intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1535 kết quả Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp
 • Các nhà quản trị tài chính của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 3 câu hỏi quan trong đó là: - Trong rất nhiều các cơ hội đầu tư thì doanh nghiệp sẽ đưa ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư nào

  pdf0p ntgioi120403 06-11-2009 1058 213   Download

 • Bài viết Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam này nhằm phân tích ảnh hưởng của quyết định tài trợ đối với đầu tư, kiểm tra mối quan hệ giữa đòn bẩy, cấu trúc nợ đáo hạn, cơ hội tăng trưởng và đầu tư.

  pdf18p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 49 2   Download

 • Chỉ số thanh toán ngắn hạn: Chỉ số này cho biết nếu doanh nghiệp huy động toàn bộ tài sản ngắn hạn của mình sẽ trả được bao nhiêu lần số nợ ngắn hạn. Nói cách khác một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Cho thấy mức độ an toàn của một công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn

  ppt16p hotranvananh 06-12-2010 173 71   Download

 • Nghiên cứu khoa học đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm đòn bẩy và nợ đáo hạn đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp" kiểm tra tương tác giữa quyết định đầu tư và tài trợ của doanh nghiệp tại Việt Nam với sự có mặt của vấn đề đại diện để trả lời cho các câu hỏi sau: Khi tiếp cận với thị trường kinh tế đang phát triển nhưng ở Việt Nam, tương tác giữa đòn bẩy và nợ đáo hạn đối với đầu tư còn đúng với các lý thuyết trên hay không?

  pdf76p khongxinhkhngodep 03-07-2014 252 51   Download

 • Các nhà quản trị doanh nghiệp thế giới gần đây cho rằng doanh phải có khả năng học tập và sáng tạo ra tri thức cho riêng mình. Hơn thế nữa, doanh nhân cần phải biết xây dựng doanh nghiệp của mình trở thành một tổ chức có khả năng tự học. Khả năng tự học của doanh nghiệp được xem là yếu tố giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi mạnh mẽ, và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro bất ngờ. Dưới đây là một...

  pdf5p bibocumi3 16-09-2012 56 7   Download

 • Báo cáo khoa học: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục tiêu đánh giá, phân tích thực trạng tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố, rút ra những nhận định tổng quát về tình hình phát triển doanh nghiệp dân doanh và môi trường đầu tư, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà Nẵng thời gian qua;...

  pdf110p nghe0210 22-01-2016 132 29   Download

 • Bài viết Nguồn vốn cho đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp trình bày vai trò quan trọng trong việc quyết định đầu tư của doanh nghiệp, trong đó đầu tư cho khoa học và công nghệ đòi hỏi có lượng vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài. Vốn đầu ít có thể có từ ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay liên kết hợp tác và vốn vay từ ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p vangthibaoyen1907 15-05-2018 24 1   Download

 • Các nhà quản trị tài chính của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 3 câu hỏi quan trọng là: + Trong rất nhiều các cơ hội đầu tư thì doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư nào?

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1211 372   Download

 • Một số chỉ số đánh giá tiêu chí và cơ hội đầu tư Chỉ số P/E Đây là chỉ số phản ánh mối quan hệ giữa thị giá (giá thị trường cổ phiếu hiện hành) cổ phiếu với lợi nhuận sau thuế trong một năm của công ty. Lấy ví dụ từ báo cáo tài chính của Ngân hàng A' Châu (ACB). Lợi nhuận sau thuế năm 1999 của ACB là 51.564 triệu đồng, chia cho tổng số cổ phiếu được: 151,025 đồng. Giá thỏa thuận mua bán cổ phiếu ACB (trên thị trường không chính thức) mới đây là 1,7...

  pdf7p thanh_trieu 30-12-2009 187 94   Download

 • Vận động theo cơ chế thị trường nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp phải gắn liền với cơ chế thị trường, tuân thủ theo các quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp phải thích nghi với thị trường, cạnh tranh gay gắt với nhau để tồn tại và phát triển, trong những cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào biết thích nghi với thị trường, tận dụng được mọi cơ hội, phát huy được khả năng của mình sẽ giành thắng lợi.

  doc46p tututhoi 22-03-2015 276 83   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhật bản trên địa bàn hà nội', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p dellvietnam 23-08-2012 130 21   Download

 • Câu hỏi: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam đã được thành lập theo Luật doanh nghiệp thì khi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp theo số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp hay cấp lại số mới? Trong trường hợp cấp lại số mới, doanh nghiệp có được giữ lại nguyên mã số thuế, con dấu hay không?...

  pdf2p womanhood911_06 30-10-2009 126 17   Download

 • Tóm tắt luận văn: Ảnh hưởng của hoạt động đầu tư đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng thuật, trình bày tổng quan nghiên cứu, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Chương 2: thiết kế nghiên cứu, trình bày về quy trình nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu. Chương 3: kết quả nghiên cứu và thảo luận, thống kê mô tả nghiên cứu, kết quả thực nghiệm mô hình hồi quy.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 28 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của các yếu tố môi trường đầu tư (ĐT) tác động đến quyến định ĐT của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf24p hanh_tv22 22-03-2019 23 3   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đưa ra một cách nhìn nhận mới về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, ở chỗ xem các khoản chi phí không chính thức cũng là một khoản đầu tư; xây dựng được mô hình đánh giá mức độ ảnh hưởng của đầu tư chính thức và không chính thức tới kết quả hoạt động kinh doanh;...

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 12 1   Download

 • Tổng quan về doanh nghiệp FDI Đà Nẵng tham gia khảo sát, yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam theo đánh giá của doanh nghiệp FDI Đà Nẵng, yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp FDI đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

  pdf5p vishizuka2711 03-04-2020 19 1   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề nẩy sinh đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, chỉ như thế doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển. Có thể tóm gọn những vấn đề nẩy sinh trong hoạt động động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải...

  pdf13p chanhthu 24-06-2009 4428 1425   Download

 • Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng : trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về...

  doc59p pvh1989 27-10-2010 2575 1413   Download

 • Với nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái khủng hoảng và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán thanh toán cũng rất quan trọng vì một doanh nghiệp ngoài việc phải thanh toán các khỏan nợ cho khách hàng nhằm để có được chữ tín với khách hàng ra còn phải thu hồi được các khỏan nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra việc thanh toán cũng giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước...

  doc44p huyentrang1269 11-05-2010 1604 476   Download

 • Nói đến sản xuất kinh doanh không ai có thể không nói đến vấn đề hiệu quả. Năng suất - chất lượng - hiệu quả là mục tiêu phấn đấu, là thước đo trình độ phát triển về mọi mặt của toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị cơ sở. Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, tạo tiền đề phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp....

  pdf40p trungtri 24-07-2009 709 288   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp
p_strCode=cohoidautucuadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2