Cơ sở kỹ thuật bờ biển

Xem 1-20 trên 1608 kết quả Cơ sở kỹ thuật bờ biển
 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở kỹ thuật bờ biển" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 từ sự ra đời của vũ trụ tới việc hình thành đường bờ biển, chương 3 khí hậu biển, chương 4 hải dương học, chương 5 thủy triều, chương 6 sóng ngắn, chương 7 cửa sông và cửa vịnh triều, chương 8 các kiểu bờ biển, chương 9 vấn đề ô nhiễm và dòng mật độ, chương 10 hình thái học bờ biển, chương 11 quản lý dải ven bờ...

  pdf288p kuckucucu 15-05-2012 175 63   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở kỹ thuật bờ biển - Chương 4 hải dương học

  pdf10p xuongrong_battien 16-10-2011 54 13   Download

 • Đường bờ biển tại bất cứ thời điểm nào cũng là kết quả của sự tương tác: Quá trình phát triển địa chất kiến tạo; Sự thay đổi của mực nước biển; Tác động thường xuyên của sóng, gió, địa chất; Tác động của con người thông qua các hoạt động kinh tế xã hội.

  pdf15p ctnhukieu2 05-04-2011 88 23   Download

 • Việt nam có đường bờ biển rất dài, vì thế việc hiểu rõ nhằm khai thác có khoa học các tiềm năng của biển sẽ tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, ngoài ra còn nhằm hạn chế những nguy cơ thiên tai do thiên nhiên gây ra.

  pdf96p transang1 20-09-2012 82 23   Download

 • Đường bờ biển cát: Vùng cửa sông; Bãi triều; Đồng bằng ven biển; Bãi biển; Cồn cát, đụn cát; Đầm phá; Bờ biển được che chắn; Cửa lạch triều, vịnh biển

  pdf20p ctnhukieu2 05-04-2011 71 17   Download

 • Mực nước triều đặc trưng: Triêu thiên văn cao nhất (H.A.T) và triều thiên văn thấp nhất (L.A.T). Đó là mực nước cao nhất và thấp nhất xuất hiện hàng năm và chúng cũng không phải là mực nước lớn nhất (mực nước lớn nhất có thể xảy ra khi gặp bão tạo nước dâng).....

  pdf26p ctnhukieu2 05-04-2011 81 19   Download

 • Vùng ven biển - Giới hạn trên: Giới hạn cao nhất của dòng triều; Mực nước triều lớn nhất; Giới hạn cao độ +10m; Các xã giáp biển và các xã vùng cát - Giới hạn dưới: Mực nước biển nhỏ nhất; Giới hạn cao độ -10m/ -30m; Sóng ảnh hưởng tới đáy biển

  pdf13p ctnhukieu2 05-04-2011 84 17   Download

 • Nguyên nhân làm biến hình đường bờ - Sự thay đổi đường bờ do 3 nguyên nhân: Nội sinh: kiến tạo, động đất, núi lửa; Yếu tố ngoại sinh gồm sóng, gió, dòng chảy; Hoạt động kinh tế - xã hội của con người; - Khí hậu là yếu tố ngoại sinh là nguyên nhân cơ bản sinh ra gió...

  pdf11p ctnhukieu2 05-04-2011 75 15   Download

 • Định nghĩa: là môn KH nghiên cứu về biển. Mọi thứ có liên quan đến biển đều được đề cập đến; Đối tượng nghiên cứu: Nhiều, nhưng tập hợp lại gồm các nhóm sau: Sinh học biển, hóa học biển, địa chất biển, vật lý biển...

  pdf10p ctnhukieu2 05-04-2011 75 14   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở kỹ thuật điện 1 do Giáo viên: TS. Nguyễn Việt Sơn biên soạn, thuộc bộ môn: Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp. Nội dung chương trình gồm có 10 chương. Mời các bạn cùng tham khảo học tập.Điện tử (còn gọi là electron, được biểu diễn như là e−) là một hạt hạ nguyên tử, hay hạt sơ cấp. Trong nguyên tử electron quay xung quanh hạt nhân (bao gồm các proton và neutron) trên quỹ đạo electron.

  pdf288p thekop_1476 04-10-2010 1011 471   Download

 • Tài liệu “Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại “ do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy của các trường trung học công nghiệp Hà Nội biên soạn, theo định hướng cơ bản, phù hợp cấp học, cập nhật kiến thức mới và có tính đến tính đa ngành và tính liên thông. Tài liệu được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với học sinh trung học và cũng rất bổ ích cho các đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật muốn nâng cao tay nghề...

  pdf0p dibovaodoi10 14-11-2011 300 120   Download

 • Hệ thống thông tin quang được xây dựng và phát triển trên cơ sở của các ngành công nghệ hiện đại và tiên tiến đó là: Công nghệ quang lượng tử, công nghệ truyền dẫn ánh sáng và công nghệ điện tử - tin học. Các phần tử cơ bản cấu thành hệ thống thông tin quang bao gồm các nguồn quang, sợi quang, bộ tách sóng quang và các phần tử đầu nối.

  pdf231p hoahongxanh029712 14-02-2014 144 81   Download

 • 8. Các kiểu bờ biển 8.1 Mở đầu Trong các ch ơng tr ớc, chúng ta đã nghiên cứu sự hình thành bờ biển do các quá trình địa chất và hiểu đ ợc d ới tác động th ờng xuyên của các điều kiện khí hậu, sóng và thuỷ triều mà hình dạng ban đầu của đ ờng bờ bị biến dạng do xói hoặc bồi trong quá trình chuyển vận của bùn cát. Mặc dầu ở mỗi địa điểm trên trái đất đ ờng bờ có những đặc điểm riêng do lịch sử hình thành và các điều...

  pdf39p xuongrong_battien 16-10-2011 49 14   Download

 • Không có một định nghĩa chính xác về bờ biển và vùng ven biển. Vùng ven biển phụ thuộc vào các vấn đề kinh tế - xã hội và được qui định tùy thuộc vào mỗi nước. Chẳng hạn vùng cửa sông có được xem là vùng ven biển hay không?, môi trường tự nhiên và xã hội trong vùng ven biển mang nét đặc trưng gì?v.v... Vì vậy, trong mỗi trường hợp cụ thể, sẽ có một định nghĩa phù hợp nhất về vùng ven biển.

  pdf51p xuongrong_battien 16-10-2011 51 12   Download

 • Từ sự ra đời của vũ trụ tới việc hình thành đ ờng bờ biển 2.1 Mở đầu Đ ờng bờ biển hiện tại đã hình thành nh thế nào? Bất cứ một bờ biển nào cũng là kết quả của quá trình thay đổi theo thời gian của các quá trình khác nhau: - Quá trình phát triển địa chất của các dãy núi và xói mòn của chúng hàng triệu năm - Sự thay đổi của mực n ớc biển hàng ngàn năm - Thay đổi hình thái đ ờng bờ do sự thay đổi thời...

  pdf23p xuongrong_battien 16-10-2011 38 8   Download

 • Các bài toán thực tế và các giải pháp bảo vệ 12.1 Mở đầu Phần lớn các bờ biển cát trên thế giới bị xói khi có công trình bảo vệ hoặc xói các bãi cát khi gặp n ớc dâng do bão. Trong các bài toán kỹ thuật thực tế, mục tiêu quan trọng là bảo vệ bờ biển có nguy cơ bị đe dọa lớn. Ngoài các bãi cát và đụn cát thì các vùng đất mới cần bảo vệ khi các yếu tố biển tấn công. Từ nhiều ph ơng pháp hiện có, các kỹ s...

  pdf21p xuongrong_battien 16-10-2011 46 8   Download

 • Hình thái học bờ biển 10.1 Mở đầu ở vùng ven biển, hải d ơng học, địa chất, sinh thái và hình thái đ ờng bờ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có 3 quá trình chính ảnh h ởng tới hình dạng đ ờng bờ. Đó là các quá trình vật lý, hóa học và sinh học. Tr ớc hết là quá trình vật lý bao gồm các yếu tố triều, sóng, gió và dòng chảy ảnh h ởng một cách th ờng xuyên liên tục lên đ ờng bờ từ khi nó xuất hiện do các...

  pdf12p xuongrong_battien 16-10-2011 33 7   Download

 • Quản lý dải ven bờ 11.1 Mở đầu Trong các ch ơng tr ớc đã chỉ ra rằng để có một định nghĩa chính xác về bờ biển và dải ven bờ là rất phức tạp. Các quá trình tạo ra điều kiện vật lý vùng ven biển đã đ ợc trình bày trong các phần tr ớc và một điều chắc chắn rằng vùng bờ là một khoảng không gian đ ợc mở rộng cả ra phía biển và phía đất liền và đ ợc xem nh biên giới của biển và đất liền thuần túy. Các...

  pdf17p xuongrong_battien 16-10-2011 42 7   Download

 • Cửa sông v cửa vịnh triều 7.1 Sự khác nhau giữa cửa vịnh triều và cửa sông Estuary là cửa sông, trong khi cửa vịnh triều là điểm nối trực tiếp ra biển, tại đây l u l ợng n ớc sông bằng không (Qs = 0). Vì vậy, đối với vịnh triều, sẽ không có dòng mật độ do tác động của l u l ợng sông chảy ra. Một cách tổng quát, ng ời ta chia ra 2 loại vịnh triều: vịnh nằm sau các đảo chắn ngoài biển và đầm phá. Tại các bờ biển...

  pdf12p xuongrong_battien 16-10-2011 37 5   Download

 • Vấn đề ô nhiễm v dòng mật độ 9.1 Mở đầu ở vùng ven biển, nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến sự khác nhau giữa n ớc ngọt và n ớc mặn. Một nguyên nhân cơ bản của mọi vấn đề là ô nhiễm vấn đề. Ch ơng này thảo luận đến các vấn đề đó. 9.2 Ô nhiễm 9.2.1 Các loại ô nhiễm Các loại ô nhiễm bao gồm: 1. Chất thải của con ng ời. 2. Ô nhiễm dầu 3. Carbon halogen 4. Các vật chất hữu cơ khác 5. Kim loại nặng 6. Nhiệt...

  pdf26p xuongrong_battien 16-10-2011 31 5   Download

Đồng bộ tài khoản