Configuration settings windows

Xem 1-20 trên 66 kết quả Configuration settings windows
 • Along with enhanced management, data access and security features, Windows 8 was designed to be intuitive. Even so, using a new OS inevitably means learning some new tricks. Whether you’re running Windows 8 on a touchscreen device, laptop or desktop, keep this free e-book in your pocket as a quick reference guide that’s there whenever you need it.

  pdf147p dangkhoa1612 30-12-2012 37 8   Download

 • ActiveSync ảo thiết lập thư mục nhưng không cho phép bạn chỉ định tên máy chủ bất cứ nơi nào bên ngoài Outlook. C. đúng: Bạn sử dụng lệnh Set-OutlookAnywhere để cấu hình tên máy chủ lưu trữ bên ngoà

  pdf92p myngoc9 15-10-2011 27 7   Download

 • .PUBLISHED BY Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 Copyright © 2012 Microsoft Corporation All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of the publisher. Library of Congress Control Number (PCN): 2012950240 ISBN: 978-0-7356-7050-1 Microsoft Press books are available through booksellers and distributors worldwide. If you need support related to this book, email Microsoft Press Book Support at mspinput@microsoft.com.

  pdf168p dangkhoa1612 30-12-2012 20 3   Download

 • Module 8 - Configuring mobile computing and remote access in Windows® 7. This module helps you to identify and configure the appropriate mobile computer for your needs. It describes mobile devices, and how to synchronize them with a computer running the Windows 7 operating system. Additionally, this module describes various power options that you can configure in Windows 7.

  ppt41p nomoney2 10-02-2017 4 1   Download

 • Module 3: Configuring post-installation system settings. Module này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Configuring the Windows Aero Experience, configuring accessibility features, configuring parental controls.

  ppt15p nomoney2 10-02-2017 4 1   Download

 • Welcome to MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Main­ taining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. We have designed this book to prepare you effectively for the MCSE examination, and, along the way, to share with you knowledge about what it takes to implement Windows Server 2003 in your enter­ prise network.

  pdf776p emilynguyen 07-08-2009 450 259   Download

 • To follow the steps in this white paper, you will need to configure five computers in a specific topology. Each computer in the lab has specific hardware and operating system requirements, which are specified in the subsections below. To set up this test lab, you will need the following hardware and software:

  pdf60p bachdiemmy 15-12-2009 353 104   Download

 • Vào Start à Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter .Chọn Computer Configuration chọn tiếp Windows Settings à Script (Startup/Shutdown) chọn Shutdown.Trong Shutdown Properties nhấn Add nhập đường dẩn của tập tin vừa mới tạo được ở trên trong mục Script Name và nhấn phím OK.

  doc125p ddvinhxpro 19-11-2011 68 28   Download

 • “Khóa” một chương trình nhất định trong Windows 7 Và trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn về công cụ hỗ trợ này, và xin lưu ý rằng ứng dụng này chỉ có trong Windows 7 phiên bản Ultimate và Enterprise. Việc trước tiên cần làm là kích hoạt tính năng hoạt động của AppLocker qua gpedit.msc.

  pdf11p xmen2425 30-03-2011 34 7   Download

 • ActiveSync tổ chức thiết lập nhưng không cho phép bạn chỉ định tên máy chủ bất cứ nơi nào bên ngoài Outlook. B. không chính xác: Các lệnh Set-ActiveSyncVirtualDirectory cho phép bạn cấu hình

  pdf100p myngoc9 15-10-2011 27 6   Download

 • Để thực hiện, trước tiên, bấm nút Start rồi nhập gpedit.msc vào ô tìm kiếm để mở hộp thoại Local Group Policy Editor. Quan sát cột phía bên trái, chọn User Configuration, chọn tiếp Administrative Templates Windows Components Windows Explorer. Ở bảng Setting, bấm đôi vào dòng Turn off display of recent search entries in the Windows Exporer search box rồi đánh dấu chọn trước mục Enabled trong hộp thoại xuất hiện. Cuối cùng bấm OK và đóng hộp thoại Local Group Policy Editor để hoàn tất.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 44 6   Download

 • và Edge Transport, bạn có thể sử dụng tham số MessageTrackingLogMaxFileSize của lệnh Set-TransportServer EMS. Ví dụ, lệnh sau thay đổi kích thước tối đa của tập tin mỗi tin nhắn theo dõi đăng nhập trên máy chủ Hub Transport VAN-EX2 đến 15 MB

  pdf92p myngoc9 15-10-2011 35 5   Download

 • Để thay đổi kích thước tối đa của mỗi tin nhắn theo dõi tập tin đăng nhập trên các máy chủ Mailbox, bạn có thể sử dụng tham số MessageTrackingLogMaxFileSize của các lệnh Set-MailboxServer EMS. Ví dụ, lệnh sau đây thay đổi kích thước tối đa của tập tin log theo dõi mỗi tin nhắn trên máy chủ Mailbox VAN-EX1 đến 20 MB:

  pdf92p myngoc9 15-10-2011 21 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'contents overview lesson: configuring security and connection settings for internet explorer lesson:', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p thaudiennhe 29-11-2010 54 4   Download

 • Introduction to Check Point Mobile for Windows Check Point Mobile for Windows is a remote access client for easy, secure connectivity to corporate resources over the internet, through a VPN tunnel.The Installation Process Important - To install a Remote Access Client on any version of Windows, you need Administrator permissions. Consult with your system administrator. To install a Remote Access Client: 1. Log in to Windows with a user name that has Administrator permissions. 2. Get the installation package from your system administrator, and double-click the installation package. 3.

  pdf17p hoangtumayman 20-08-2012 26 4   Download

 • Chúng tôi đã thảo luận một số các thiết lập trong một GPO trong Chương 9. Local Security Settings quản lý giao diện điều khiển ra các thiết lập GPO địa phương dưới Computer Configuration | Windows Settings | Security Settings. Bảng 10-1 cho thấy các loại hàng đầu của đối tượng Group Policy, và các loại thiết lập mà họ cung cấp trong cấu hình máy tính và cây User Configuration.

  pdf29p myngoc4 15-09-2011 32 3   Download

 • The Installation Process Important - To install a Remote Access client on any version of Windows, you need Administrator permissions. Consult with your system administrator. To install a Remote Access client: 1. Log in to Windows with a user name that has Administrator permissions. 2. Get the installation package from your system administrator, and double-click the installation package. 3. Follow the installation wizard. Note - On Windows Vista and Windows 7, there may be a prompt to allow access, depending on the UAC settings....

  pdf16p hoangtumayman 20-08-2012 35 3   Download

 • Windows Server 2003 Networking Recipes is ideal for network managers and Windows Server 2003 system administrators responsible for setting up and running computers and networks. Think of this book as the comprehensive, task-based guide to installing, deploying, and configuring the various networking protocols and services supported by Windows Server 2003 and the only book you’ll need.

  pdf438p goshop_123 23-04-2013 14 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'securemote for windows 32-bit/64-bit e75.20 user guide', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p hoangtumayman 20-08-2012 25 2   Download

 • When you turn on your computer, Windows 7 starts automatically, but you may have to navigate the Welcome screen along the way. You use the Welcome screen to log in to Windows 7 using the user account and password you configured when you first set up your computer. If this is the first time you are starting your computer, you will have to run through a series of configuration steps. These steps configure your main user account, your desktop background, and a few security options. You should select the default options to ensure your computer remains secure and up to dat...

  pdf226p bachduong1311 10-12-2012 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản