Công bố danh mục

Xem 1-20 trên 2355 kết quả Công bố danh mục
 • Quyết định 1738/QĐ-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm những nội dung trong quyết định này.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 57 5   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

  pdf11p daumeoduoicop 26-03-2010 182 34   Download

 • Quyết định 41/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2004 - 2005

  doc124p giangdien 18-08-2009 149 24   Download

 • Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 73 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 117 17   Download

 • THÔNG TƯ CÔNG BỐ DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

  pdf21p quadau_haudau 28-01-2011 104 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf9p quadau_haudau 28-01-2011 74 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp...

  pdf21p vienthieu 31-12-2010 87 3   Download

 • Quyết định số 113/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 104 2   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU

  pdf2p oggianoel 08-01-2013 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2012 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22...

  pdf2p minhtri2205 04-06-2013 25 1   Download

 • Quyết định số: 229/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 29 0   Download

 • Quyết định số: 413/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

  doc49p nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc công bố danh mục nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 85/NQ-­HĐND ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND Thành Phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 1357/QĐ-UBND năm 2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

  doc6p daoquocmanh28 13-12-2017 10 0   Download

 • Quyết định số 3549/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài nguyên và môi trường. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc5p daoquocmanh28 13-12-2017 12 0   Download

 • Quyết định số 3569/QD-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;...

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 3570/QD-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;...

  doc4p daoquocmanh28 13-12-2017 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Công bố danh mục
p_strCode=congbodanhmuc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản