Công thức tính chỉ số vn - index

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công thức tính chỉ số vn - index
 • • Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các loại giấy tờ có giá, còn gọi là chứng khoán, một cách có tổ chức trong một hệ thống luật chặt chẽ. • TTCK là một bước phát triển cao hơn của thị trường tiền tệ.

  ppt39p quarter926 12-03-2011 652 251   Download

 • Số là trong thời kỳ nóng sốt của TTCK, giá cổ phiếu của nhiều công ty lên gấp hàng chục lần mệnh giá, nhiều giám đốc công ty đã nảy ra ý nghĩ “kinh doanh ngành nghề chính không thể lời bằng kinh doanh cổ phiếu”. Thế là họ đưa ra những dự án mở rộng kinh doanh, sản xuất để nâng vốn. Chỉ cần phát hành thêm 100 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu mới là công ty đã thu về ngót ngét 2.000 tỉ đồng tiền tươi rồi, vì cổ phiếu của công ty được mua bán trên...

  pdf4p bibocumi12 02-11-2012 28 4   Download

 • Những mức giá không tưởng Giá chứng khoán ở mức nào thì khiến nhà đầu tư phải thốt lên “ồ rẻ quá”? Rất khó để xác định vì đắt rẻ phụ thuộc nhiều yếu tố. Tuy nhiên mức giá để nhà đầu tư phải ngạc nhiên bất ngờ thì lại dễ: TYA trên sàn HoSE ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu đã là thấp nhất, hay chứng chỉ quỹ MAFPF1 giá 4.

  pdf4p bibocumi14 09-11-2012 34 4   Download

 • Sở giao dịch chứng khoán là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại 1 đại điểm tập trung gọi là sàn giao dịch(trading floor) hoặc thông qua hệ thống máy tính.Các chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thông thường là chứng khoán của các công ty lớn,có danh tiếng và đã trải qua thử thách trên thị trường .

  doc31p x3mxongx0c 14-05-2011 821 262   Download

 • Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát. VN - Index được tính theo công thức sau: VN INDEX = å (( P­1i x Q1i ) x 100 ) / P0i x Q0i ))

  doc0p moser 04-03-2009 328 126   Download

 • Từ trước đến nay, hai chỉ số chứng khoán VN-Index và HNX-Index đều tính theo công thức là tổng giá trị thị trường hiện hành/tổng giá trị thị trường cơ sở rồi nhân với 100. Hiểu đơn giản là lấy tất cả khối lượng niêm yết của CP trên sàn và nhân với giá của từng mã CP tương ứng đang giao dịch sẽ ra tử số. Thông thường mẫu số sẽ không thay đổi (nếu loại trừ việc có thêm CP mới đưa vào giao dịch).

  pdf3p bibocumi4 20-09-2012 38 4   Download

 • Tính suất sinh lợi của thị trường (Rm) và hãy vẽ trên cùng đồ thị hai biến VNI và Rm? Lưu ý, Rm có thể được tính như sau Rm = (VNIt – VNIt-1)/VNIt-1 hoặc Rm = ln(VNIt/VNIt-1). Trong Eviews, hàm ln được sử dụng là log.thu thập số liệu theo tháng của chỉ số giá chứng khoán VN Index (VNI) và giá của cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), và thực hiện các yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập về dưới dạng tập tin Excel với tên : data1.xls...

  doc52p thanhtrungqtkd 18-10-2011 933 301   Download

 • Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát. VN - Index được tính theo công thức

  pdf3p thoaimy91 08-12-2010 248 102   Download

Đồng bộ tài khoản