intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty công trình giao thông 116

Xem 1-2 trên 2 kết quả Công ty công trình giao thông 116
  • Với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành, nghề của Việt Nam phát triển. Hòa mình vào tiến trình đổi mới, phát triển của đất nước, ngành xây dựng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhờ đó mà bộ mặt quốc gia, diện mạo của hệ thống công trình giao thông được đổi mới, khang trang và không ngừng lớn mạnh....

    pdf138p buiduong_1 01-12-2012 89 19   Download

  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 tháng - Năm 2009 Đơn vị tính: VND Mã số Chỉ tiêu 30/09/2009 1.842.811.525.053 285.422.527.462 275.422.527.462 10.000.000.000 608.872.042.151 608.872.042.151 0 905.827.542.916 658.168.492.936 11.900.074.181 237.000.214.474 -1.241.238.675 3.252.240.391 3.252.240.391 0 39.437.172.133 1.660.750.448 22.581.671.525 0 15.194.750.160 1.844.650.191.279 76.029.145.918 76.029.145.918 0 379.414.199.673 65.399.178.017 144.936.652.110 -79.537.474.093 26.850.154.708 36.407.038.120 -9.556.883.412 287.164.866.948 7.

    pdf0p muaythai6 15-11-2011 77 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty công trình giao thông 116
p_strCode=congtycongtrinhgiaothong116

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2