Công ty Hanosimex

Xem 1-9 trên 9 kết quả Công ty Hanosimex
 • Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trờng phải luôn vận động, biến đổi để tạo cho mình một vị trí và chiếm lĩnh những phần thị trờng nhất định. Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho đợc một chiến lợc cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, và cạnh tranh không chỉ với công ty trong nớc mà cả với các hãng t bản nớc ngoài có tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

  pdf78p kimku11 25-10-2011 102 47   Download

 • Tổng quan về đặc điểm kinh tế, kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông, tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông,... là những nội dung chính của bài báo cáo thực tập tổng hợp tại "Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc50p thanhtranngoc01 15-10-2015 279 88   Download

 • Tên công ty: Tổng công ty Dệt- May Hà Nội - Tên giao dịch quốc tế: HANOSIMEX - Trụ sở chính: Số 1 –Mai Động - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội - Logo: Tổng công ty Dệt – May Hà Nội là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam. Đây là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam mà hiện nay là Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và...

  pdf58p chipchip1122 17-03-2013 154 62   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ở công ty hanosimex”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf101p tengteng8 06-12-2011 91 48   Download

 • Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã có những bước chuyển mình phát triển về mọi mặt kinh tế - chính trị - xã hội cũng như vị thế trên trường quốc tế. Trong sự phát triển vượt bậc về mặt kinh tế có sự đóng góp đáng kể của các ngành kinh tế mũi nhọn như da giầy, nông sản, chế biến thuỷ sản… trong đó có ngành Dệt may . Trong những năm qua các doanh nghiệp Dệt may liên tục phát triển về quy mô cũng như đa dạng hoá cải tiến...

  doc45p paint_9999 28-05-2013 57 20   Download

 • Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần dệt may Hà Nội giới thiệu chung về tổng công ty, phân tích hoạt động kinh doanh Công ty, đánh giá về các mặt quản lý của công ty.

  pdf68p three_12 25-03-2014 278 118   Download

 • Đề tài Tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ của công ty dệt may Hà Nội (Hanosimex) trình bày tổng quan về thị trường hàng dệt may Mỹ, tình tình xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ của công ty dệt may Hà Nội. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ của công ty dệt may Hà Nội.

  pdf87p acc_12 03-04-2014 55 27   Download

 • Lịch sử hình thành và quá trình phát triển - Tên công ty: - Tên giao dịch quốc tế: - Trụ sở chính: - Logo: Tổng công ty Dệt- May Hà Nội HANOSIMEX Số 1 –Mai Động - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Tổng công ty Dệt – May Hà Nội là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam. Đây là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam mà hiện nay là Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. Công...

  pdf78p inspiron1212 30-10-2012 42 14   Download

 • Quyết định số 3622/2005/QĐ-BCN V/v phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông do Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt – May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 36 7   Download

Đồng bộ tài khoản