intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty nhựa thiếu niên tiền phong

Xem 1-14 trên 14 kết quả Công ty nhựa thiếu niên tiền phong
 • Trong ngành kinh tế nƣớc ta hiện nay đang chuyển dần từ một nƣớc công nghiệp, máy móc dần thay thế cho sức lao động của con ngƣời. Để thực hiện đƣợc chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành nghề thì không thể tách rời đƣợc việc nâng cấp và cải tiến hệ thống cung cấp điện để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu tăng trƣởng không ngừng về điện. Qua đợt thực tập tại Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, và cùng với kiến thức đã học tại bộ môn điện công nghiệp- Trƣờng...

  pdf108p chieuwindows23 01-06-2013 124 42   Download

 • Đất nƣớc ta đang bƣớc vào một kỷ nguyên mới, với sự phát triển vƣợt bậc của khoa học và công nghệ, quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ đã đạt đƣợc nhiều thành quả tốt đẹp. Các ngành công nghiệp, xây dựng cũng nhƣ sản xuất vật liệu xây dựng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có sự cạnh tranh giữa các ngành với nhau nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩmvà mẫu mã hàng hoá....

  pdf103p htc_12 14-05-2013 102 36   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm 3 mục tiêu chính sau: Nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa doanh nghiệp. Lựa chọn mô hình và phương pháp để đánh giá Văn hóa Doanh nghiệp tại một công ty cụ thể. Đánh giá thực trạng Văn hóa Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Đề xuất mô hình và giải pháp phát triển Văn hóa Doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại 101p leoanh111 28-06-2019 107 23   Download

 • Chuyên đề kinh tế: Phân tích Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên tiền phong (2010-2012) được thực hiện nhằm phân tích thực trạng ngành nhựa Việt Nam hiện nay trong các điều kiện của tiến trình toàn cầu hóa, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển ngành nhựa của một số nước tiêu biểu trong khu vực, mời các bạn cùng tham khảo chuyên đề để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc37p vuthingan93 23-03-2015 120 29   Download

 • Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải đƣợc tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, nhằm tạo ra sự ổn định của môi trƣờng kinh tế. Tổng thể các nội dung và giải pháp tiền tệ, tài chính, không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực tài chính, tăng Thu nhập, tăng trƣởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay nƣớc ta là thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế...

  pdf95p nokia_12 09-05-2013 63 23   Download

 • Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có sự đổi mới sâu sắc. Đặc biệt, sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức WTO đã tạo ra một bước ngoặt mới trong sự phát triển kinh tế của nước ta, nó mở ra trước mặt các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức và khó khăn. Hoạt động trong nền kinh tế đó các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế như Quy luật cung cầu, Quy...

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 105 44   Download

 • Trong bôí can̉ h nêǹ kinh tế thị trươǹ g phat́ triên̉ maṇ h như vũ baõ hiêṇ nay, sự gia tăng không ngưǹ g cuả năng lưc̣ san̉ xuât́ và quá triǹ h hôị nhâp̣ kinh tê ́ mang tiń h toaǹ câù hoá đã taọ ra nhiêù cơ hôị nhưng cuñ g không it́ thać h thưć cho nhưñ g DN tham gia trên thị trươǹ g. Để tồn tại và phát triển bêǹ vưñ g trong nêǹ kinh tế đo,́ các DN cần phaỉ nỗ lưc̣ không ngưǹ g, phát huy nôị lưc̣ , đôǹ g thơì có nhưñ g giaỉ...

  doc21p cunxubong 13-08-2012 153 48   Download

 • Quyết định số 52/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Vinapac tại Điều 2 Quyết định số 235/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thành Công ty cổ phần Vinapac do Bộ Công Nghiệp ban hành.

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 80/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 235/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Vinapac

  pdf2p lawdn7 31-10-2009 64 2   Download

 • Quyết định số 21/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Nhựa Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 66 1   Download

 • Quyết định số 60/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 32 1   Download

 • Để thực hiện bài tập nhóm số 2 này nhóm chúng tôi xin được lựa chọn Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong có mã chứng khoán giao dịch là NTP. Thông qua các báo cáo tài chính của Công ty năn 2010 và 2011 để thấy được tình hình tài chính của Công ty qua các năm cũng như đánh giá tỷ lệ tăng trưởng của Công ty.

  doc15p minhnb06 02-07-2012 166 32   Download

 • Với lượng điện năng tiêu thụ rất lớn từ 2,7-3 triệu kwh/tháng, Công ty CP nhựa Thiếu niên tiền Phong (Hải Phòng) đang phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tăng hiệu suất sử dụng điện, giảm tối đa năng lượng tiêu hao. Nhựa Thiếu niên tiền phong (TNTP) là một trong 10 doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn nhất của TP Hải Phòng. Công ty vừa đưa vào vận hành một dây chuyền sản xuất ống nhựa PEHD đường kính 1.200mm và các trạm làm lạnh nước công suất 400 kW cho 2 phân xưởng, do đó,...

  pdf3p bibocumi12 29-10-2012 65 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty nhựa thiếu niên tiền phong
p_strCode=congtynhuathieunientienphong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản