intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty tài chính

Xem 1-20 trên 14440 kết quả Công ty tài chính
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "các công ty tài chính ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p 069189 13-03-2010 1934 425   Download

 • Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nước trên cơ sở sắp xếp lại các Tổng Công ty và liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lưu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lưu ý đến các Công ty tài chính. Từ các quyết định 90 và 91/TTg, Nghị định 39/1995/CP Chính phủ...

  pdf33p tiencuong 17-07-2009 969 400   Download

 • Tuy các ngân hàng là tổ chức tài chính mà chúng ta thường giao dịch nhất, nhưng không phải tất cả các tổ chức tài chính đều chỉ là các ngân hàng. Giả sử bạn mua bảo hiểm của một công ty bảo hiểm, vay một món nợ trả dần của một công ty tài chính để mua một xe hơi mới, hoặc mua một số cổ phiếu qua sự giúp đỡ của một người môi giới. Trong mỗi vụ giao dịch này bạn đang giao tiếp với một tổ chức tài chính phi ngân hàng....

  doc33p tinaryndy 23-03-2011 1357 368   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, đặc biệt là với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán trong vài năm trở lại đây, công ty tài chính không còn là khái niệm xa lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người còn nhầm lẫn giữa công ty tài chính với các công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nói chung hay ranh giới giữa tổ chức ngân hàng với công ty tài chính. Bài viết này sẽ so sánh một số điểm khác biệt giữa công ty tài chính và ngân hàng...

  doc3p kimsunj 10-03-2011 1283 348   Download

 • Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư: cung ứng các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm.

  ppt25p 069189 30-03-2010 866 290   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong tổng công ty nhà nước ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p muathulamebay 13-08-2010 261 111   Download

 • Điều 108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;...

  doc2p haclong054 07-10-2011 365 93   Download

 • Đề tài Hoạt động của các công ty tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng và giải pháp nêu tổng quan về hoạt động của công ty tài chính, khái quát về hệ thống tài chính trong nền kinh tế quốc dân. Khái quát về công ty tài chính, thực trạng hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc dân. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf96p acc_12 03-04-2014 216 84   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phát triển cho vay cá nhân tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf69p notonline1122 24-02-2013 205 75   Download

 • Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập với thế giới. Việc hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm các lĩnh vực đầu tư hiệu quả, trong đó có mô hình hoạt động của công ty tài chính. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã không ngừng phát triển, do vậy cần có riêng công ty tài chính để phục...

  pdf71p ti_du_hoang 31-08-2012 179 57   Download

 • Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm công ty cho thuê tài chính, các nghiệp vụ của công ty cho thuê tài chính, cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động, nguyên tắc kế toán đối với hoạt động cho thuê tài chính và thuê hoạt động, quy trình nghiệp vụ cho thuê tài chính.

  pdf11p hoangthuyfc 21-08-2014 394 49   Download

 • Nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận Pháp luật về hoạt động của Công ty Tài chính ở Việt Nam, đồng thời xem xét, đánh giá về thực trạng hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động của các Công ty Tài chính ở Việt Nam là những mục tiêu chính được đề cập trong "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về hoạt động của các Công ty Tài chính ở Việt Nam". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf18p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 180 38   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày lý luận và kinh nghiệm hoạt động của công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường, thực trạng hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 108 28   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty tài chính dầu khí', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p nhanma1311 09-12-2012 123 27   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu đề tài luận án là làm rõ cơ sở khoa học của việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính (CTTC) thuộc các tập đoàn/tổng công ty ở Việt Nam. Luận án đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đối với các CTTC thuộc các tập đoàn/tổng công ty ở Việt Nam thời kỳ tới.

  pdf168p change03 06-05-2016 126 30   Download

 • Đề tài Công ty tài chính, công ty bảo hiểm nằm trong phần lý thuyết tài chính tiệ trình bày đặc điểm, phân loại và tính chất của công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm là các trung gian tài chính thực hiện nhiệm vụ chi trả cho các sự kiện không mong đợi xảy ra (với khoảng phí hay với giá cả nhất định).

  pdf25p vespa_12 14-04-2014 172 24   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong tổng công ty nhà nước ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p tengteng6 26-11-2011 109 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tài chính dầu khí việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p chopchop1122 18-03-2013 153 25   Download

 • Các tổ chức tài chính trung gian là các tổ chức tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn từ người có vốn tới người cần vốn. Tuy nhiên không như dạng tài chính trực tiếp người cần vốn và người có vốn trao đổi trực tiếp với nhau ở thị trường tài chính, các trung gian tài chính thực hiện sự dẫn vốn thông qua một cầu nối,... nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chủ đề 2 Tìm hiểu hoạt động của một số trung gian tài chính ở Việt Nam" (Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm,...).

  doc12p hanahmontana 21-09-2015 147 21   Download

 • Cùng tìm hiểu Công ty tài chính - công ty cổ phần dầu khí Việt Nam đề có kiến thức về công ty tài chính. Công ty tài chính là loại hình tổ chức hoạt động theo dự thảo sửa đổi Nghị định hướng dẫn của Chính phủ quy định công ty tài chính chỉ được thành lập theo một trong ba loại hình sau: công ty tài chính TNHH một thành viên, công ty tài chính TNHH hai thành viên trở lên, công ty tài chính cổ phần thời gian hoạt động tối đa là 50 năm.

  pdf14p wave_12 08-04-2014 93 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công ty tài chính
p_strCode=congtytaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2