Công ty tnhh hasa

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công ty tnhh hasa
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “phân tích tình hình thị trường của công ty tnhh hasa”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p kungfu_gautruc 22-07-2010 185 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích thực trạng và đề xuất cải thiện vị thế của công ty tnhh hasa trên thị trường', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p kennybibo 16-07-2012 63 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của công ty tnhh hisa trên thị trường', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p songngu1311 03-12-2012 42 9   Download

 • Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt, sự đứng vững và khẳng định vị trí của một doanh nghiệp trên thị trường là cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những doanh nghiệp tư nhân. Thị trường chính là đối tượng chủ yếu dẫn dắt hành động của các doanh nghiệp thông qua các nhu cầu của nó.

  doc48p tiencuong 20-07-2009 787 364   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phân tích tình hình thị trường của công ty tnhh hasa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc46p haiqtkdtm09 22-06-2011 111 28   Download

 • Công ty TNHH Hasa là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ năm 1993. Trải qua những thăng trầm của sự chuyển đổi cơ chế kinh tế, hiện nay Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức của cơ chế thị trường.

  pdf45p tengteng9 08-12-2011 47 7   Download

 • Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt, sự đứng vững và khẳng định vị trí của một doanh nghiệp trên thị trường là cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những doanh nghiệp tư nhân.

  pdf49p galdious89 25-02-2012 33 8   Download

 • Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt, sự đứng vững và khẳng định vị trí của một doanh nghiệp trên thị trường là cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những doanh nghiệp tư nhân

  pdf45p tengteng10 09-12-2011 47 9   Download

Đồng bộ tài khoản