intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ước vienna

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ước vienna
  • CÔNG ƯỚC VIÊN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ Nhắc lại rằng quan hệ lãnh sựđã được thiết lập gi ữa các dân tộc từ lâu đời. Ghi nhận các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp qu ốc về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, về thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước, Xét thấy Hội nghị của Liên hợp qu ốc về quan hệ và các quyền miễn trừ ngoại giao đã thông...

    doc51p duy1161988 13-12-2009 104 19   Download

  • Công ước quốc tế là văn bản ghi rõ những việc cần tuân theo và những điều bị cấm thi hành, liên quan đến một lĩnh vực nào đó, do một nhóm nước thoả thuận và cùng cam kết thực hiện, nhằm tạo ra tiếng nói chung, sự thống nhất về hành động và sự hợp tác trong các nước thành viên..Công ước quốc tế có hiệu lực trọn vẹn với các nước thành viên, nhưng cũng có tác động rất lớn đối với các nước trong khu vực chưa tham gia công ước.Hiện nay, có khoảng 300 công ước...

    ppt31p nguyenhaian1411 29-05-2011 314 82   Download

  • Một là đề nghị đó phải được gửi tới một hoặc nhiều người cụ thể. Hai là đề nghị đó phải đủ chính xác, tức là phải nêu rõ tên hàng và ấn định rõ ràng hoặc ngầm định hay quy định phương pháp xác định số lượng và giá cả. Ba là phải chỉ rõ ý chí của người đề nghị muốn tự ràng buộc trách nhiệm trong trường hợp có chấp nhận. Nếu một đề nghị không thoả mãn điều kiện thứ nhất, nhưng người đề nghị nêu rõ đó là một chào hàng thì đề nghị đó cũng được coi là một...

    doc9p dragongood 08-12-2010 112 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ước vienna
p_strCode=conguocvienna

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2