Construction project management

Xem 1-20 trên 73 kết quả Construction project management
 • Projects have been in existence for thousands of years, dating back as far as Egyptian civilization and the construction of the pyramids. It is only recently that project management practices have evolved to the status of a discipline with proper methodology, tools, and techniques. Today, the need for efficient and effective management of projects within the organization comes about as a result of the increased competition in the marketplace.

  pdf360p namde02 08-03-2013 151 22   Download

 • It was just a few decades ago, in the 1950s, that modern project management was first seen as an individual subject within the area of economic sciences. Centuries back, so-called “projects” were finished successfully, e.g. the building of the aqueducts in Roman times or the construction of the Great Wall in China, but these projects were managed more on an ad-hoc basis mostly using informal techniques and tools.

  pdf117p tuanloc_do 04-12-2012 38 17   Download

 • Good project management in construction must vigorously pursue the efficient utilization of labor material and equipment. Improvement of labor productivity should be a major and continual concern of those who are responsible for cost control of construted facilities...

  pdf53p daisyshop 28-07-2010 129 83   Download

 • The management of construction projects requires knowledge of modern management as well as an understanding of the design and construction process. Construction projects have a specific set of objectives and constraints such as a required time frame for completion. While the relevant technology, institutional arrangements or processes will differ, the management of such projects has much in common with the management of similar types of projects in other specialty or technology domains such as aerospace, pharmaceutical and energy developments. ......

  doc23p benq 01-03-2009 168 72   Download

 • Architecture is an arts and science of organizing your space, design documentation architectural works. Architect with architectural expertise, in addition to the design work can participate in many of the areas of design management, such as urban planning, urban design, landscape design, urban management, project management and supervision, interior design, graphic design or industrial design.

  pdf480p vitconmengu 13-08-2011 40 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced application 2- final and construction stage analysis for a cable - stayed bridge', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf101p nguyencuongch 27-11-2012 40 9   Download

 • Chapter 6 - Developing a project plan. The main contents of the chapter consist of the following: Developing the project network, from work package to network, constructing a project network, activity-on-node (AON) fundamentals, network computation process, using the forward and backward pass information, level of detail for activities,...

  ppt15p nhanmotchut_5 02-11-2016 9 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Construction accounting and financial management" has contents: Cash flows for construction projects, projecting income taxes, time value of money, financing a company’s financial needs, tools for making financial decisions, income taxes and financial decisions,...and other contents.

  pdf326p bautroibinhyen21 14-03-2017 3 1   Download

 • Cải thiện quản lý dự án không chỉ có thể hỗ trợ ngành công nghiệp xây dựng, nhưng cũng có thể là động cơ cho nền kinh tế quốc gia và thế giới.

  pdf26p daisyshop 28-07-2010 173 103   Download

 • Việc quản lý các dự án xây dựng đòi hỏi kiến thức quản lý hiện đại cũng như sự hiểu biết một của quá trình thiết kế và xây dựng

  pdf24p daisyshop 28-07-2010 141 90   Download

 • Trong cả thiết kế và xây dựng, rất nhiều nhiệm vụ hoạt động phải được thực hiện với một loạt các ưu tiên và mối quan hệ khác giữa các nhiệm vụ khác nhau.

  pdf28p daisyshop 28-07-2010 116 76   Download

 • Nghèo nàn hay thiếu thông tin dễ dàng có thể dẫn đến sự chậm trễ của dự án, quyết định không kinh tế, hoặc thậm chí thất bại hoàn toàn của các cơ sở vật chất mong muốn.

  pdf27p daisyshop 28-07-2010 103 67   Download

 • Với sự sẵn có của các máy tính mạnh hơn và phần mềm, việc sử dụng các kỹ thuật lập lịch trình tiên tiến đang trở thành dễ hơn và liên quan nhiều hơn để thực hành

  pdf26p daisyshop 28-07-2010 121 65   Download

 • Các chi phí của một công trình xây dựng cho chủ sở hữu bao gồm cả chi phí vốn ban đầu và hoạt động tiếp theo và chi phí bảo trì.

  pdf44p daisyshop 28-07-2010 103 64   Download

 • quản lý dự án tốt cố gắng đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên và không có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong dự án.

  pdf22p daisyshop 28-07-2010 118 62   Download

 • Chậm trễ trong việc hoàn thành toàn bộ dự án do lịch trình không tốt cũng có thể gây ra sự hủy hoại đối với những người chủ đang mong muốn bắt đầu sử dụng công trình xây dựng

  pdf45p daisyshop 28-07-2010 110 61   Download

 • Tài chính cũng là một mối quan tâm cho các tổ chức khác tham gia vào một dự án như tổng thầu và nhà cung cấp vật liệu.

  pdf39p daisyshop 28-07-2010 95 60   Download

 • Nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát dự án là cung cấp cho một chỉ dẫn hợp lý của sự tồn tại và mức độ của vấn đề như vậy.

  pdf32p daisyshop 28-07-2010 106 60   Download

 • Phát triển kế hoạch xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý xây dựng, ngay cả khi kế hoạch này là không chính thức bằng văn bản hoặc bằng cách khác ghi lại.

  pdf28p daisyshop 28-07-2010 103 59   Download

 • Quyết định đầu tư cơ sở vật chất đại diện cho các cam kết tài chính của công ty và có hậu quả nghiêm trọng về lợi nhuận và sự ổn định tài chính của một công ty.

  pdf34p daisyshop 28-07-2010 91 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản