intTypePromotion=1
ADSENSE

Cục Tần số vô tuyến điện

Xem 1-20 trên 67 kết quả Cục Tần số vô tuyến điện
 • Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Cục Tần số vô tuyến điện” có mục tiêu chủ yếu là: Một là, hệ thống hóa và phân tích bản chất, vai trò của KSNB trong quản lý tài chính của ở một đơn vị sự nghiệp có thu. Hai là, phân tích thực trạng hệ thống KSNB gắn liền với việc quản lý tài chính của Cục Tần số VTĐ. Ba là, đề xuất những giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB với việc tăng cường quản lý tài chính tại Cục Tần số VTĐ.

  pdf13p praishy3 12-03-2019 68 3   Download

 • Quyết định số 40/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf2p thongtucp 03-11-2017 31 0   Download

 • Thông tư 97/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

  doc8p lythong 18-08-2009 255 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

  pdf5p meohamngu 13-01-2011 109 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện Viễn thông và Internet Phát thanh và truyền hình Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  pdf5p meohamngu 13-01-2011 133 20   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số Vô tuyến điện Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép và phí sử...

  pdf5p meohamngu 12-01-2011 82 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số Vô tuyến điện Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả...

  pdf6p meohamngu 12-01-2011 89 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin Truyền thông Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Tần số vô tuyến điện

  pdf4p meohamngu 12-01-2011 81 6   Download

 • Trình tự thực hiện: - Tổ chức và cá nhân sử dụng Tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin ( Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện) - Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 92 8   Download

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

  doc3p anhtuan 26-08-2009 82 4   Download

 • Trình tự thực hiện: - Tổ chức và cá nhân cần cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư nộp hồ sơ - Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 86 2   Download

 • Thông tư số 95/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số Vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p luuduchoa 10-10-2009 121 13   Download

 • Chương 15 - Antenna và truyền sóng. Nội dung trình bày trong chương gồm: Sóng radio, trở kháng, góc khối và hướng, antenna phát sóng, antenna thu sóng, công thức Friis, nguyên lý đảo, antenna lưỡng cực, antenna que, tầng điện ly, sóng radio trong tầng điện ly, tần số tới hạn, tần số khả dụng cực đại.

  pdf22p whocare_d 22-09-2016 73 10   Download

 • Quyết định số 1523/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf4p lawttnh16 13-11-2009 85 4   Download

 • Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawttnh17 13-11-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p baoliem 17-10-2009 81 4   Download

 • Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf4p baoliem 17-10-2009 62 4   Download

 • Quyết định số 1530/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 83 3   Download

 • Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 77 3   Download

 • Quyết định số 1527/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực III thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 77 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cục Tần số vô tuyến điện
p_strCode=cuctansovotuyendien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2