intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay vốn

Xem 1-10 trên 10 kết quả Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay vốn
 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình.

  pdf122p thanhngan29092009 27-09-2018 68 16   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN,cùng với công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh thì nền kinh tế đất nước cần phải được tăng trưởng và phát triển. Mặt khác trong bối cảnh Việt Nam đã ra nhập WTO,nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của các Doanh nghiệp ngày càng cao.Các Ngân hàng cũng xuất hiện ngày càng nhiều gồm cả ngân hàng vốn nước ngoài với tiềm lực vô cùng...

  pdf81p yeutinh98 21-09-2012 131 23   Download

 • Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập cơ sở dữ liệu 258 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Habubank trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010. Sau đó, sẽ áp dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của mẫu, phương pháp so sánh, phương pháp Z score của tác giả Atltman có sự điều chỉnh phù hợp với môi trường của ngành ngân hàng Việt nam để ước lượng xác suất default của khách hàng....

  pdf75p shift_12 15-07-2013 54 18   Download

 • Hộ nông dân Việt Nam hiện đang là khách hàng quan trọng của các tổ chức tín dụng chính thống trong nông thôn. Trên thực tế, hộ nông dân chỉ tiếp cận được với 4 trong 9 phương thức cho vay hiện hành, do đó chưa phù hợp với nhu cầu vốn ở từng thời điểm theo đặc thù sản xuất kinh doanh của hộ. Bài viết này trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp toán học và tiếp cận dòng tiền thu chi trong hộ nông dân (theo tháng) để xây dựng mô......

  pdf7p thulanh3 08-09-2011 65 15   Download

 • Các Event Agency ngoài việc thực hiện những event mà khách hàng yêu cầu thì nay phải năng động hơn, không chỉ ngồi một chỗ chờ khách hàng tìm đếnmà phải chủ động viết các chương trình và tìm nhà tài trợ để tổ chức nó. Vậy đối tượng tài trợ cho một event à ai? Nhận biết họ như thế nào và làm sao để biết họ cần gì, muốn gì? Họ tài trợ với mục đích gì? Đầu tiên, tài trợ cho một event thường là những đối tượng như sau:  Đơn vị tổ chức sự kiện đó Các...

  pdf4p bibocumi8 08-10-2012 160 16   Download

 • Là việc tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định dể đầu tư cho dự án. 4. Cho vay hợp vốn. Thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 5. Phương thức cho vay khác. Các phương thức cho vay khác do Ngân hàng Nông nghiệp quy định. Việc áp dụng phương thức cho vay nào phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh nhu cầu về vốn cuả đối...

  pdf9p ttcao5 05-08-2011 91 13   Download

 • Đối với Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp như đó giới thiệu ở trờn, do đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, do vậy lượng vốn bị ứ đọng ở khách hàng lớn. Để đảm bảo lượng vốn kinh doanh công ty đó phải liờn tục huy động vốn bằng các khoản vay ngắn hạn. Do đó nợ ngắn hạn của cụng ty chiếm một tỉ trọng lớn trong nguồn vốn của công ty. Ta có thể thấy được điều đó qua bảng cơ cấu nguồn vốn của cụng ty năm 2001 và 2002....

  pdf79p tengteng10 09-12-2011 73 12   Download

 • Tình hình sử dụng vốn cho vay tại chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ: - Tổng dư nợ của chi nhánh tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là năm 1999 dư nợ tăng 544,3% so với năm 1998 đã là sự nỗ lực rất lớn của Ngân hàng trong việc kở rộng quan hệ với khách hàng, tìm nguồn đầu tư vào những dự án có trọng điểm của nhà nước. - Ch vay với doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng dư nợ thể hiện hướng chủ đạo của Ngân hàng là tập trung vào những...

  pdf16p ttcao7 09-08-2011 33 4   Download

 • Do vậy, khi đánh giá các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng thường chú ý tới những đặc điểm sau đây: (1) Trình độ công tác quản lý của doanh nghiệp. (2) Chất lượng của hệ thống kế toán và kiểm toán khách hàng đang áp dụng. (3) Trước đây khách hàng có chú tâm gửi tới ngân hàng báo cáo tài chính định kỳ hay không.

  pdf8p phuoctam25 09-06-2011 43 5   Download

 • Do vậy, khi đánh giá các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng thường chú ý tới những đặc điểm sau đây: (1) Trình độ công tác quản lý của doanh nghiệp. (2) Chất lượng của hệ thống kế toán và kiểm toán khách hàng đang áp dụng. (3) Trước đây khách hàng có chú tâm gửi tới ngân hàng báo cáo tài chính định kỳ hay không. (4) Khách hàng có sẵn sàng cam kết không chuyển tài sản đảm bảo cho một chủ nợ khác hay không...

  pdf8p phuoctam28 17-06-2011 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay vốn
p_strCode=dacdiemkhachhangdoanhnghiepvayvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2