intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đại cương sắc ký

Xem 1-20 trên 169 kết quả Đại cương sắc ký
 • Với những quan điểm của Đảng ta về phát huy nhân tố con người trong suốt chặng đường phát triển đất nước đã phát huy hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Trình độ dân trí ngày càng cao, kinh tế cũng ngày càng khởi sắc và trên đà phát triển ổn định, đời sống của người dân được cải biến rõ nét, con người được tạo điều kiện phát triển toàn diện, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf4p vimulcahy 02-10-2023 2 1   Download

 • 30 năm xây dựng và phát triển, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh với 223 cán bộ, công chức và người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trí tuệ, kỷ cương, luôn chủ động, sáng tạo trong mọi mặt công tác; đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được trẻ hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu quản lý hải quan trong tình hình mới.

  pdf73p hoangnhanduc06 14-04-2023 6 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Thí nghiệm Vật lý đại cương" trình bày các nội dung: Khảo sát đặc tính của Diode và transistor, xác định điện tích riêng của electron bằng phương pháp magnetron; nhiễu xạ ánh sáng qua cách tử phẳng xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc; khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt nghiệm định luật Stefan - Boltzmann, khảo sát hiện tượng quang điện ngoài xác định công thoát electron.

  pdf75p besfriend01 02-04-2023 10 7   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hóa học phân tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích hóa học; Phân tích khối lượng; Phân tích thể tích; Đại cương về sắc ký; Các phương pháp phân tích điện hóa; Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p viastonmartin 08-09-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 0: Đại cương về các phương pháp phân tích hóa lý cung cấp cho học viên những kiến thức về các phương pháp phân tích phổ nghiệm, các phương pháp phân tích điện hóa, các phương pháp phân tích sắc ký,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt8p andromedashun 18-05-2022 22 2   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 7: Mỹ thuật đời Nguyên" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Nguyên. Mỹ thuật đời Nguyên phát triển qua sự giao lưu và dung hợp giữa các dân tộc, một số mặt như công nghệ, hội họa, điêu khắc mang sắc thái dân tộc, khiến mỹ thuật thời trước phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu về kỹ xảo và sáng tác đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p andromedashun 13-05-2022 60 4   Download

 • Nhắc đến thời đại Joseon là nhắc đến thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo. Tuy nhiên, với vai trò là Quốc giáo, Nho giáo không chỉ mang lại những tác động tích cực mà còn gây ra không ít hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người, đặc biệt là người phụ nữ. Bài viết sử dụng một số văn bản lịch sử để khái quát hình ảnh của liệt nữ. Từ đó, bước đầu lý gỉải căn nguyên hình thành nên hiện tượng này, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn những góc khuất chưa được khám phá của thời kỳ ấy.

  pdf7p vinikolatesla 25-03-2022 22 2   Download

 • "Video số & audio: Phần 1" có nội dung trình bày đại cương về audio và video; tái tạo âm thanh điện tử; biểu diễn màu sắc; tín hiệu video tương tự; hệ thống audio - video; hệ thống video bán chuyên nghiệp; hệ thống phát hình; chuyển đổi tương tự - số; camera ghi hình; truyền dẫn số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf184p chenlinong_0310 23-02-2022 31 4   Download

 • Cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" được biên soạn để giúp các sinh viên, các cán bộ nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về các hệ thống điện tử số hiện đại, làm cơ sở cho việc làm chủ và có thể sáng tạo ra các hệ thống điện tử số mới. Sách được viết dựa trên đề cương môn học Kỹ thuật số đã được thông qua và thống nhất trong cả nước. Nội dung của cuốn sách có bố cục gồm 2 phần chính, phần 1: Cấu trúc toán Logic. Phần này chủ yếu nêu lên các vấn đề cơ bản của toán Logic - rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf168p cucngoainhan4 26-11-2021 22 3   Download

 • Bài giảng Đại cương về sắc ký có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản về sắc ký, sắc ký đồ, các đỉnh rửa giải hình Gaussian, lý thuyết tấm, hệ số phân vùng 1,5 Nernst (K), hiệu suất cột, các thông số lưu giữ, yếu tố phân tách (hoặc độ chọn lọc) giữa hai chất tan, hệ số phân giải giữa hai đỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p bachtudu 10-11-2021 32 5   Download

 • Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại: Đại cương về các phương pháp phân tích hiện đại có nội dung trình bày về các phương pháp phân tích hiện đại như phương pháp phân tích phổ nghiệm, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt8p bachtudu 10-11-2021 38 3   Download

 • Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại - Chương 19: Đại cương về phương pháp phân tích sắc ký có nội dung trình bày về định nghĩa – mục đích; phân loại; một số khái niệm; kỹ thuật tách bằng sắc ký, peak sắc ký: các đặc trưng cơ bản; độ phân giải của cột; kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng; tối ưu hóa quá trình sắc ký,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf71p bachtudu 10-11-2021 67 3   Download

 • Giáo trình Y học cổ truyền cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số kiến thức cơ bản về đại cương lý luận của y học cổ truyền; Xoa bóp bấm huyệt để chữa một số chứng bệnh hay gặp; Nhận định và đánh giá bệnh nhân bằng phương pháp đông y; Xác định đúng vị trí và châm đúng kỹ thuật một số huyệt đã học;...

  pdf98p conbongungoc09 05-10-2021 37 6   Download

 • Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là vấn đề đã được quy định trong các bản Hiến pháp của nước ta. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của các quan điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (sửa đổi, bổ sung năm 2011) như: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 82 4   Download

 • Công tác An toàn lao động – vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng, Nhà nước, của các ngành các cấp, của người lao động kể cả người sử dụng lao động, mang tính Luật pháp, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 69 7   Download

 • Trong nghiên cứu này, enzyme β-1,3-glucanase được tổng hợp từ dịch thể nấm hương bằng cách nuôi cấy chìm có bổ sung các nguồn carbon cảm ứng khác nhau, trong đó môi trường chứa chitin là tốt nhất. Tiếp theo, β-1,3-glucanase được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký sử dụng nhựa trao đổi ion DEAE cellulose và nhựa Sephadex G100. Protein tinh sạch có khối lượng phân tử 66,2 kDa và hoạt động tốt nhất tại pH 5,0; nhiệt độ 55C. Enzyme này thủy phân laminarin (cơ chất β-1,3-glucan) theo kiểu ngẫu nhiên, tạo các glucan mạch ngắn, các oligo-saccharide và glucose.

  pdf8p quenchua5 17-05-2020 50 2   Download

 • Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2017) đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, với mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, trở thành cường quốc hiện đại hóa vào giữa thế kỷ XXI. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc phải hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, chuyển đổi thành công phương thức tăng trưởng và phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

  pdf4p thayboitinhyeu 05-03-2020 65 4   Download

 • Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với không khí của những ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ quyết liệt và hào hùng. Câu chuyện kể về những đứa con trưởng thành trong gia đình lớn cách mạng, hun đúc những vẻ đẹp truyền thống của quê hương. Mỗi một nhân vật trong tác phẩm đã thể hiện một cách đặc sắc phẩm chất, cá tính của con người Nam Bộ trung dũng kiên cường, gắn bó với gia đình, quê hương, trung thành với cách mạng.

  doc7p lanzhan 20-01-2020 88 4   Download

 • Đồ án được nhóm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện với mục đích áp dụng các kiến thức đã được học ở trường giúp cho những nhu cầu điều khiển và giám sát trở nên tiện lợi hơn. Vì vậy nhóm “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, cường độ gió, cường độ sáng qua SMS dùng nguồn pin và sạc bằng năng lượng mặt trời” với mong muốn đem những kỹ thuật và công nghệ mới để làm đơn giản hóa việc giám sát, có thể giám sát dù ở bất cứ nơi đâu. Thiết bị được tích hợp module sim 800L, encoder, nhiệt độ và độ ẩm DHT11, cường độ sáng BH1750.

  pdf99p xylitolextra 08-11-2019 369 60   Download

 • Đồ án được nhóm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện với mục đích áp dụng các kiến thức đã được học ở trường giúp cho những nhu cầu điều khiển và giám sát trở nên tiện lợi hơn. Vì vậy nhóm thiết kế “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, cường độ gió, cường độ sáng qua SMS dùng nguồn pin và sạc bằng năng lượng mặt trời” với mong muốn đem những kỹ thuật và công nghệ mới để làm đơn giản hóa việc giám sát, có thể giám sát dù ở bất cứ nơi đâu. Thiết bị được tích hợp module sim 800L, encoder, nhiệt độ và độ ẩm DHT11, cường độ sáng BH1750.

  pdf99p xylitolextra 08-11-2019 144 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đại cương sắc ký
p_strCode=daicuongsacky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2