intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại lý internet

Xem 1-20 trên 625 kết quả Đại lý internet
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ QUẢN LÝ INTERNET ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNET Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh đại lý Internet phải cam kết đảm bảo thực hiện các điều kiện, trình tự sau: 1. Có địa điểm và mặt bằng dành riêng làm đại lý Internet, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và mặt bằng này. Địa điểm, mặt bằng phải phù hợp với qui mô hoạt động kinh doanh của đại lý và bảo đảm các tiêu chuẩn: a. Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 1m2....

  pdf3p bibocumi33 15-03-2013 93 8   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p daumeoduoicop 29-03-2010 93 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN MỞ CỬA, ĐÓNG CỬA HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 71 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG INTERNET TẠI CÁC ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

  pdf12p quadau_haudau 28-01-2011 63 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TẠI CÁC ĐẠI LÝ INTERNET CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 42 2   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý internet, điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 49 2   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 55 0   Download

 • Quyết định số: 31/20 15/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 33 0   Download

 • Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;...

  pdf2p cuonghuyen0628 13-11-2015 26 0   Download

 • Thông tin về khách hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp cũng như các đại lý hoạt động cho doanh nghiệp đó, chẳng hạn như đại lý tiếp thị, hay phân phối sản phẩm…

  pdf4p sunshine_4 30-06-2013 39 6   Download

 • Mắt xích yếu nhất của nhiều công ty là ở các đại lý buồn tẻ, không có tài và ít được đào tạo. Trong 3/5 số thời gian, hay ngay cả trong 90% số thời gian làm việc, bạn đều không phục vụ tốt khách hàng của mình. Tất cả là do sự sai sót rõ ràng trong việc đối xử với khách hàng, khiến họ phải bỏ đi.

  pdf4p sunshine_4 30-06-2013 60 5   Download

 • Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 42 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet do Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf9p duongyenngoc 23-10-2009 257 37   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH NGHỆ AN QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf10p daumeoduoicop 29-03-2010 162 8   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỰ LY NGẮN ĐƯỢC SỬ DỤNG CÓ ĐIỀU KIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf34p daumeoduoicop 29-03-2010 113 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf19p daumeoduoicop 29-03-2010 88 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

  pdf17p mitthai 24-05-2012 68 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf15p socoladaungot 13-07-2012 41 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHẦN MỀM NỘI BỘ CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf11p socoladaungot 13-07-2012 49 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf8p socoladaungot 13-07-2012 41 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại lý internet
p_strCode=dailyinternet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2