intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại số gia tử

Xem 1-20 trên 7413 kết quả Đại số gia tử
 • PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ ThS. PHẠM THANH HÀ Bộ môn Mạng và các hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu phương pháp lập luận mờ và phương pháp lập luận sử dụng đại số gia tử, đồng thời nêu một số ứng dụng đã được triển khai bằng các phương pháp này. Bài báo cũng đã nêu được một số hạn chế của phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử và đề...

  pdf6p linhdan05016 24-01-2011 283 65   Download

 • ỨNG DỤNG MODUS PONENS CỦA ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG LẬP LUẬN XẤP XỈ BIẾN NGÔN NGỮ ĐỖ QUANG THƠ. Bộ môn Khoa học máy tính Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tóm tắt: Nội dung chính của báo cáo đó là trình bày việc mở rộng modus ponens trong việc lập luận xấp xỉ các biến ngôn ngữ trên cơ sở tri thức được biểu diễn dưới dạng luật If ... then ... với cấp độ đúng (true - degree) và cấp độ tin cậy (certain-degree) dựa trên cơ sở đại số gia tử....

  pdf5p linhdan05016 24-01-2011 206 28   Download

 • Luận văn thạc sĩ gồm có 4 chương: Trình bày các vấn đề về logic mờ và bài toán phân cụm, trong chương này sẽ trình bày về đại số gia tử, tìm hiểu cấu trúc, định lý, tính mờ của một ngôn ngữ. Sử dụng đại số gia tử sẽ sửa đổi khoảng cách từ mẫu tới tâm cụm, đo độ mờ của giá trị ngôn ngữ.

  pdf18p trentroicosao 11-03-2014 155 27   Download

 • Điều khiển sử dụng đại số gia tử. Nhiều khái niệm của những lĩnh vực này như độ phức tạp, sự tự tổ chức, tự sản sinh, sự tự lập, mạng, sự thích nghi, được đưa ra bởi chính những nhà điều khiển học. Những nguyên lý quan trọng khác của điều khiển học tuy có vẻ đã bị quên lãng nhưng thực ra định kỳ được phát hiện hoặc sáng tạo lại trong những lĩnh vực khác nhau.

  pdf6p butmaucam 28-08-2013 70 7   Download

 • Suy diễn với tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử. Từ "Cybernétique" đã được biết đến và dùng trước đó, năm 1834 bởi nhà vật lý André - Marie Ampère (1775 -1836) để chỉ khoa học về Chính phủ trong hệ thống phân loại của ông về kiến thức của con người. Còn ban đầu nó cũng được nhà triết học Hy Lạp Platon sử dụng để nói về Quy luật cai trị, lãnh đạo con người. Từ cầm quyền (govern) và thống đốc (governor) cũng được dẫn ra từ cùng gốc từ Hy-Lạp đó....

  pdf16p butmaucam 27-08-2013 70 7   Download

 • Đại số gia tử đầy đủ tuyến tính. Như vậy, trong sự tiến hóa về cơ bản có sự bất đối xứng: phương hướng thay đổi từ không ổn định đến ổn định có xác suất lớn hơn là theo hướng ngược lại.

  pdf7p butmaucam 28-08-2013 53 6   Download

 • Bài viết Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử nghiên cứu 2 bộ điều khiển cho đối tượng “con lắc ngược có liên kết đàn hồi – cản nhớt chịu tải chu kỳ” đó là điều khiển mờ trượt sử dụng logic mờ (Sliding Mode Fuzzy Controller – SMFC) và điều khiển mờ trượt sử dụng đại số gia tử (Sliding Mode Hedge-Algebras Controller – SMHAC).

  pdf12p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 54 5   Download

 • Một số cách tiếp cận mới trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử

  pdf10p muacuoihe 13-08-2013 47 4   Download

 • Luận án nghiên cứu với mong muốn ứng dụng được bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trong các hệ thống công nghiệp, tác giả sẽ tiến hành một số thí nghiệm với mô hình vật lý của hệ thống phi tuyến cụ thể như hệ thống điều khiển chuyển động theo một quỹ đạo mẫu cho trước, hệ thống điều khiển theo nguyên lý chuyển động cánh tay robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p boobu123 17-12-2016 34 4   Download

 • Vấn đề tiên hóa cho đại số gia tử không thuần nhất. Nếu sự tăng một số lượng giá trị để sản sinh kết quả dẫn tới tăng số lượng giá trị, thì quan hệ là một phản hồi dương. Nhiều các phản hồi Dương tính có thể sinh ra một tăng trưởng bùng nổ, ví dụ như trong những cuộc chạy đua vũ trang, sự độc quyền và sáng tạo đem lại trong kinh tế học, và những dây chuyền - phản ứng dẫn tới bùng nổ hạt nhân. ...

  pdf11p butmaucam 27-08-2013 40 3   Download

 • Làm đầy đủ đại số gia tử trên cơ sở bổ sung các phần tử giới hạn. Nhà khoa học Rumani Stefan Odobleja xuất bản Psychologie consonantiste (Paris, 1938) cũng mô tả nhiều nguyên lý của ngành điều khiển học. Vào những năm 1940 sự nghiên cứu các quá trình điều khiển/điều chỉnh và mô tả bằng mô hình toán học được tiếp tục nghiên cứu tiếp tục và năm 1034 có hai bài báo quan trọng đã được xuất bản....

  pdf10p butmaucam 27-08-2013 54 3   Download

 • Về một số tính chất của quan hệ thứ tự trong đại số gia tử không thuần nhất.Động học hệ thống (System dynamics) lĩnh vực hệ thống toán học thử mô hình hóa những hệ phức tạp trong các vòng các phản hồi âm và dương. Nó đã được áp dụng thành công cho một xã hội, sinh thái, và những mô hình sinh học đa dạng. Ứng dụng nổi tiếng nhất có lẽ là ở chương trình phổ biến Tăng trưởng giới hạn (Limits of Growth) của Câu lạc bộ Rome, đi tiên phong bởi mô phỏng máy tính...

  pdf8p butmaucam 28-08-2013 51 3   Download

 • Về infimum, supremum của các cặp phần tử không sánh được trong đại số gia tử không thuần nhất. Tổ hợp các khái niệm hệ thống là bộ khung khái niệm khởi đầu, tạo ra sơ đồ nguyên tắc của sự phân chia khách thể nhận thức. Sự xuất hiện của "Lý thuyết chung của các hệ thống", một dạng những quan điểm khoa học chung mang tính hình thức và phổ quát, đã thúc đẩy mong muốn của cộng đồng khoa học muốn tiến tới phổ quát hoá các công cụ nhận thức khoa học và tiến đến nhận được...

  pdf15p butmaucam 28-08-2013 97 3   Download

 • Đại số gia tử được đề xuất và phát triển từ những năm 1990, tuy nhiên các ứng dụng của nó chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc ứng dụng đại số gia tử trong lĩnh vực điều khiển đã đạt được một số thành công và hiệu quả khi áp dụng vào một số mô hình đơn giản. Với hy vọng rằng, đại số gia tử sẽ là một lý thuyết mới để thiết kế bộ điều khiển trong các hệ thống tự động nói chung.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 42 3   Download

 • Luận án xây dựng mô hình học phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ và phương pháp trích chọn đặc trưng để chọn tập mẫu huấn luyện cho quá trình học phân lớp. Đề xuất phương pháp xử lý giá trị ngôn ngữ của các thuộc tính chưa thuần nhất dựa vào đại số gia tử. Từ đó đề xuất các thuật toán học bằng cây quyết định mờ nhằm đạt hiệu quả trong dự đoán và đơn giản đối với người dùng.

  pdf26p gaocaolon6 30-07-2020 40 4   Download

 • Bài báo đề nghị một cách biểu diễn mới tập mờ loại hai đại số gia tử, biểu diễn theo các tập mờ loại hai đại số gia tử mức K. Từ đó thấy rõ hơn khả năng biểu diễn tính không chắc chắn của dạng tập mờ này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p nguynthithuylinh 02-06-2017 30 3   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng hệ luật mờ có trọng số cho bài toán phân lớp dựa trên đại số gia tử. Phần điều kiện của các luật mờ được sinh từ dữ liệu mẫu dựa trên phân hoạch các khoảng mờ theo HA của các thuộc tính, các tính toán trọng số luật và lập luận phân lớp cũng dựa trên khoảng tính mờ của các hạng từ tương ứng.

  pdf17p nguynthithuylinh 02-06-2017 48 2   Download

 • Nhận dạng mô hình hệ dựa trên luật sử dụng đại số gia tử

  pdf6p muacuoihe 13-08-2013 41 1   Download

 • Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm đề xuất phép nội suy trực tiếp trong không gian 3D để tính toán giá trị suy luận xấp xỉ đối với các bài toán có 2 đầu vào 1 đầu ra theo đại số gia tử, đề xuất phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa, áp dụng cho suy luận xấp xỉ theo tiếp cận đại số gia tử giúp mô tả hệ thống đúng với thực tế hơn nhằm nâng cao độ chính xác suy luận xấp xỉ, áp dụng các đề xuất mới đối với một số bài toán điều khiển tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 42 1   Download

 • Luận án với mục tiêu thực hiện nhằm đề xuất sử dụng phép nội suy tuyến tính trực tiếp trong không gian 3D để tính toán giá trị suy luận xấp xỉ đối với các bài toán có 2 đầu vào 1 đầu ra theo đại số gia tử, đề xuất phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa tuyến tính từng đoạn, áp dụng cho suy luận xấp xỉ theo tiếp cận đại số gia tử giúp mô tả hệ thống đúng với thực tế hơn nhằm nâng cao hiệu quả của suy luận xấp xỉ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p lovivivi000 22-12-2016 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại số gia tử
p_strCode=daisogiatu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2