intTypePromotion=1
ADSENSE

Đạo Tin lành ở Tây Nguyên

Xem 1-20 trên 20 kết quả Đạo Tin lành ở Tây Nguyên
 • Bài viết trình bày sự đổi mới chủ trương công tác và những thành công trong việc thực hiện chính sách đối với Tin Lành ở Tây Nguyên qua 30 năm Đổi mới, và những vấn đề đang đặt ra trong thời gian tới để có giải pháp vừa đảm bảo được nhu cầu tôn giáo của người dân, vừa hướng được hoạt động của tôn giáo này theo quy định của pháp luật, đảm bảo được an ninh chính trị tại địa phương.

  pdf10p vicross2711 27-06-2019 37 8   Download

 • Một số vấn đề về đạo Tin Lành của người dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên hiện nay trình bày về đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, nguyên nhân của thực trạng trên, ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với đời sống các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên.

  pdf11p mylove555 22-12-2015 110 13   Download

 • Vấn đề đạo tin lành ở Tây Nguyên hiện nay: nhìn từ góc độ của tâm lý học Bài này viết về đạo tin lành ở Tây Nguyên, nó liên quan đến các cuộc gây rối ở Tây Nguyên và ảnh hưởng nhất định đến đời sống tâm lý của đồng bào. Bài viết gồm 4 mục nhỏ: Về bản thân đạo tin lành, về những người truyền đạo, về tài liệu tuyên truyền, về phía đồng bào.

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 78 14   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân và xu hướng ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Tin Lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 81 12   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về đạo Tin lành của người dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên hiện nay" trình bày về thực trạng đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, nguyên nhân của thực trạng đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với đời sống các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên,...

  pdf11p thuyhuynh02 02-03-2016 85 11   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số vấn đề thực tiễn về đạo Tin Lành ở các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về thực trạng đạo Tinh Lành ở Tây Bắc, nguyên nhân đạo Tin Lành phát triển ở vùng Tây Bắc,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 81 10   Download

 • Tài liệu "Nhận thức về đạo tin lành của tín đồ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên" trình bày những nội dung chính sau đây: nhận thức của tín đồ về kinh thánh, giáo lý của đạo tin lành; hiểu biết về luật lệ, lễ nghi của đạo tin lành; hiểu biết về tổ chức của đạo tin lành.

  pdf5p susuqb 18-12-2015 48 7   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân và xu hướng ảnh hưởng của đạo Tin lành với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây NGuyên, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 60 3   Download

 • Cộng đồng người Thái ở Tây Bắc Việt Nam có một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo hết sức phong phú, đã tồn tại từ lâu và được bảo lưu cho đến tận ngày nay. Người Thái luôn đề cao ý thức về tính dân tộc, văn hóa của mình, do đó, họ không dễ dàng chấp nhận hay dung hợp tôn giáo khác. Bài viết bước đầu xác định những nguyên nhân dẫn đến sự thâm nhập của đạo Tin Lành vào cộng đồng dân tộc Thái vùng Tây Bắc nước ta hiện nay.

  doc9p thicrom300610 03-04-2018 55 2   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề chung; sự phát triển đạo Tin lành trong người Ê Đê ở Tây Nguyên; sự tiếp nhận các giá trị văn hóa người Ê Đê của đạo Tin Lành; các vấn đề đặt ra.

  pdf7p kequaidan 08-10-2019 17 1   Download

 • Từ dữ liệu khảo sát điền dã, kết hợp phân tích tư liệu thư tịch từ những nhà truyền giáo, những công trình khoa học đã được công bố, tác giả trình bày về các giai đoạn truyền giáo và những tác động của Tin Lành giáo đến đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Cơho Chil (Cil) ở tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu về Tin Lành trong cộng đồng người Cơho Chil - những cư dân được truyền giáo sớm nhất, có tỷ lệ tín đồ đông đảo nhất ở Lâm Đồng, sẽ góp phần bổ sung tri thức về vấn đề truyền Tin Lành trong các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên.

  pdf18p nguathienthan6 02-07-2020 62 0   Download

 • Đạo Tin lành du nhập vào nước ta khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, vào Tây Nguyên từ năm 1929 và vào tỉnh Đác Lắc từ năm 1932. Từ đó cho đến suốt quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, đạo Tin lành ở Tây Nguyên tồn tại và phát triển ở mức độ bình thường. Nhưng, từ sau năm 1975, tôn giáo này phát triển rất mạnh. Đặc biệt, trong những năm gần đây, số người theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên tăng lên gấp...

  pdf111p intel1212 04-12-2012 71 15   Download

 • Những năm gần đây, Tin Lành phát triển nhanh đột biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, trong đó có Tây Nguyên. Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân Tin Lành phát triển nhanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ ở Tây Nguyên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p bautroibinhyen16 10-02-2017 53 5   Download

 • Biểu tượng văn hóa là những giá trị đạo đức, tâm linh, niềm tin... của mỗi tộc người. Biểu tượng văn hóa luôn hàm chứa những ý nghĩa của sự vật, hiện tượng. Các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có các biểu tượng văn hóa như: danh từ “ơi Adai”, nhà Rông, cồng chiêng, đàn Tơrưng, đàn Đinh Pă, trống, gùi, bông lúa, cột gơl, vòng cổ trâu, lưỡi rìu, họa tiết thổ cẩm, quả bầu... Những biểu tượng này được tiếp biến phù hợp với văn hóa của Công giáo và đạo Tin Lành.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 50 4   Download

 • Dựa trên kết quả cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện năm 2013 ở địa bàn Tây Nguyên, bài viết trình bày quan điểm cơ bản của một số tôn giáo về môi trường; lý giải luân lý của các tôn giáo tác động như thế nào tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Từ đó, bài viết nêu một số vấn đề đặt ra đối với mối quan hệ giữa tôn giáo với môi trường hiện nay cũng như cách nhìn nhận về mối quan hệ đó.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 60 3   Download

 • Bài viết Những biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người mông tin lành di cư ở tỉnh Đăk Lăk trình bày phân tích những thay đổi trong niềm tin tôn giáo của người Mông đối với “Tin Lành Vàng Trứ” trước khi di cư đến Tây Nguyên, những thay đổi trong các nghi lễ tôn giáo và những thay đổi trong cộng đồng tôn giáo, làm rõ những thay đổi trong đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành ở Đăk Lăk,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 17-04-2018 37 0   Download

 • Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen16 16-02-2017 157 5   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Đạo Tin lành du nhập vào nước ta khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, vào Tây Nguyên từ năm 1929 và vào tỉnh Đác Lắc từ năm 1932. Từ đó cho đến suốt quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, đạo Tin lành ở Tây Nguyên tồn tại và phát triển ở mức độ bình thường. Nhưng, từ sau năm 1975, tôn giáo này phát triển rất mạnh....

  pdf117p buiduong_1 14-12-2012 181 61   Download

 • Thông qua quyển sách mà bạn đang cầm trên tay, chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng: Làm giàu một cách chân chính không hề quá khó khăn như phần lớn mọi người nghĩ. Vấn đề là ở phương pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng, những người mới làm quen với dòng sách phát triển bản thân sẽ rất bỡ ngỡ trong việc hiểu và áp dụng vào thực tế nếu nội dung quyển sách được trình bày một cách khoa giáo, cứng nhắc. Chính vì thế, được sự tin tưởng, đồng tình và ủng hộ của tác giả Adam Khoo, chúng tôi đã biên...

  pdf64p quang821511 22-03-2010 808 437   Download

 • . A,Giôùi thieäu:. Mỗi đất nước đều có những tác phẩm phản. ánh con người và cuộc sống của nước mình..Truyện “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mỹ. O. Hen-ri được đánh giá là một trong những. truyện ngắn hay nhất thế giới. Đây là câu.chuyện cảm động về tình thương yêu cao cả. giữa những con người nghèo khổ với nhau..Đoạn trích chúng ta học hôm nay là phần cuối. của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”....Tiết 29,30-Vb..I.Đọc- tìm hiểu chú thích: . 1. Tác giả:..• O. Hen – ry (Uyliam -Xi nây- potơ). (1862 – 1910).• là nhà văn Mỹ nổi tiếng.

  ppt32p anhtrang_99 07-08-2014 584 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đạo Tin lành ở Tây Nguyên
p_strCode=daotinlanhotaynguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2