intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ b tin học

Xem 1-20 trên 179 kết quả Đề thi chứng chỉ b tin học
 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (2013) để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  doc2p benben121 18-10-2014 314 74   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ B Tin học Quốc gia để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf4p male4567 16-11-2014 193 44   Download

 • Đề thi chứng chỉ B Tin học Quốc gia của TTTH ĐH KHTN TP. HCM. Đề thi làm bài trong 150 phút, bào gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Cùng tham khảo đề để làm quen với dạng bài tập cũng như ôn lại kiến thức trước khi thi.

  pdf4p yng2305 23-10-2014 170 36   Download

 • Mời học sinh và quý thầy cô tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Mã đề 134 (2013) Tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  doc21p benben121 18-10-2014 138 24   Download

 • Mời học sinh và quý thầy cô tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B1 (2013) Tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf2p benben121 21-10-2014 189 20   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề thi B4 (2013) Tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf2p benben121 21-10-2014 97 16   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề thi B2 dưới đây để ôn tập và hệ thống kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Tin học trình độ B. Chúc bạn ôn thi tốt.

  pdf2p benben121 21-10-2014 91 10   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề A2 (2013) Tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf3p benben121 21-10-2014 242 33   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

  pdf3p an3054 27-09-2010 1936 579   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p an3054 27-09-2010 1078 439   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p an3054 27-09-2010 803 380   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p an3054 27-09-2010 756 348   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p an3054 27-09-2010 630 326   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p an3054 27-09-2010 722 319   Download

 • Đề thi: Thực hiện tạo mới một database có tên là ThiAcc-XXX-HoTen.mdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ). Cho 3 bảng dữ liệu sau: Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của 3 bảng trên đây.

  pdf4p luckystar_1203 21-11-2013 258 34   Download

 • Đề thi: Để quản lý hoạt động mượn trả sách tại một thư viện, người ta tạo một cơ sở dữ liệu tên là THUVIEN.MDB gồm 3 bảng sau đây. Câu 1: Tạo cấu trúc cho các bảng trên gồm: a/ Chọn kiểm dữ liệu (Data type) thích hợp cho các cột.

  pdf4p luckystar_1203 21-11-2013 283 28   Download

 • Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-MN206-Somay-HoTen.mdb Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau. Câu 3) Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng có toàn vẹn về tham chiếu như hình sau.

  pdf5p luckystar_1203 21-11-2013 170 23   Download

 • Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-FG209-Somay-HoTen.accdb. Trong đó Somay là 3 chữ số trên màn hình, HoTen là họ và tên đầy đủ của học viên (không có khoảng trắng, không gõ dấu tiếng Việt).

  pdf5p luckystar_1203 21-11-2013 181 18   Download

 • Đề thi: Phần I: Các thành phần được cung cấp. Thí sinh được cung cấp tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu tại thư mục làm bài thi. Mô tả Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản phẩm theo từng nhân viên ...

  pdf4p luckystar_1203 21-11-2013 214 17   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ A - B tin học ứng dụng - Đề thi B (2013) Tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  doc2p benben121 18-10-2014 158 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi chứng chỉ b tin học
p_strCode=dethichungchibtinhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2