Đề tthi 2013

Xem 1-4 trên 4 kết quả Đề tthi 2013
 • Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 y = x - 2(2m+1)x2 + (5m2 +10m- 3)x -10m2 - 4m + 6 (1) , ( với m là tham số). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m =1. b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (1) có hai cực trị và các giá trị cực trị của hàm số (1) trái dấu nhau

  pdf8p kynang1 25-01-2013 40 12   Download

 • Câu 1. Ba dung dịch sau có cùng nồng độ mol/L: H2SO4; Na2SO4; NaHSO4. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự: A. Na2SO4; NaHSO4; H2SO4 B. Na2SO4; H2SO4; NaHSO4 C. NaHSO4; H2SO4; Na2SO4 D. H2SO4; NaHSO4; Na2SO4 Câu 2. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch A thu được chỉ chứa hai muối và còn có kim loại chưa phản ứng. Hai muối đó là A. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 . C. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 hoặc Fe(NO3)2, Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2...

  pdf7p kynang1 25-01-2013 63 32   Download

 • Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 4 (C) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Viết phương trình đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M(2; 0), N, P sao cho tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau.

  pdf20p kynang1 25-01-2013 36 11   Download

 • Câu I (2,5 điểm) Cho hàm số : 3 y = x -3mx + 2 (1) ,m lμ tham sè thùc. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m =1 2) T×m c¸c gi¸ trÞ cñam ®Ó ®å thÞ hμm sè (1) cã tiếp tuyến tạo với đường thẳng d : x + y + 7 = 0 góc a,biết 1 cos 26.Câu IV. (1,0 điểm) Cho hình lập phương 1 1 1 1 ABCD.A B C D cã độ dài cạnh bằng 3 và điểm M thuộc cạnh 1 CC = 2 .Mặt phẳng (a) đi qua A,M...

  pdf7p kynang1 25-01-2013 38 10   Download

Đồng bộ tài khoản