intTypePromotion=4
ADSENSE

Dịch vụ cung cấp điện năng

Xem 1-20 trên 328 kết quả Dịch vụ cung cấp điện năng
 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết và ứng dụng vào đánh giá cho Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, trên cơ sở đó có thể đưa ra được những biện pháp thích hợp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hiện tại, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện năng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

  pdf93p trangvo0502 18-05-2017 124 52   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện; xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các hộ gia đình sống ở thành phố Hưng Yên đối với các dịch vụ của công ty Điện lực Hưng Yên.

  pdf9p trieuiu123456 20-09-2018 48 5   Download

 • Mục đích của uận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội là giúp nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện  trên địa bàn TP Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng điện an toàn, liên tục cho khách hàng và người dân Thủ đô.

   

  pdf107p namhoang39 01-06-2015 212 89   Download

 • Bài giảng Quản lý năng lượng: Chương 3 - Cạnh tranh trong cung cấp năng lượng có nội dung trình bày khái niệm về cạnh tranh, cạnh tranh trong dịch vụ cung cấp điện, kinh nghiệm về điện các nước, quản lý phụ tải điện và một số nội dung khác.

  pdf0p mynhanvole91 08-07-2014 65 13   Download

 • Đề tài xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng và đánh giá tiềm năng của thị trường; đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho các nhà cung cấp các chương trình mua hàng điện tử qua mạng trong việc thiết kế các tính năng, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 56 7   Download

 • Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện là một trong những khâu quan trọng đó.Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân...

  pdf5p minhanh0246 21-09-2010 297 157   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,… tăng lên không ngừng. Xuất phát từ thực tế đó mà "Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí" đã được thực hiện.

  doc42p tranviethoang_haui 27-05-2016 215 55   Download

 • Ngày nay nền kinh tế nƣớc ta phát triển mạnh mẽ, đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao. Nhu cầu sử dụng điện năng trong mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp thƣơng mại và dịch vụ cũng nhƣ trong sinh hoạt tăng trƣởng không ngừng. Trong đó công nghiệp luôn là lĩnh vực tiêu thụ điện năng lớn nhất. Chất lƣợng điện áp ổn định luôn là một yêu cầu quan trọng. Với quá trình trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế sau mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ngành công nghiệp, nhà máy...

  pdf74p samsung_12 06-05-2013 115 45   Download

 • Ngày nay nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng cao. Nhu cầu sử dụng điện năng trong mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp thương mại và dịch vụ cũng như trong sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Trong đó công nghiệp luôn là lĩnh vực tiêu thụ điện năng lớn nhất. Chất lượng điện áp ổn định luôn là một yêu cầu quan trọng.

  pdf81p samsung_12 06-05-2013 38 8   Download

 • Hạn chế lớn nhất của lưới điện truyền thống hiện nay là quá trình truyền tải chỉ đi 1 chiều từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ vì vậy người dùng không biết được lượng điện đã tiêu thụ vì vậy người dùng không biết được lượng điện đã tiêu thụ để điều chỉnh hành vi sử dụng điện của mình.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 46 6   Download

 • Lĩnh vực công nghệ, dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tiếp đến tận tay khách hàng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế; song khách quan mà nói dịch vụ ngân hàng điện tử chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và còn có khoảng cách nhất định so với các ngân hàng ở trên thế giới. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này tại trong giai đoạn tới.

  pdf8p hanh_tv23 26-03-2019 36 7   Download

 • Trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì công nghiệp điện năng giữ một vai trò hết sức quan trọng bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế thì nhu cầu điện năng sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng lên không ngừng. Do điện năng không phải là nguồn năng lượng vô hạn nên để các công trình điện sử dụng điện năng một...

  pdf108p vanngocdienck3 28-05-2011 920 410   Download

 • Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống mỗi con người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồn năng lượng khác như: (dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao…) mà ngày nay điện năng được sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, …

  pdf128p tranthikimuyen3 21-06-2011 374 154   Download

 • Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồn năng lượng khác (như: dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao…) mà ngày nay điện năng được sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, … Cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Có thể nói rằng ngày nay không một quốc gia nào trên...

  doc82p tmhien35 09-08-2010 228 95   Download

 • Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồân năng lượng khác (như: dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao…) mà ngày nay điện năng được sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, … Cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Có thểû nói rằng ngày nay không một quốc gia nào trên...

  doc61p liemthanhbui 11-06-2010 208 75   Download

 • Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồn năng lượng khác (như đễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, truyền tải điện năng đi xa, hiệu suất cao…) mà ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực,từ công nghiệp,dịch vụ,...,cho đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình....

  pdf122p samsung_12 06-05-2013 62 12   Download

 • Hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng khi phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nước ngoài không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính mà còn có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, năm 2010 được đánh giá là năm “bùng nổ” về dịch vụ...

  pdf134p bidao13 17-07-2012 753 335   Download

 • Hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng khi phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nước ngoài không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính mà còn có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, năm 2010 được đánh giá là năm “bùng nổ” về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, t...

  doc156p germany76 29-10-2012 267 139   Download

 • Mặc dù hình thành muộn hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới song thị trường viễn thông di động nước ta những năm trở lại đây phát triển với một tốc độ chóng mặt, gây không ít ngạc nhiên cho giới chuyên gia. Với một mạng di dộng duy nhất từ những ngày đầu thành lập đến nay trên trên thị trường đã có đến sáu nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Bên cạnh đó, sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO kèm theo những cam kết...

  pdf93p tuyetmuadong2013 26-04-2013 163 73   Download

 • Với khả năng xử lý thông tin trực tuyến, dịch vụ Ngân hàng điện tử cung cấp các dịch vụ thanh toán và truy vấn online cho các khách hàng tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế có quan hệ thanh toán và tài khoản

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 138 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1139 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dịch vụ cung cấp điện năng
p_strCode=dichvucungcapdiennang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2