intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng trong Java

Xem 1-20 trên 543 kết quả Đối tượng trong Java
 • Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, nếu bạn chưa bao giờ dùng một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng trước đây, bạn cần phải hiểu các khái niệm sau: Lập trình hướng đối tượng là gì, đối tượng, lớp là gì, mối quan hệ giữa đối tượng và lớp, gởi thông điệp đến các đối tượng là gì,... tham khảo nội dung giáo trình "Lập trình hướng đối tượng trong Java" dưới đây để hiểu hơn về những vấn đề trên.

  doc33p nhung5tuyen10 03-03-2016 84 24   Download

 • Bài giảng Nhập môn java - Chương 3: Hướng đối tượng trong java. Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản như: Các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java thông qua việc tạo các lớp, các đối tượng và các tính chất của chúng.

  ppt54p whocare_b 05-09-2016 22 2   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 5 LƠP STRING VA NUMBER ́ ̀ ̉ I. TÔNG QUÁ T Chúng ta đã biết cách dùng từ khoá extends khai báo một lớp là lớp con của một lơp khác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể đinh nghia một lơp cha cho lơp con của bạn ̣ ́ ̃ ́ ́ không ủng hộ nhiề u sự kế thưa lơp ), và thậm chí bỏ qua từ khoá ̀ ́ lơp bắ t đầ u tư đâu ? ́ ̀ Như...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 150 54   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 2 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 130 43   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 4 ̉ VIII. CHUYỂN ĐÔI KIỂU 1. Chuyển đổi giữa các kiểu phức hợp Java chỉ cho phép chuyể n đổ i đố i tượ ng thuộc lơp con cháu thành đố i tượ ng của ́ lơp cha ông (Ancestors), và không cho chuyển ngược lại ́ Giả sử bạn có đối tượng th uộc lơp con Child và cầ n chuyể n đổ i thành đố i ́ tượng thuộc lơp cha ông Parent. Java cho phép dùng đố i tượng...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 121 37   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 1 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 128 37   Download

 • Lớp String và Number ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 6 III. LƠP NUMBERS ́ Nhƣ đã nói ơ trên , trong gói java.lang có sẵn nhƣ̃ng lơ p tƣơng ƣng vơi các kiể u ̉ ́ ́ ́ sơ cấ p, có thể dùng thay cho kiểu sơ cấp : lơp Integer thay cho kiể u int , lơp Boolean ́ ́ cho kiể u boolean… Lơp Number là lơp cha của mọi lơp bọc kiể u ́ ́ ́ Các lớp bọc kiểu số: Byte, Double, Float, Integer, Long, Short Các lớp bao bọc cho...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 155 34   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 3 Lớp và đối tượng trong java nhằm mục tiêu giúp học viên nắm vững cấu trúc của một lớp, nắm vững các chỉ thị truy cập, giải thích được constructor và destructor. Giải thích được khái niệm đối tượng hiện hành, hiện thực được lớp bằng Java.

  ppt66p model_12 23-04-2014 122 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt91p bautroibinhyen27 09-05-2017 43 4   Download

 • Nội dung chính trong bài học: Các khái niệm cơ bản: class, kế thừa (inheritance), trừu tượng (abstract), đa hình (polymorphism), interface, constructor., từ khóa final, ý nghĩa của chúng trong việc trừu tượng hóa các đối tượng; khái niệm overload, override; ép kiểu (casting), từ khóa instance of, auto-boxing (Java 5 trở lên); khái niệm về phạm vi class (public, private, nested class);... Mời tham khảo.

  ppt69p estupendo1 06-08-2016 39 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với Java (phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức về 3 vấn đề khai báo lớp và đối tượng trong Java, hàm khởi tạo, các phạm vi trong Java cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt73p thangnamvoiva20 20-09-2016 37 2   Download

 • Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) do Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90. Tất cả mọi thứ đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí hàm chính của một chương trình viết bằng Java (đó là hàm main) cũng phải đặt bên trong một lớp. Hướng đối tượng trong Java không có tính đa kế thừa...

  pdf205p dotai46 18-08-2012 272 87   Download

 • Nội dung báo cáo thực tập trình bày về lập trình hướng đối tượng trong java; đối tượng ,lớp; sử dụng java demo thư viện biểu thức chính quy; sử dụng java demo cài đặt mã hóa des; sử dụng java demo cài đặt thuật toán tìm mọi khóa; sử dụng java demo phần mềm quản lý nhân sự.

  doc62p toiditimtoi992 20-05-2015 290 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lâp trình hướng đối tượng trong java', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p mrshare32upload 20-01-2011 202 45   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu này để biết thêm về hướng đối tượng trong java, java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, một chương trình java gồm một tập các đối tượng, các đối tượng này phối hợp với nhau để tạo thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

  pdf50p drogba247 22-06-2011 124 44   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Java cơ bản tiếng Việt" giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java, hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong Java, hướng đối tượng trong Java, thiết kế giao diện người dùng,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf205p lamlam95 17-01-2016 89 31   Download

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã có kiến thức căn bản về lập trình. Các nội dung chính có trong phần 2 được trình bày trong giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java bao gồm đóng gói/che giấu thông tin, kế thừa và đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p trieuhkt 27-07-2018 62 21   Download

 • POP: ADT dạng struct + các functions OOP : class = class: Hiện thực của một tập các đối tượng (object) cùng loại  Cùng mô tả, cùng hành vi. Thể hiện – instance: Một thông tin về một đối tượng có trong bộ nhớ của chương trình. Biến đối tượng (gọi tắt là đối tượng): Tham chiếu đến một thực thể của lớp.

  ppt16p tuan_mit 12-05-2011 114 19   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, bài tập và thảo luận về Lớp và đối tượng, gói trong java,...

  pdf84p convitdola 07-12-2017 110 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt132p bautroibinhyen27 09-05-2017 42 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng trong Java
p_strCode=doituongtrongjava

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2