intTypePromotion=3

Đối tượng trong PHP

Xem 1-20 trên 205 kết quả Đối tượng trong PHP
 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Ngôn ngữ PHP thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cú pháp ngôn ngữ, các cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong PHP.

  ppt48p rklonely 05-08-2014 146 44   Download

 • Phần 4 của bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP giới thiệu về các đối tượng trong PHP như: Đối tượng $_GET, $_POST và $_REQUEST; đối tượng $_COOKIE và $_SESSION; đối tượng $_SERVER; đối tượng $_FILES; các đối tượng khác trong Web Programming. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf50p namthangtinhlang_01 31-10-2015 40 10   Download

 • Phần 2 giúp người học hiểu về "Lập trình hướng đối tượng trong PHP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, khai báo một lớp, thuộc tính, phương thức, truy cập các thành phần của lớp bằng $this, giải quyết vấn đề không cho phép overloading trong PHP, hàm tạo (__construct), hàm hủy (__destruct), thành phần static, kế thừa (extends), hàm lấy tên lớp đang thực thi __autoload.

  pdf15p sangbanmai_0906 17-01-2018 20 5   Download

 • Chương 5 Lập trình PHP cơ bản thuộc bài giảng lập trình PHP nhằm trình bày về giới thiệu tổng quan Web, ngôn ngữ HTML và JavaScript, ngôn ngữ PHP căn bản, các đối tượng trong PHP, PHP và hướng đối tượng, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, PHP và AJAX.

  pdf60p slow_12 26-06-2014 149 33   Download

 • Phần 4 trình bày về PHP và hướng đối tượng. Trong phần này sẽ cung cấp cho người học các nội dung cơ bản sau: Các vấn đề cơ bản hướng đối tượng trong PHP, lớp abstract và lớp interfaces, hàm include và require. Hy vọng bài giảng này sẽ giúp bạn nắm bắt được các kiến thức về lập trình PHP.

  pdf49p namthangtinhlang_01 31-10-2015 50 9   Download

 • Bài giảng chương "PHP - BASIC" trình bày các nội dung như: PHP và HTML, câu lệnh PHP, ghi chú trong PHP, khai báo biến, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf58p namthangtinhlang_02 05-11-2015 33 4   Download

 • Bài giảng Lập trình PHP: Chương 4 Giới thiệu Javascript nhằm trình bày về kiểu dữ liệu, hằng và biến, các phép toán trong javascript, các đối tượng hộp thoại trong javascript, các cấu trúc điều khiển cơ bản, mảng và hàm trong javascript, các đối tượng trong javascript, xử lý sự kiện trong javascript.

  pdf64p slow_12 26-06-2014 125 27   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan, bài 2 các kiểu dữ liệu cơ sở, bài 3 xây dựng phương thức (hàm) và xử lý lỗi, bài 4 sử dụng hàm của PHP, bài 5 xử lý tập tin, bài 6 mảng cơ bản, bài 7 lập trình hướng đối tượng cơ bản, bài 8 Form và các điều khiển cơ sở, bài 9 sử dụng dịch vụ.

  pdf100p rklonely 02-08-2014 181 71   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 Form và các điều khiển cơ sở, bài 2 Javascript căn bản, bài 3 kết hợp PHP và Javascript, bài 4 lập trình hướng đối tượng nâng cao, bài 5 XML, bài 6 XML-DOM, bài 7 tích hợp mã PHP, bài 8 session-cookie, bài 9 hoàn chỉnh website.

  pdf101p rklonely 02-08-2014 159 65   Download

 • Phần này của bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về JavaScript. Các nội dung chính trong phần này gồm có: Kiểu dữ liệu, hằng và biến; các phép toán trong JavaScript; các đối tượng hộp thoại trong JavaScript; các cấu trúc điều khiển cơ bản; mảng và hàm trong JavaScript; các đối tượng trong JavaScript; xử lý sự kiện trong JavaScript. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p namthangtinhlang_01 31-10-2015 51 11   Download

 • Bài 5 Ngôn ngữ kịch bản PHP nâng cao thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cookie, session, xử lý form, gửi mail, xử lý file, chuyển hướng website với .htaccess, bắt lỗi chương trình, hướng đối tượng trong PHP.

  ppt53p minhmuimui 28-10-2014 57 10   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 5 Ngôn ngữ kịch bản PHP nâng cao thuộc bài giảng mã nguồn mở nhằm trình bày về Cookie, Session, Gửi mail, xử lý File, chuyển hướng website với .htaccess, bắt lỗi chương trình, hướng đối tượng trong PHP.

  pdf49p slow_12 26-06-2014 59 8   Download

 • Nội dung: 1. Giới thiệu PHP; 2. Cơ chế hoạt động của WebServer; 3. Ví dụ minh họa; 4. Cú pháp và qui ước trong PHP; 5. Ví dụ và thực hành PHP cơ bản.Ưu điểm: Đa môi trường: web-server, hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,… . Tốc độ truy xuất nhanh, Free, Open Source. Hướng đối tượng.

  pdf41p minhtin911 14-06-2011 760 279   Download

 • Tham khảo tài liệu 'những sai lầm trong lập trình php', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p quanghoa25 10-04-2011 184 63   Download

 • Câu hỏi 1: XAMPP là gì? Trả lời: XAMPP giống với WAMP, nghĩa là người mới học ko cần phải biết cách cài đặt riêng lẻ từng thành phần như Apache, PHP và MySQL. Chỉ cần download một gói về là xong. Các tính năng có trong XAMPP: 1. Apache 2 = server 2. PHP 5 = ngôn ngữ lập trình 3. MySQL = cơ sở dữ liệu 4. Webalizer = quản lý statistic của site 5. Mercury = giả lập gửi email 6. FileZilla = giả lập FTP server 7. Rất nhiều tính năng chuyên sâu khác......

  pdf56p nguyenquycnk55 14-03-2013 122 49   Download

 • Nội dung của chương 2 Ngôn ngữ HTML và JavaScript thuộc bài giảng lập trình PHP nhằm trình bày về giới thiệu ngôn ngữ HTML, cấu trúc HTML, các thẻ cơ bản trong HTML, tạo bảng trong HTML, biểu mẫu và thông tin người dùng, HTML nâng cao.

  pdf45p slow_12 26-06-2014 107 30   Download

 • JavaScript và Document Object Model Như đã đề cập trong chương 1, JavaScript là trái tim của AJAX. JavaScript có cú pháp tương tự như các ngôn ngữ C tốt cũ. JavaScript là một ngôn ngữ phân tích cú pháp (không được biên dịch), và nó có một số trình hướng đối tượng (OOP) khả năng.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 57 16   Download

 • Sơ lược về web Các trang web hiển thị trên trình duyệt được mô tả bằng ngôn ngữ HTML HTML là một ngôn ngữ đánh dấu, dùng các thẻ (tag) và thuộc tính (attribute) để mô tả các đối tượng trong văn bản cần hiển thị Mỗi đối tượng được bao bởi một thẻ mở và một thẻ đóng . Nếu trong đối tượng không chứa gì, có thể viết gộp thẻ đóng và thẻ mở làm một: Thuộc tính được định nghĩa trong thẻ mở: ...

  pdf20p 2661686 07-09-2012 66 15   Download

 • Tạo Phương pháp Store Đối tượng sự kiện trong một Array Bây giờ mỗi sự kiện có thể được lưu giữ như là một đối tượng, bạn có thể tạo ra các phương pháp đó sẽ lặp qua các sự kiện sẵn có và lưu trữ

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 52 12   Download

 • dạy thực hành lập trình tốt và phát triển các chương trình miễn phí bị rò rỉ. Tùy thuộc vào loại ứng dụng mà bạn đang viết, khôn ngoan sử dụng bộ nhớ có thể là rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn đang viết một ứng dụng vẽ tương tác tạo ra nhiều đối tượng trong quá trình thực hiện chương trình,

  pdf59p kimku6 24-10-2011 76 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đối tượng trong PHP
p_strCode=doituongtrongphp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản