intTypePromotion=4
ADSENSE

Đơn xin phép thành lập

Xem 1-20 trên 25 kết quả Đơn xin phép thành lập
 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả...

  pdf6p suphurua 26-10-2010 350 23   Download

 • ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

  doc2p manhhai168 07-06-2010 208 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên việt nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bingo_do 28-05-2010 76 11   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra đế xin được cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của thương nhân, nội dung xin cấp giấy phép... Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BCT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 30 1   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời...

  doc3p batrinh 19-08-2009 319 82   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ ...., ngày.... tháng.... năm ... ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 489 74   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời...

  doc3p batrinh 19-08-2009 274 27   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ: UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương) (Trích lục bản đồ địa chính khu đất) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................... Quyết định (giấy phép) thành lập: .......................................................................... Địa chỉ: ....................................................................Điện thoại:.............................. Vị trí khu đất xin thuê: ....

  pdf1p duongchauphu 02-03-2010 128 11   Download

 • "Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004; - Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; - Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin; - Xét hồ sơ xin thành lập nhà xuất bản của....................................; - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, "......

  doc22p tuhuy 21-03-2009 946 92   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm……. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Công trình thuộc sở hữu tư nhân) Xây dựng mới Cải tạo sửa chữa Kính gửi: ...................................................................... 1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................. - CMND số .....................cấp ngày ..................................................................... - Địa chỉ thường trú : ...................................................................................

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 348 58   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan chủ quản đứng tên xin phép. Nội dung đơn phải ghi rõ: + Tên cơ quan chủ quản xin phép xuất bản báo chí, + Tên báo, tạp chí, bản tin. + Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành. + Ngôn ngữ.

  doc2p anhtuan 26-08-2009 123 10   Download

 • Biểu mẫu theo hướng dẫn việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. (Ban hành kèm...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 71 6   Download

 • Tham khảo “Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ” dưới đây là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở bán lẻ. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 61 4   Download

 • Thành phần, số l¬ượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép thầu (theo mẫu) - Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp - Bản sao giấy phép thành lập và Điều lệ Công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) - Biểu cáo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu - Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực...

  doc3p phihung 21-08-2009 170 21   Download

 • Những người ký tên dưới đây gửi Ðơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ..., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ...)

  doc2p benq 01-03-2009 140 9   Download

 • - Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin sửa đổi, bổ sung; bản mô tả chi tiết dự định sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung; bản sao giấy phép đang có hiệu lực Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  doc2p anhtuan 26-08-2009 97 8   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép. - Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền. - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin. - Măng-sét của bản tin. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

  doc1p anhtuan 26-08-2009 63 5   Download

 • Tham khảo Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ do TaiLieu.VN chọn lọc dưới đây là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn giấy ĐKKD đã hết hạn. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết LuẬT thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.

  doc2p 1357kimanh 17-07-2018 60 1   Download

 • tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập : Vì điều này thể hiện ở chỗ các DNNN đều đc thành lập trên cơ sở có quyết định trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Các loại hình doanh nghiệp khác nhà nước chỉ cho phép thành lập bằnh việc cấp giấy phép thành lập trên cơ sở đơn xin thành lập của những người muốn thành lập

  doc9p leminh250289 30-11-2010 481 219   Download

 • Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan được phân cấp hoặc qua bưu điện 14.3. Thành phần, số l¬ượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng; - Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình; - Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  doc2p phihung 21-08-2009 136 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1307 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đơn xin phép thành lập
p_strCode=donxinphepthanhlap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2