intTypePromotion=1
ADSENSE

Đông Bắc bể Sông Hồng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đông Bắc bể Sông Hồng
 • Trong luận văn này, tác giả áp dụng phương pháp biến trường trọng lực trong miền tần số để thực hiện việc biến đổi trường bao gồm việc nâng, hạ trường ở các mức khác nhau. Đồng thời thực hiện việc tính đạo hàm bậc cao theo phương nằm ngang của thế trọng lực ở các độ cao khác nhau cũng được thực hiện nhằm xác định vị trí của các đứt gãy sâu trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng thuộc phạm vi thềm lục địa Việt nam.

  pdf11p closefriend04 17-10-2021 7 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp biến trường trọng lực trong miền tần số để thực hiện việc biến đổi trường bao gồm việc nâng, hạ trường ở các mức khác nhau. Đồng thời thực hiện việc tính đạo hàm bậc cao theo phương nằm ngang của thế trọng lực ở các độ cao khác nhau cũng được thực hiện nhằm xác định vị trí của các đứt gãy sâu trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng thuộc phạm vi thềm lục địa Việt nam.

  pdf44p closefriend04 17-10-2021 11 0   Download

 • Bài viết trình bày đặc điểm đá mẹ khu vực đảo Bạch Long Vĩ, thuộc cánh Đông Bắc bể trầm tích Sông Hồng, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giếng khoan thăm dò Enreca-3 tại khu vực này đã làm sáng tỏ hơn về cấu trúc, đặc điểm địa chất cũng như điều kiện môi trường trầm tích nơi đây. Việc liên kết số liệu phân tích địa hóa và đặc điểm thạch học mẫu tại giếng Enreca-3 và mẫu tại các điểm lộ cho thấy sự tồn tại tầng đá mẹ sét kết Oligocene chứa phong phú nguồn tảo nước ngọt đầm hồ, trở thành tầng đá mẹ tiềm năng sinh dầu, khí tốt cho khu vực.

  pdf5p kequaidan11 13-04-2021 13 0   Download

 • Miền võng Hà Nội là một phần phía Tây Bắc của bể Sông Hồng có cấu trúc địa chất rất phức tạp.

  pdf5p vimante2711 05-03-2020 29 1   Download

 • Đề bài: Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà là Ông lái đò tài hoa.. Bài làm..Trên cái nền con Sông Đà "hung bạo và trữ  tình", Nguyễn Tuân khắc họa đậm nét hình  .tượng người lái đò trí dũng, tài hoa với một tình cảm yêu quý và khâm phục...Ông lái đò sinh ra bên bờ Sông Đà. Ông có ngoại hình và những tố chất khá đặc biệt: thân  .hình cao to, gọn quánh như  chất sừng chất mun, tay lêu lêu, chân khuỳnh khuỳnh, giọng  .ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh, nhỡn giới vời vợi như lúc nào cũng mong một cái  .bến xa nào trong sương.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 102 2   Download

 • Bài viết trên cơ sở kết quả phân tích thạch học và đối sánh với kết quả phân tích foraminfera cho thấy, đá móng carbonate ở khu vực nghiên cứu được lắng đọng trong môi trường trầm tích biển nông.

  pdf6p quenchua1 09-11-2019 24 0   Download

 • Mỏ Hàm Rồng (Lô 106) được phát hiện trên khối móng Carbonate trước Kainozoi bởi các giếng khoan HR-1X và HR-2X. Các giếng khoan đều tiến hành thử vỉa và cho dòng dầu công nghiệp. Giếng khoan HR-2X đã khoan vào móng Carbonate 400m và tiến hành công tác lấy mẫu mùn khoan, mẫu sườn, đo ghi địa vật lý giếng khoan, thử vỉa. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo Carbonate trước Kainozoi tại mỏ Hàm Rồng trên cơ sở tổng hợp phân tích tài liệu từ các giếng khoan HR-1X, HR-2X.

  pdf8p bibianh 27-09-2019 41 2   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 5 năm 2014. Gồm các bài viết: đặc điểm đá móng nứt nẻ trước Đệ tam mỏ Hải Sư Đen, bể Cửu Long; nghiên cứu ứng dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt bền nhiệt cho tăng cường thu hồi dầu vỉa cát kết tầng Oligocen mở Bạch Hổ; đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo carbonate trước Kainozoi mỏ Hàm Rồng, Đông Bắc bể Sông Hồng... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

  pdf80p luu1212 18-07-2019 29 1   Download

 • Dựa vào đặc trưng cấu trúc cũng như các điều kiện địa tầng, trầm tích và hệ thống dầu khí, có thể đánh giá triển vọng dầu khí khu vực Bắc Bể Sông Hồng nói chung và Lô A và B nói riêng. Các cấu tạo chứa khí có triển vọng cao như Hồng Hà, Sapa, Bạch Long Bắc. Các cấu tạo chứa dầu có triển vọng cao như Hậu Giang, Vàm Cỏ Đông.

  pdf20p hulk1234 01-06-2018 44 2   Download

 • Nguồn vật chất hữu cơ trong đá mẹ theo kết quả phân tích sắc ký khí khối phổ bao gồm cả vật chất hữu cơ nguồn gốc đầm hồ/lục địa và vật chất hữu cơ nguồn gốc tảo nước mặn. Tuy nhiên,sự vắng mặt của các hóa thạch biển hoặc những dấu hiệu môi trường có sự ảnh hưởng bởi yếu tố biển như foraminifera, nanofossil hay khoáng vật sét biển glauconite cho thấy chưa có sự trùng khớp trong nhận định về môi trường khu vực thời kỳ Oligocen.

  pdf11p advanger2 17-05-2018 63 2   Download

 • Khu vực nghiên cứu Bắc bể SôngHồng có đặc điểm cấu trúc địa chất và môi trường trầmtích phức tạp, được đánh giá là vùng có triển vọng dầu khí lớn với nhiều phát hiện trong các đốitượng chứamóng nứt nẻ cacbonat, cát kết Oligocen và Miocen. Về kiến tạo, khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng biến dạng, chồng lấn giao thoa kiến trúc, phía Tây Bắc chịu chi phối hoạt động trượt tách giãn của hệ thống đứt gãy Sông Hồng và phía Đông Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng hoạt động đứt gãy phương Đông Bắc - Tây Nam.

  pdf10p advanger2 17-05-2018 63 2   Download

 • Các thành tạo trầm tích Miocen sớm có đặc trưng chuyển tiếp từ môi trường châu thổ sang biển ven bờ và biển nông, có thể trở thành tầng sinh và chứa dầu khí có ý nghĩa của bể. Các thành tạo Miocen giữa, muộn thể hiện môi trường trầm tích biến đổi từ các tướng biển nông xen kẽ môi trường châu thổ, chúng có thể đóng vai trò tầng chứa và tầng chắn dầu khí trong khu vực nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu.

  pdf11p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 63 4   Download

 • Luận án đã cung cấp những cơ sở lý thuyết về đá cacbonat, sử dụng mô hình 03 khoáng vật để phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan, lựa chọn và phân tích 03 thuộc tính địa chấn phù hợp nhất với đá cacbonat ở khu vực nghiên cứu. Luận án làm sáng tỏ tuổi, môi trường thành tạo, phân loại và ảnh hưởng của các quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng đá chứa; đánh giá định lượng tầng chứa cụm cấu tạo Hàm Rồng và 04 cấu tạo triển vọng còn lại.

  pdf27p change02 06-05-2016 64 4   Download

 • Luận án tổng hợp tài liệu khu vực và phân tích mẫu thực tế các giếng khoan, kết hợp với luận giải địa chất, bức tranh về thành phần thạch học, kiến trúc tạo đá, các yếu tố ảnh hưởng đến tính rỗng-thấm và diện phân bố tiềm năng của đá chứa cát kết tuổi Miocen giữa đã phần nào được làm sáng tỏ. Luận án đã góp phần chính xác hóa hệ thống dầu khí trong trầm tích Kainozoi khu vực phía Bắc bể Sông Hồng, đồng thời tạo ra nguồn tài liệu tham khảo có giá trị, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò khu vực .

  pdf27p change02 06-05-2016 88 12   Download

 • Luận án Tiến sĩ Địa chất, chuyên ngành Kỹ thuật địa chất với đề tài "Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Đông Bắc bể Sông Hồng" của Trần Châu Giang nhằm mục tiêu làm sáng tỏ đặc điểm và diện phân bố của đá mẹ sinh dầu khí của các trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Đông Bắc bể Sông Hồng, góp phần hoàn thiện phương pháp luận trong đánh giá đặc điểm hệ thống dầu khí và phân tích rủi ro trong tìm kiếm thăm dò.

  pdf29p talata_8 27-01-2015 157 20   Download

 • Vă n. bản:..Tức nước vỡ bờ. (Trích tiểu thuyết “Tắt đèn”- Ngô Tất. Tố).. KIỂM TRA BÀI CŨ..1. Trong văn bản “Trong lòng mẹ”,. tình yêu thương mẹ của chú bé. Hồng đã được thể hiện như tế. nào?..2. Hãy chọn và phân tích một hình. ảnh mà em cho là đặc sắc nhất. trong văn bản “ Trong lòng mẹ”..NGÔ TẤT TỐ..Lưu ý.. Khi gặp biểu tượng. này các em ghi bài. .. Bài 3 – Tiết 9. Văn bản Tức nước vỡ bờ. (Trích tiểu thuyết “Tắt đèn”- Ngô Tất Tố)...I. Giới thiệu tác giả - Tác phẩm. 1.Tác giả..

  ppt29p anhtrang_99 07-08-2014 873 34   Download

 • BÀI 10: ÔN TẬP TRUYỆN. KÝ VIỆT NAM.. NGỮ VĂN 8: TIẾT 38 – BÀI 10.. Tác phẩm bàng bạc chất thơ viết năm 1941 ?. Nhà văn nào được Nguyễn Tuân nhận xét là:. xui người nông dân nổi loạn ?.... ÔN TẬP. Tôi đi học Ngô Tất Tố... Người Tácợc ả có tác phẩlà nhà văn của i tên nữ vàvnhi đồng?. đư gi mệnh danh m trùng tên vớ phụ nhân ật?.. TRUYỆN KÍ VIỆT NAM.

  ppt19p anhtrang_99 07-08-2014 328 32   Download

 • Những bậc thang đơn điệu trong nhà bỗng trở nên sống động, tràn đầy sức sống khi được khoác lên mình những sắc màu rực rỡ kết hợp với những họa tiết, đồ vật trang trí nhẹ nhàng. Trước tiên cần làm sạch cầu thang và sửa chữa những bậc thang bị mòn, bị hỏng bằng những phương pháp phù hợp với những chất liệu của cầu thang như gỗ, bê tông, kim loại. Nếu chỉ muốn làm mới lại "giao diện" của cầu thang, gia chủ chỉ cần đơn giản phủ lớp sơn lên trên từng bậc thang. Nên...

  pdf5p sun123123 07-07-2013 94 7   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại 12 trang trại chăn nuôi lợn của ba tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh. Kết quả cho thấy, Trung bình mỗi một trang trại có lượng chất thải rắn và chất thải lỏngđược thải ra hàng ngày tương đối lớn (50 - 260 kg chất thải rắn; 3 - 20 m3 nước thải). Việc sử dụng hệ thống biogas để xử lý chất thải đã giảm thiểu đáng kể nồng độ BOD5 và COD trong nước thải: BOD5 trong nước thải ở chuồng lợn nái giảm 75,0 - 80,8 %, chuồng lợn...

  pdf6p sunshine_3 26-06-2013 184 49   Download

 • Có một ngôi chùa đã gần nghìn năm tuổi, toạ lạc ngay giữa phố phường đông vui nhộn nhịp: chùa Cầu Ðông. Xưa, đầu phố Ngõ Gạch là cổng "Ðông môn" (hoặc Ðông hoa"). Sông Tô, từ sông Hồng (quãng phố Hàng Buồm thẳng ra sông) chạy vào phố chợ Gạo, ngõ Gạch, cắt phố hàng Ðường trước khi chảy chệch lên Hàng Lược. Vì vậy, có một cây cầu nhỏ bắc qua sông, gọi là cầu Ðông và chùa xây gần cổng "Ðông môn" có tên là "Ðông môn tự" (nay là 38B Hàng Ðường). Từ thời Lý, thuyền bè về Thăng...

  pdf5p cheepcheepnp 21-06-2013 66 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đông Bắc bể Sông Hồng
p_strCode=dongbacbesonghong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2