Đồng bào hmông

Xem 1-13 trên 13 kết quả Đồng bào hmông
 • Tôn giáo vừa là một hiện tượng xã hội phức tạp, vừa là nhu cầu tinh thần của bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân; Lịch sử tồn tại và phát triển của các Tôn giáo cho thấy: Các Tôn giáo luôn bị các giai cấp, các thế lực chính trị lợi dụng vì những mục đích khác nhau và gây nên không ít các cuộc chiến thảm khốc. Ngày nay, trên phạm vi quốc gia và quốc tế vấn đề dân tộc và tôn giáo thường đan quyện vào nhau và được xem là những mồi lửa...

  pdf94p vascaravietnam 15-08-2012 134 44   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ bàn về tính tự giác của người học nói chung và sinh viên nói riêng dưới góc nhìn của tâm lý học hoạt động. Từ góc nhìn giáo dục, tác giả thấy tính tự giác học tập của con người cần được giáo dục ngay từ khi đứa trẻ bước chân vào lớp một.

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 56 17   Download

 • Động cơ học chữ viết của người HMông tin lành Qua nghiên cứu cho thấy các chuyên viên đều có nhận thức đúng về vai trò của câu hỏi trong quá trình tham vấn. Việc sử dụng câu hỏi trong tham vấn là quan trọng rất quan trọng đặc biệt với hình thức tham vấn qua điện thoại. Trong quá trình tham vấn các chuyên viên thường xuyên sử dụng câu hỏi với tần số cao.

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 38 7   Download

 • Quan niệm của người HMông về vai trò của người đàn ông trong gia đình và trong cộng đồng Qua kết quả nghiên cứu cho thấy quan niệm "trọng nam khinh nữ" không hẳn chỉ xuất phát từ những yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo mà quan niệm này xuất phát từ chính điều kiện tự nhiên, xã hội và kinh tế của bà con người dân tộc vùng cao. Tư tưởng con đàn cháu đống vẫn là một giá trị quan trọng mà người Hmông mong muốn hướng tới và thực hiện.

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 23 3   Download

 • Một số đặc điểm tâm lý của người Hmông trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội hiện nay Qua đó cho thấy rằng điểm nổi bật nhất rằng điểm nổi bật nhất trong suy nghĩ, hành động của bà con người Hmông vẫn coi trọng lối sống tách biệt, coi trọng nếp làm ăn truyền thống (trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp truyền thống...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 35 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Tìm hiểu thực trạng và yếu tố tác động của hôn nhân xuyên biên giới ở người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; nghiên cứu những vấn đề kết hôn không giá thú của tộc người H’mông tại khu vực nghiên cứu từ đó đề xuất một số giải pháp trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p hetiheti 25-03-2017 23 3   Download

 • Cùng với sự phát triển, những điều kiện và hoàn cảnh mới, trong đời sống văn hóa - tinh thần của người Hmông có những nét văn hóa truyền thống mai một đi, có những nét văn hóa mới xuất hiện, nhưng cũng có nét văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn và giữ gìn... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p susuqb 21-12-2015 18 1   Download

 • Bài viết mô tả thiết chế dòng họ của người Hmông ở Việt Nam; phân tích vai trò của dòng họ trong sự ổn định dân cư, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người. Tác giả cho rằng, hiện nay vai trò của dòng họ đang có sự chuyển biến và mờ nhạt dần trong đời sống cộng đồng tộc người. Do đó, việc bảo tồn và phát huy vai trò của dòng họ là một yêu cầu cấp thiết.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • Vợ chồng A Phủ là tác phẩm trong tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài, được giải nhất tiểu thuyết, giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Vợ chồng A Phủ được sáng tác vào khoảng 1952-1953, là kết quả của cuộc thâm nhập đời sống vào các dân tộc Thái, Dao, Hmông, Mường trên các vùng cao Tây Bắc đất nước. Trước và sau khi sáng tác truyện này, Tô Hoài đã và vẫn giữ một tình cảm sâu nặng với đồng bào miền núi.

  pdf12p giamgia1122 30-05-2013 57 21   Download

 • Với mục đích góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của đồng bào các tình miền núi, khuyến khích dân tộc HMong trên các bản vùng sâu xa xóa bỏ cây thuốc phiện trồng cây ăn quả đồng thời góp phần quan trọng trong công tác trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế vườn tại Bắc Yên và một số huyện lân cận bài viết tập tung nghiên cứu các nội dung: Điều tra đánh giá bổ sung vùng nguyên liệu nhằm cung cấp ổn định cho cơ sở chế biến; Khảo sát thi...

  pdf4p uocvongxua08 31-08-2015 38 10   Download

 • Niềm tin của tín đồ người HMông vào đức chúa trời Vàng Trứ Qua nghiên cứu cho thấy HSTHCS tham gia các công việc ở trường, lớp và trong nhóm bạn khá tích cực. Trong đó, tính tích cực với việc học tập và tham gia vào các hoạt động xã hội mà nhà trường và đoàn, đội tổ chức là những nội dung được các em thực hiện tích cực nhất, không tìm thấy sự khác biệt giữa học sinh thành phố và học sinh nông thôn cũng như giữa học sinh nam và học sinh nữ về khả...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 34 5   Download

 • The linguitic Situation of a Hmong Community in the North - West of Vietnam Về đặc điểm ngữ pháp, khác với bị và được trong tiếng Hán hiện đại, bị và được trong tiếng Việt vẫn còn được dùng như một thực từ chân chính, có khả năng kết hợp rất phong phú.Từ đó, Nguyễn Kim Thản đã đi đến kết luận rằng: trong tiếng Việt hiện đại "xét về mặt lịch sử cũng như thực tế thì ý nghĩa của những động từ này (bị và được - N.H.

  pdf9p butmaudo 21-08-2013 20 3   Download

 • A study on the Chinese - Origin words in the Hmong language in Vietnam (a Synchronic point of view) Phạm trù dạng bị động của tiếng Việt theo họ vẫn có đủ tư cách một phạm trù ngữ pháp với điều kiện "bắt buộc" của ngữ pháp là sự có mặt của ý nghĩa ngữ pháp phải được thể hiện (đánh dấu) bằng phương tiện hình thức theo lối ngữ pháp, nghĩa là hoặc bằng phụ tố, hoặc bằng hư từ, trật tự từ hay các phương thức ngữ pháp khác, và những phương thức ngữ pháp đó có th...

  pdf27p butmaudo 21-08-2013 19 3   Download

Đồng bộ tài khoản