Đông Châu liệt quốc

Xem 1-20 trên 125 kết quả Đông Châu liệt quốc
 • "Đông Châu Liệt Quốc - Phùng Mộng Long" giới thiệu đến bạn đọc 108 hồi từ thời Bình vương nhà Chu dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Trong bộ tiểu thuyết này, tác giả miêu tả không dè dặt, không nể nang, cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị. Cùng nhau đọc để hiểu diễn biến nội dung câu chuyện.

  pdf1188p nhokheo3 17-04-2013 135 78   Download

 • Tiểu thuyết trường thiên của Trung Hoa xuất hiện ở đầu đời nhà Minh , với bộ "Tam Quốc diễn nghĩa" , rồi đến bộ "Thuỷ Hử truyên" , rồi đến bộ "Tây Du Ký" .Ðến năm Gia Tĩnh thì xuất hiện bộ "Liệt quốc chí truyện" của Dư Thiệu Ngư gồm 8 quyển , 226 tiết , bắt đầu từ khi vua Trụ (nhà Thương) lấy Ðát Kỷ , đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa . Sau đó vào cuối đời Minh , Phùng Mộng Long cải bộ "Liệt quốc chí truyện" , đổi tên là...

  pdf10p tintuconline1209 28-12-2010 115 26   Download

 • Ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2)" chủ yếu làm nổi bật từng sự kiện, từng nhân vật của Đông Châu Liệt Quốc với cách biên soạn gọn gàng mà không thiếu những nét chính để giúp người đọc dễ thấy cũng như dễ nhớ những điểm triết lý của truyện Đông Châu. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2): Phần 1"

  pdf89p truckiettuyetmai 19-01-2015 61 24   Download

 • Ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2)" chủ yếu làm nổi bật từng sự kiện, từng nhân vật của Đông Châu Liệt Quốc với cách biên soạn gọn gàng mà không thiếu những nét chính để giúp người đọc dễ thấy cũng như dễ nhớ những điểm triết lý của truyện Đông Châu. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2): Phần 2"

  pdf112p truckiettuyetmai 19-01-2015 45 18   Download

 • Có nhiều người thích đọc Đông Châu liệt quốc mà khó diễn tả từng nét hay của toàn bộ, vì nội dung không quá phong phú như truyện Đông Châu, vì thế nếu chỉ đọc qua một vài lần thì hơi khó nhớ. ì thế Thanh Lan và Võ Ngọc Thành đã bỏ rất nhiều ngày để soạn nên bộ "Nhân Vật Đông Châu". Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf85p tramnamcodon_08 07-05-2016 19 8   Download

 • Tiểu thuyết trường thiên của Trung Hoa xuất hiện ở đầu đời nhà Minh , với bộ "Tam Quốc diễn nghĩa" , rồi đến bộ "Thuỷ Hử truyên" , rồi đến bộ "Tây Du Ký" .Ðến năm Gia Tĩnh thì xuất hiện bộ "Liệt quốc chí truyện" của Dư Thiệu Ngư gồm 8 quyển , 226 tiết , bắt đầu từ khi vua Trụ (nhà Thương) lấy Ðát Kỷ , đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa . Sau đó vào cuối đời Minh , Phùng Mộng Long cải bộ "Liệt quốc chí truyện" , đổi tên là "Tân...

  pdf0p newbievnx 20-03-2011 245 127   Download

 • Thạch-hậu ra lịnh đánh với Công-tử Lữ chưa đặng vài hiệp, Công-tử Lữ đã bỏ chạy. Thạch-hậu thừa thế rượt theo đến cửa phía Tây, thì Công-tử Lữ đã kéo binh vào thành đóng chặt cửa lại, không ra đánh nữa. Thấy vậy, Thạch-hậu cho quân sĩ gặt hết lúa mạch ở ngoài thành, rồi ra lịnh ban sư.

  pdf25p tintuconline1209 28-12-2010 71 10   Download

 • Năm ấy, vào năm thứ nhứt của vua Ly-Vương nhà Châu, Tề hoàncông sau một thời gian giao việc triều chính cho Quản-trọng, thấy trong nước dân tình yên ổn, binh lương dồi dào bèn hỏi Quản-trọng : - Trước kia nước Tề chưa đủ sức, trong thì việc triều chính chưa an, ngoài lòng dân chưa ổn , nay đã tạm yên , chẳng hay cái mộng làm bá-chủ các nước chư hầu đã nên thực hiện chưa ? Quản-trọng đáp : - Các chư-hầu còn nhiều nước mạnh hơn Tề.

  pdf29p tintuconline1209 28-12-2010 69 10   Download

 • Tề-hầu kéo binh về nước, mở tiệc khao quân . Quãn-Trọng tâu rằng : - Từ ngày nhà Châu thiên sang Đông-đô đến nay, các nước chư hầu không nước nào mạnh bằng Trịnh. Kinh-đô nước Trịnh là nơi Đông-quách, chỗ ấy phía trước có núi Trung-sơn, phía sau có sông Hà, phía hữu có sông Lạc, phía tả có sông Tề, thật là nơi hiểm địa.

  pdf26p tintuconline1209 28-12-2010 69 10   Download

 • Trịnh văn-công thấy uy thế nước Tề mỗi ngày một mạnh, sợ đem binh đến đánh nước mình, bèn sai sứ cầu hòa. Vào năm Châu huệ-vương thứ mười, Tề hoàn-công họp các nước Tống, Lỗ, Trần, Trịnh nơi đất U làm lễ huyết-thệ. Từ ấy, các nước đều tùng phục nước Tề. Sau lễ huyết-thệ, Tề hoàn-công trở về nước bày tiệc khao thưởng các quan. Tiệc nữa chừng, Bảo thúc-nha rót một chén rượu đầy dâng cho Tề hoàn-công và chúc thọ.

  pdf24p tintuconline1209 28-12-2010 38 8   Download

 • Quân Sơn-nhung tức là nước Linh-Chi , phía Tây giáp nước Yên , phía Đông Bắc giáp với Tề và Lỗ. Chúa nước Linh-chi ỷ mình là nơi hiểmđịa, không ai dám xâm lấn nên chẳng chịu tùng phục ai, lại còn phá phách nhiều nơi, cướp bóc của cãi . Trước đây, đã một lần xâm lấn nước Tề, bị Thế-tử Hốt nước Trịnh, đem binh giúp Tề đánh một trận phải lui về . Nay nghe nước Tề làm bá chủ, nên cử đại binh sang đánh nước Yên, mục đích làm cho nước Yên sợ oai...

  pdf33p tintuconline1209 28-12-2010 58 8   Download

 • Trong lúc Châu hoàn-vương mượn binh đánh Trịnh , thì nước Trần sai Bá viên-chư làm tướng, nước Sái sai Sái-quý cầm binh. Hai tướng nầy gặp nhau hỏi thăm qua tình hình hai nước. Sái-quý hỏi Bá viên-chư : - Tình hình nước Trần có chi khác chăng ? Bá viên-chư đáp : - Ngày nay nước tôi, Công-tử Ðà cướp ngôi, lòng dân không phục. Bởi thế quân lính rất hỗn độn, khó mà điều binh lắm ! Sái Quý nói : - Thế sao không lo thu phục nhơn tâm, làm cho mọi người kính mến ?...

  pdf26p tintuconline1209 28-12-2010 55 7   Download

 • Từ lúc vua Trụ mất nước Võ-vương lập lên nhà Châu, dân chúng sống trong cảnh thái-bình thịnh trị. Các triều vua kế tiếp như Thành-vương, Khương-vương, đều nhờ lấy đức trị dân, lại được các bậc trung thần như : Châu-công , Thiệu-công, Tấtcông, Sử-Dật, hết lòng phò tá, lên cơ-nghiệp vững-bền. Qua đến đời vua thứ tám là Di-vương, cơ-nghiệp nhà Châu bắt đầu suy-yếu.

  pdf18p tintuconline1209 28-12-2010 63 5   Download

 • Sĩ Hồi cùng Thọ Dư qua sông Hoàng Hà, đi về phía đông. Ði chưa được nữa dặm,thấy một viên tướng trẻ tuổi đem môt toán quân đến đón.Viên tướng ấy ngồi trên xe,cúi đầu chào Sĩ Hội.Sĩ Hội lại gần nhìn xem ai thì tức là Triệu Sóc (con Triệu Thuẫn).Sĩ Hội hỏi Triệu Sóc rằng: -Nhà ngươi đem quân tới đây là có ý gì? Triệu Sóc nói: -Tôi phụng mệnh cha tôi,tới đây để đón ngài về triều,mặt sau sắp có đại binh kéo đến.

  pdf23p tintuconline1209 28-12-2010 63 5   Download

 • Quân Tấn đuổi theo Tề Khoảnh công đến đất Viên Lân . Tề Khoảnh công sợ hãi, họp các tướng lại để hỏi kế . Quốc Tá nói rằng: - Tôi xin đem cái lò nghiễn (lò hai tầng, trên chưng, dưới nấu) của Kỷ hầu và cái khánh ngọc sang lễ nước Tấn để xin giảng hoà; còn những đất ta xâm chiếm của nước Lỗ và nước Vệ khi trước thì trả lại cho hai nước ấy . - Như thế là ta xử với Tấn quá phải lắm rồi, nếu Tấn không nghe thì thế nào cũng...

  pdf30p tintuconline1209 28-12-2010 44 5   Download

 • Tề Cảnh công đến dự hội ở Bình Khâu, dẫu sợ binh uy nước Tấn mà phải thề, nhưng trong lòng biết là nước Tấn không có chí lớn, thì muốn khôi phục lại sự nghiệp bá chủ của Tề Hoàn công thuở xưa. Khi về nước, Cảnh công bảo quan tướng quốc là Án Anh rằng : - Nước Tấn làm bá chủ ở phía tây bắc, ta làm bá chủ ơ phía đông nam, cũng được chứ sao! Án Anh nói : - Nước Tấn xây đắp lâu đài để làm khổ dân, bởi vậy mà chư hầu...

  pdf35p tintuconline1209 28-12-2010 54 5   Download

 • Ngũ Viên đón quân ở phía nam nước Tuỳ, rồi sai sứ đưa thư cho vua Tuỳ . Trong thư đại lược như sau: "Các nước ở xứ Hán Đông, thuộc về dòng dõi thiên tử nhà Chu, nay bị nước Sở nuốt gần hết, may mà trời giúp nước Ngô ta, cho đến hỏi tội vua Sở . Nếu nhà vua bắt vua Sở đem nộp thì những ruộng ở Hán Dương, sẽ để cho nhà vua tất cả . Đại vương tôi xin cùng nhà vua kết làm anh em, cùng thờ thiên tử nhà Chu". Vua nước...

  pdf30p tintuconline1209 28-12-2010 54 5   Download

 • Quan đại phu nước Việt là Văn Chủng được vua Ngô cho hoà, về tâu với vua Việt rằng: - Vua Ngô đã rút quân về, có sai quan đại phu là Vương Tôn Hùng theo tôi đến đây để giục khởi trình; còn quan thái tể là Bá Hi thì đóng quân ở Ngô Sơn để đợi chúa công sang cống . Câu Tiễn nghe nói, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng . Văn Chủng nói: - Kỳ hạn đã gần đến nơi, chúa công nên mau mau trở về thành để thu xếp việc nước, chứ...

  pdf29p tintuconline1209 28-12-2010 53 5   Download

 • Lại nói Yên Chiêu vương từ khi lên ngôi, ngày đêm chỉ lo tính việc đánh Tề để báo thù, viếng người chết, thăm kẻ bồ côi, tôn lễ hiền sĩ, đồng cam cộng khổ với quân lính, vì vậy hào kiệt bốn phương theo về đông như chợ . Có người nước Triệu là Nhạc Nghị, cháu nội của Nhạc Dương, từ bé hay đọc binh pháp . Xưa Nhạc Dương được phong ở Linh Thọ, con cháu bèn ở luôn đó . Gặp cuộc loạn ở Sa Khâu đời chủ phụ, Nhạc Nghị bỏ Linh Thọ mang...

  pdf20p tintuconline1209 28-12-2010 40 5   Download

 • Lại nói sau khi Trần Trung bị giết, quần thần có nhiều người không sợ lại càng cố can vua Tần, nhưng ai can cũng bị vua Tần giết chết, phơi thây ở dưới cửa khuyết, trước sau cộng hai mươi bảy người. Bấy giờ vua Tề, vua Triệu cùng đến chầu, trông thấy đống thây, hỏi biết nguyên do, thì đều than thở, chê thầm vua Tần là người bất hiếu.

  pdf19p tintuconline1209 28-12-2010 50 5   Download

Đồng bộ tài khoản