Dự báo giáo dục

Xem 1-20 trên 1089 kết quả Dự báo giáo dục
 • Dự báo Phát triển giáo dục: Phần 1 do Nguyễn Văn Hộ biên soạn trình bày về một số vấn đề lý luận về dự báo giáo dục. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Giáo dục.

  pdf36p thuytrangseven 11-10-2014 369 96   Download

 • Dự báo Phát triển giáo dục: Phần 2 trình bày về một số vấn đề thực tiễn của chiến lược giáo dục nước ta hiện nay dưới quan điểm dự báo giáo dục, dự báo mô hình phát triển giáo dục Việt Nam tới năm 2020, dự báo chiến lược phát triển giáo dục chung của thế giới.

  pdf42p thuytrangseven 11-10-2014 214 77   Download

 • Bài giảng Các chỉ báo giáo dục và hệ thống EMIS nhằm trình bày về các chỉ báo giáo dục, xây dựng các chỉ báo giáo dục. Sử dụng các chỉ báo giáo dục. Một ví dụ: chưương trình đánh giá toàn hệ thống, hệ thống EMIS.

  ppt35p blue_12 09-05-2014 52 16   Download

 • Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính như bảo tồn văn hóa và liên kết xã hội. Tác động của giáo dục là trong dài hạn chứ không phải là nhất thời hay trong hiện tại đối với tăng trưởng kinh tế của một quốc gia

  pdf18p tulip_12 15-01-2013 241 97   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 được thực hiện nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch phát triển, và thực trạng của đội ngũ giáo viên THCS tỉnh Tây Ninh, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tới, dự báo nhu cầu giáo viên THCS tỉnh Tây Ninh đến năm 2010.

  pdf127p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 55 21   Download

 • - Dựa trên góc độ về hệ thống xã hội (HTXH), chúng ta có thể quan niệm hệ thống kinh tế (HTKT) theo hai nghĩa: + HTKT trong mối quan hệ với HTXH. + HTKT như là một HTXH với cấu trúc ổn định. (HTKT bao gồm một phức hợp các thành phấn, các quan hệ giữa các cá nhân, nhóm và xã hội, được tổ chức lại với nhau theo một hình thức nhất định hướng vào ba chức năng nêu trên).

  pdf130p cxt_tuan 28-04-2012 370 123   Download

 • Dự báo: tiên đoán về những sự kiện, hiện tượng, trạng thái nào đó có thể hay xảy ra trong tương lai -Dự báo: khả năng rất quan trọng của bộ não con người; đó là sự phản ánh vượt trước, hướng tới tương lai một cách chủ động. Dự báo: sự nghiên cứu những triển vọng của một hiện tượng nào đó, chủ yếu là những tiên đoán số lƣợng và chỉ ra khoảng thời gian mà trong đó hiện tượng có thể diễn ra những thay đổi.

  pdf30p peheo_1 29-07-2012 74 29   Download

 • Báo cáo này được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia với tư cách là những thành viên của đoàn khảo sát thực địa do Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức với sự trợ giúp của TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng – Tư vấn Dự án của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và TS. Lynne A. McNamara – Quyền Giám đốc Điều hành của VEF. TS. Thanh Phượng đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và tóm tắt các dữ liệu tiền khảo sát thực địa, thu âm và diễn giải các thông tin trả lời...

  pdf130p camdodoisinhvien 26-06-2013 72 19   Download

 • Dạy học dự án (DHDA) là phương pháp dạy học (PPDH) dựa trên những dự án có liên quan đến các vấn đề thực tế cuộc sống. DHDA tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục môi trường - một nội dung không kém phần quan trọng trong nhà trường. Bài báo này giới thiệu các nguyên tắc thiết kế và ví dụ dự án dạy học môn học “Phương pháp dạy học hóa học phổ thông” có tích hợp giáo dục môi trường.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 19 4   Download

 • Bài báo khái quát nội dung nghiên cứu về khả năng vận dụng phương pháp dự án (PPDA) trong giáo dục phòng chống thiên tai (GDPCTT) ở môn Địa lí lớp 12. Đồng thời, xác định quy trình, kĩ thuật và vận dụng để thiết kế một mẫu hoạt động GDPCTT.

  pdf11p sieunhansoibac7 26-04-2018 18 2   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả bước đầu đạt được khi vận dụng dạy học theo dự án đối với môn Giáo dục Công dân khối 11 tại trường Trung học Thực hành - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo dự án với bộ môn Giáo dục Công dân tại trường.

  pdf11p thuynguyen2994 19-08-2018 7 2   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả bước đầu đạt được khi vận dụng dạy học theo dự án (DHTDA) đối với môn Giáo dục Công dân (GDCD) khối 11 tại trường Trung học Thực hành (THTH)- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM); từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả DHTDA với bộ môn GDCD tại trường.

  pdf11p tieuthi3006 16-03-2018 17 1   Download

 • Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cùng những giá trị văn hóa xã hội như các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các dạng hoạt động giao lưu của con người trong xã hội… Để duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội lòai người, con người có nhu cầu trao đổi và truyền thụ l...

  doc49p milotrang 03-01-2010 8284 1576   Download

 • Tài liệu tham khảo về đề thi học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng và có đáp án kèm theo để bạn kiểm tra lại bài làm, qua đó củng cố kiến thức môn học này.

  pdf4p huchigo 12-09-2010 6843 792   Download

 • Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước...

  doc123p gragol 26-07-2010 3339 762   Download

 • Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo trình gồm 12 bài giúp người học nắm vững được ý thức cũng như nhiệm vụ trong công tác quốc phòng.

  pdf226p hnlovefb 24-02-2011 2114 460   Download

 • Sự phát triển kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á đã cho thấy quan hệ mật thiết giữa phát triển và giáo dục ĐH - CĐ. Cho dù trong các nước và vùng lãnh thổ thịnh vượng nhất ở khu vực – Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và gần đây là Trung Quốc - mỗi nơi đều đi theo những con đường phát triển độc đáo, nhưng điểm chung trong thành công của họ là sự theo đuổi nhất quán một nền khoa học và giáo dục ĐH – CĐ chất lượng cao....

  doc3p mbavkc 19-12-2009 869 393   Download

 • Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia có nền giáo dục phát triển. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đảm bảo xây dựng một thế hệ kế tiếp có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ cho đất nước.

  pdf24p hoangdu2011 06-09-2010 1069 234   Download

 • Ngày nay với xu thế DH lấy người học làm trung tâm thì trong các nhóm phương pháp DH tích cực có một PP rất có tiềm năng và có thể đáp ứng được rất tốt yêu cầu đổi mới PPDH ở ĐH, đặc biệt lại rất phù hợp với nội dung giáo dục môi trường... PPDHTHA đã được một số tác giả nghiên cứu, đề cập đến song những nội dung đưa ra còn tản mạn, chung chung và chưa có được một qui trình chuẩn có thể áp dụng rộng rãi trong quá trình đào tạo ở ĐH.

  doc32p donghocat_2808 28-10-2010 536 211   Download

 • Khai phá dữ liệu hiện đang là lãnh vực nghiên cứu rất phát triển. Cho đến thời điểm hiện nay đã có một số thư viện mã nguốn được hiện thực để đáp ứng cho các bài toán khai phá dữ liệu. Tuy nhiên hầu như chưa có một thư viên mã nguồn mở nào chuyên biệt cho lớp bài toán dự báo.

  pdf6p hoangly 24-06-2009 392 144   Download

Đồng bộ tài khoản