intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo tài chính

Xem 1-20 trên 6860 kết quả Dự báo tài chính
 • Dự báo là một khoa học hết sức rộng lớn. Trong tài chính doanh nghiệp, dự báo là quá trình xem xét thời kỳ đã qua, nhìn nhận hiện tại và ước định tình hình tài chính của doanh nghiệp ở tương lai đặt trong một viễn cảnh nhất định. Việc dự báo tài chính tập trung vào dự báo Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và dự báo nhu cầu vốn bằng tiền. Bởi lẽ, các tài liệu này thể hiện mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cần đạt tới trong tương lai....

  ppt38p l_m_ch77 31-08-2010 1096 457   Download

 • Mục đích: Tổng hợp toàn bộ kế hoạch như đã phác thảo, trên cơ sở đó cụ thể hoá cho các năm hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp, dưới dạng tiền trong một thời kỳ. Phần này hỗ trợ việc tính toán các nhu cầu tiền mặt, chỉ rõ khi nào các dòng tiền sẽ quay trở lại doanh nghiệp; nó cũng đồng thời là công cụ phân tích năng lực tài chính và những giá trị tương lai có thể đạt được của doanh nghiệp. Bản dự báo tài chính này cũng có thể được cập nhật trong...

  pdf3p phuongthanh1 29-10-2009 325 99   Download

 •  Bài giảng "Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu báo doanh thu, dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, công thức xác định vốn cần thêm, chiến lược tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_07 16-12-2015 226 49   Download

 • Báo cáo: Đánh giá dự báo tài chính chương trình bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam: Những ảnh hưởng đến biến đổi nhân khẩu học với các nội dung chính: Dự báo hiện trạng; tác động của các cải cách theo kế hoạch; bức tranh tổng quan – bảo trợ thu nhập cho người cao tuổi;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p huyenngoc0628 02-11-2015 52 5   Download

 • Báo cáo "Đánh giá dự báo tài chính chương trình bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam - Những ảnh hưởng đến biến đổi nhân khẩu học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Dự báo hiện trạng, tác động của các cải cách theo kế hoạch, bức tranh tổng quan – bảo trợ thu nhập cho người cao tuổi, các kết luận và khuyến nghị.

  ppt20p doinhugiobay_01 09-11-2015 46 5   Download

 • Bài luận văn làm rõ thực trạng tài chính của Công ty cổ phần đường Biên Hòa giai đoạn từ 2010 – 2014, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công ty và dự báo tài chính công ty giai đoạn 2015 - 2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của công ty và các biện pháp giúp công ty thực hiện kế hoạch tài chính trong giai đoạn 2015 - 2017.

  pdf111p anhinhduyet000 01-07-2019 28 4   Download

 • Bài viết Thực trạng công tác giám sát ngân hàng và sự cần thiết của việc áp dụng mô hình dự báo tài chính trong hoạt động giám sát ngân hàng Việt Nam nêu lên thực trạng công tác giám sát ngân hàng và yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mô hình dự báo tài chính dựa trên phương pháp Gauss-Seidel,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 40 2   Download

 • Quy trình dự báo tài chính theo phương pháp tỉ lệ phần trăm trên doanh thu được thực hiện qua sáu bước: Xác định tỉ lệ tăng trưởng doanh thu; Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu; Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; Dự báo bảng cân đối kế toán và xác định nhu cầu vốn bổ sung; Điều chỉnh dự báo; Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn trình tự của quy trình này.

  doc13p lanxichen 28-04-2020 32 2   Download

 • Dự báo tài chính trong tiếng Anh gọi là Financial Forecasting. Dự báo tài chính là việc dự báo về các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của các kì kinh doanh sắp tới, từ đó xác định nhu cầu vốn bổ sung cho doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu cơ bản của phân tích báo cáo tài chính là dựa vào số liệu quá khứ để dự báo về tương lai của doanh nghiệp.

  doc3p lanxichen 28-04-2020 29 1   Download

 • Với doanh nghiệp, việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính - là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh này có thể là một doanh nghiệp, một dự án mới, một phương án đầu tư,... Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp. Thậm chí, kết quả cuối cùng của kế hoạch tài chính này đôi khi lại không quan trọng bằng quá trình ta thực hiện việc tính toán và dự báo.

  pdf19p phungnhi2011 15-03-2010 994 609   Download

 • Bài toán dự báo tài chính ngày càng được nhiều người quan tâm trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết của các nhà đầu tư. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu được áp dụng nhằm dự báo sự lên xuống của thị trường là một gợi ý giúp các nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch. Mô hình ARIMA được xây dựng với chức năng nhận dạng mô hình, ước lượng các tham số và đưa ra kết quả...

  pdf55p chieu_mua 25-08-2012 235 107   Download

 • Bài giảng phân tích tài chính chương 8 phân tích triển vọng. Nội dung chương 8 gồm có dự báo tài chính, định giá doanh nghiệp, giúp các bạn dễ dàng biết được dự báo tài chính là gì? Mục đích của dự báo tài chính, phương pháp dự báo tài chính. Mời các bạn tham khảo!

  ppt44p trentroicosao 07-03-2014 196 66   Download

 • Nội dung của chương 8 Lập dự toán tài chính và dự báo các báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về lập dự toán tài chính, công thức xác định nguồn vốn cần huy động thêm từ bên ngoài (AFN), lập các báo các báo cáo tài chính dự kiến (Pro-forma) , dự báo doanh thu, phương pháp phần trăm doanh thu.

  pdf20p yellow_12 02-06-2014 552 59   Download

 • Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp. Thậm chí, kết quả cuối cùng của kế hoạch tài chính này đôi khi lại không quan trọng bằng quá trình ta thực hiện việc tính toán và dự báo. Bởi, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch này bạn cũng tự nhận thức được những vấn đề bạn có thể sẽ đối mặt trong tương lai và xác định cho mình một lộ trình để đi tiếp.

  pdf8p hamdocsach08 26-12-2010 117 33   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn "Phân tích tài chính và dự báo tài chính Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An" là nghiên cứu, phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và dự báo tài chính của công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An.

  pdf118p anhinhduyet000 01-07-2019 100 21   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính – Chương 8: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người đọc các kiến thức về dự báo tài chính và định giá doanh nghiệp, điều chỉnh báo cáo tài chính dự báo, phương pháp định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf44p tsmttc_007 10-09-2015 64 10   Download

 • Chương 8 của bài giảng phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích triển vọng. Thông qua chương này, người học có thể biết được dự báo tài chính là gì, mục đích của dự báo tài chính, phương pháp dự báo tài chính; biết được giá trị doanh nghiệp là gì, mục đích của việc định giá doanh nghiệp và phương pháp định giá doanh nghiệp. Mời tham khảo.

  pdf11p namthangtinhlang_02 08-11-2015 75 10   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo tài chính, định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p bautroibinhyen12 07-01-2017 52 6   Download

 • Bài luận văn làm rõ thực trạng tài chính của Công tyTNHH Sản xuất và thương mại Phong Phú giai đoạn từ 2010 - 2014, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công ty và dự báo tài chính công ty giai đoạn 2015 - 2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của công ty và các biện pháp giúp công ty thực hiện kế hoạch tài chính trong giai đoạn 2015 - 2017.

  pdf113p anhinhduyet000 01-07-2019 20 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt trong giai đoạn từ năm 2013-2015. Từ đó làm cơ sở dự báo tài chính cho công ty trong các năm tiếp theo từ năm 2016-2017.

  pdf116p anhinhduyet000 01-07-2019 10 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo tài chính
p_strCode=dubaotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2