intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo thống kê

Xem 1-20 trên 4152 kết quả Dự báo thống kê
 • Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 9 tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các nội dung về hồi quy và tương quan, dãy số biến động theo thời gian, chỉ số, dự báo thống kê. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf188p hoa_loaken91 03-06-2014 234 78   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học sẽ giới thiệu tới các bạn về nội dung dự báo của các phương pháp phân tích thống kê đa chiều; những kết quả chẩn đoán thống kê các quá trình hải dương học; những kết quả dự báo thống kê các quá trình hải dương học. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để bổ sung kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf153p thuytrang_3 30-03-2015 65 14   Download

 • Mời các bạn tham khảo cuốn Tài liệu Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về mối liên hệ giữa các quá trình, mô tả cấu trúc các quá trình, phân loại các quá trình trong hải dương học. Với các bạn chuyên ngành Địa lý và Hàng hải thì đây là Tài liệu hữu ích.

  pdf127p thuytrang_3 30-03-2015 65 12   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 6: Dãy số thời gian. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng, một số phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p nomoney7 04-03-2017 82 8   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày giá vàng tại Việt Nam 2009 - 2013, khái niệm về điều tra thống kê, yêu cầu của điều tra thống kê, các loại điều tra thống kê, các phương pháp thu thập thông tin thống kê, sai số trong điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê.

  pdf7p kloikloi 12-10-2017 84 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vận dụng phương pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p window1234 10-12-2012 114 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: dãy số thời gian trong việc phân tích và dự đoán thống kê về du lịch', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p tengteng11 13-12-2011 92 18   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vấn đề so sánh các mẫu dữ liệu thống kê - Sự nối khớp giữa dạy học xác suất thống kê với đào tạo cử nhân kinh tế bao gồm những nội dung về so sánh các mẫu dữ liệu thống kê trong hai giáo trình chuyên ngành, so sánh các mẫu dữ liệu thống kê trong giáo trình XS - TK, nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf85p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 54 6   Download

 • Bài báo này giới thiệu mô hình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; đồng thời từ cơ sở dữ liệu này ứng dụng phần mềm ArcGIS xây dựng các công cụ tự động hóa để hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo các quy định hiện hành. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong công tác kiểm kê đất đai năm 2019 tại huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp.

  pdf10p thayboitinhyeu 01-06-2020 48 1   Download

 • Học phần "Nguyên lý thống kê" trang bị cho người học các kiến thức về vấn đề nghiên cứu của thống kê, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, nghiên cứu số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân; phân tích dãy số biến động theo thời gian, phương pháp phân tích chỉ số, dự đoán thống kê). Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 10 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Vũ Trọng Phong biên soạn có nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản về: Dự đoán thống kê ngắn hạn, thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế, những vấn đề chung của thống kê học, phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế,... Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức về Nguyên lý thống kê kinh tế.

  pdf242p hamlet1310 01-11-2011 2173 607   Download

 • Mục tiêu của chương Phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian. Dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.

  ppt23p lehoang_0104 01-09-2011 534 132   Download

 • Kết quả của giai đoạn điều tra thông tin ban đầu cho chúng ta các dữ liệu thô về các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị tổng thể. Các dữ liệu này mang tính chất rời rạc, rất khó quan sát để đưa ra các nhận xét chung cho cả hiện tượng nghiên cứu và cũng không thể sử dụng ngay vào phân tích và dự báo thống kê được.

  pdf23p yeutrasua 27-11-2010 185 89   Download

 • Phân tích dãy số thời gian: Một số vấn đề chung về dãy số thời gian. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. Một số phương pháp biểu diễn xu hướng biến động của hiện tượng qua thời gian. Dự đoán thống kê ngắn hạn. Trang bị những kiến thức cơ bản về dãy số thời gian, bao gồm những khái niệm, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu diễn xu hướng phát triển của hiện tượng và dự báo thống kê ngắn hạn....

  pdf25p thoabar3 13-11-2011 232 61   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian; dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.

  ppt28p hoa_dai91 23-06-2014 198 54   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 có nội dung trình bày về tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương bao gồm: Phân tổ thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê.

  ppt46p hoa_dai91 22-06-2014 196 49   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 trình bày nội dung thu thập dữ liệu thống kê. Nội dung của chương bao gồm: Những yêu cầu của một cuộc điều tra thống kê, quy trình điều tra thống kê, các loại điều tra và phương pháp thu thập dữ liệu, thiết kế bảng câu hỏi.

  ppt52p hoa_dai91 22-06-2014 161 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tìm hiểu clementine, áp dụng vào bài khai phá dữ liệu thống kê dân số', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p chieuwindows23 01-06-2013 142 25   Download

 • Bài 5 Phân tích dãy số thời gian thuộc bài giảng Nguyên lý thống kê, mục tiêu bài học này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về dãy số thời gian, bao gồm những khái niệm, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu diễn xu hướng phát triển của hiện tượng và dự báo thống kê ngắn hạn.

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 113 25   Download

 • Chương 6 - NHỮNG KẾT QUẢ DỰ BÁO THỐNG KÊ CÁC QUÁ TRÌNH HẢI DƯƠNG HỌC Nhiều thí nghiệm về phương pháp luận dự báo những tham số tổng quát của các quá trình hải dương cho phép tiến tới lập căn cứ phương pháp luận chẩn đoán và dự báo như là một bài toán thống nhất. Những thí dụ dẫn dưới đây hiện thực hoá một ý tưởng đơn giản − sử dụng các mô hình thống kê một chiều để dự báo các tham số tổng quát của quá trình. Ý tưởng này là cơ sở dự báo...

  pdf0p meogiay 14-11-2011 52 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo thống kê
p_strCode=dubaothongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2