intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự thảo Luật

Xem 1-20 trên 4209 kết quả Dự thảo Luật
 • Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản.

  pdf21p daisyshop 01-08-2010 428 191   Download

 • Bình luận Dự thảo Luật Viễn thông Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2009 BÌNH LUẬN & ĐỀ XUẤT DỰ THẢO #23 LUẬT VIỄN THÔNG Người trình bày Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam TỔNG QUAN Việt Nam hiện nay đã thiết lập được một cơ sở hạ tầng và nền tảng phần cứng cho ngành viễn thông. Tuy vậy, cần cải thiện một số lĩnh vực viễn thông quan trọng như phát triển phần mềm, nâng cao năng lực, sở hữu trí tuệ (SHTT) và các vấn đề liên quan đến SHTT, chất lượng dịch vụ, mở cửa ngành...

  pdf9p thanhtruc8968 10-04-2010 192 48   Download

 • Nghị quyết về Dự thảo Luật Đất đai do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbds8 22-11-2009 205 21   Download

 • Chuyên đề "Những điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai" trình bày về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp,...

  doc5p tuanhung_vn 31-12-2015 100 8   Download

 • Một số ý kiến đóng góp đối với điều 115, điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) Như vậy, xét về nội dung thì nguồn của pháp luật hình sự phải là văn bản quy phạm pháp luật có các quy phạm pháp luật hình sự - quy phạm quy định về tội phạm và hình phạt. Xét về hình thức thì không phải tất cả các loại (hình thức) văn bản quy phạm pháp luật đều có thể là nguồn của pháp luật hình sự....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 65 5   Download

 • Báo cáo Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng và góp ý cho Dự thảo Luật đầu tư công được xây dựng từ việc tổng hợp và phân tích thông tin thu thập từ tiến trình tham vấn cộng đồng về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quy trình ngân sách, trong đó có thu thập những thông tin về các công trình đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf70p tangtuy11 20-05-2016 91 4   Download

 • Vấn đề bán giá thấp trong dự thảo Luật cạnh tranh Thực hiện triệt để các trách nhiệm này chính là doanh nghiệp đã thiết lập được môi trường lao động thuận lợi, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số điểm cần xem xét.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 37 2   Download

 • Suy nghĩ về dự thảo luật di sản văn hoá Những điểm hạn chế về quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực 2.1. Quyền khiếu kiện và quyền khiếu nại Những điểm hạn chế về quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực 2.1. Quyền khiếu kiện và quyền khiếu nại...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 66 1   Download

 • Một số vấn đề về dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng giới thiệu một số nội dung cơ bản sau đây: nội hàm khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng, đối tượng được chào bán chứng khoán ra công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p mylove555 22-12-2015 61 4   Download

 • bài viết phân tích những hạn chế và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tinh thần xây dựng Dự thảo Luật, cụ thể là các nội dung như giải thích từ ngữ, bố cục Dự thảo Luật, quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo của những người bị hạn chế quyền công dân và đang bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn (các biện pháp ngăn chặn hành chính và các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự), các hành vi bị nghiêm cấm, về quản lý nhà nước, đăng ký sinh hoạt tôn giáo và công nhận tổ chức tôn giáo, tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo và kỹ thuật lập pháp.

  pdf11p vicross2711 27-06-2019 45 1   Download

 • Dự thảo Luật đã đưa ra các khái niệm rõ ràng về các loại quy hoạch, điều này giúp cho việc hiểu nội hàm của từng loại quy hoạch được rõ ràng và định hướng cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được chính xác. Bài viết phân tích những điểm nổi bật của Dự thảo Luật Quy hoạch và đề xuất kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Dự thảo luật này.

  pdf4p viirene2711 12-10-2020 18 1   Download

 • Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) được sửa đổi, bổ sung căn bản, toàn diện, đặc biệt là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, sửa đổi những quy định hiện hành còn có hạn chế, không thống nhất, không phù hợp với thực tế về tổ chức và hoạt động thống kê hiện nay và bổ sung các quy định về hoạt động thống kê mà Luật Thống kê năm 2003 chưa quy định. Chính vì vậy, về tên gọi của Luật sẽ là Luật Thống kê (sửa đổi) thay thế Luật Thống kê năm 2003.

  pdf10p volkath 26-11-2019 13 0   Download

 • Bài viết sử dụng Chương quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)1 như một trường hợp nghiên cứu điển hình (case study) để phân tích về triết lý, kỹ thuật lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở trình bày, phân tích về sự cần thiết, tính hợp hiến và khả thi của việc quy định về các quyền và nghĩa vụ trong Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) và từ đó đề xuất một cách tiếp cận phù hợp.

  pdf6p vidoha2711 07-09-2020 14 0   Download

 • Dự thảo Luật An ninh mạng đã được kỳ thứ 5 Quốc hội khóa XIV cho ý kiến lần thứ nhất. Để góp phần chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Luật, bài viết phân tích một số bất cập trong Dự thảo Luật về một số thuật ngữ sử dụng cũng như quy định về các hành vi bị cấm.

  pdf8p vidoha2711 09-09-2020 17 0   Download

 • Dự thảo Luật Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì soạn thảo đang được xin ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ từ ngày 4/11/2017. Dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở Pháp lệnh về Giống cây trồng năm 2004. Bài viết phân tích một số nội dung của Dự thảo luật và nêu các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của Dự thảo luật.

  pdf5p vidoha2711 09-09-2020 18 0   Download

 • Từ sự phân tích các khái niệm, các quy định chung, tên gọi, sự can thiệp y học, điều kiện đối với người đề nghị chuyển đổi giới tính… bài viết đóng góp một số ý kiến cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 22 1   Download

 • Sau khi tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, Dự thảo Luật An ninh mạng đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 20. Bài viết trình bày về khái niệm, đối tượng bảo vệ an ninh mạng và giải thích từ ngữ tại điều 3 Dự thảo Luật an ninh mạng,

  pdf6p vidoha2711 09-09-2020 17 0   Download

 • Bài viết khái quát các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh; thực tiễn Chính phủ tổ chức soạn thảo, tham gia việc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh; từ đó đưa ra một số kiến nghị nâng cao chất lượng soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 22 0   Download

 • Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi ngày 27/9/2018 đã thể hiện được tinh thần cải cách, đổi mới, dần tiến đến hoàn thiện hệ thống giáo dục của nước ta. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung cần được tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện.

  pdf5p viankanra2711 11-09-2020 10 0   Download

 • Tố cáo là một trong những quyền hiến định của công dân. Năm 2011, Quốc hội đã ban hành Luật Tố cáo nhằm bảo đảm quyền tố cáo của công dân. Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai thi hành, Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo năm 2011. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi, bài viết phân tích về vấn đề tố cáo nặc danh, mạo danh.

  pdf9p viankanra2711 11-09-2020 7 0   Download

ADSENSE

p_strKeyword= Dự thảo Luật
p_strCode=duthaoluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2