intTypePromotion=3

Dung dịch Na2CO3

Xem 1-20 trên 54 kết quả Dung dịch Na2CO3
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sĩ khoa học: động học quá trình hấp thụ khí so2 bằng dung dịch na2co3', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p japet75 23-01-2013 133 54   Download

 • Luận văn trình bày về cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu các kết quả đo đạc và xử lý kết quả thí nghiệm nhằm làm rõ một số tính chất động học trong quá trình hấp thụ khí SO2 trong thấp đĩa lỗ không có ống chảy chuyển bằng dung dịch Na2CO3 thông qua việc đánh giá hệ số chuyển khối Ky phụ thuộc vào các tác nhân: nồng dộ SO2 vào vận tốc khí Wkh, mật độ tưới, lưu lượng Na2CO2 vào.

  pdf80p uocvong01 24-09-2015 108 22   Download

 • Luận văn trình bày về cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu các kết quả đo đạc và xử lý kết quả thí nghiệm nhằm làm rõ một số tính chất động học trong quá trình hấp thụ khí SO2 trong thấpđĩa lỗ không có ống chảy chuyển bằng dung dịch Na2CO3 thông qua việc đánh giá hệ số chuyển khối Ky phụ thuộc vào các tác nhân: nồng dộ SO2 vào vận tốc khí Wkh , mật độ tưới, lưu lượng Na2CO2 vào....

  pdf80p japet75 18-01-2013 101 35   Download

 • Bài 1 xác định nồng độ dung dịch HCl bằng Na2B4O7 và xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl, bài 2 xác định nồng độ dung dịch NaOH, Na2CO3 trong hỗn hợp bằng dung dịch HCl là những nội dung chính trong tài liệu "Thí nghiệm: Hóa học" ngày 16-9-2011. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p thangdambme 15-11-2015 106 13   Download

 • Natri phốt phát (Na3PO4) có dạng bột, màu trắng, dễ hòa tan trong nước. Nó được chứa trong bao cách ẩm và bảo quản ở nơi khô ráo. Ảnh hưởng của natri phốtphát và nồng độ pha vào dung dịch sét tương tự như Na2CO3. Nó cũng tạo thành các hợp chất kết tủa của Ca2+ và Mg2+. Vì thế Na3PO4 được sử dụng chủ yếu để giảm độ cứng của nước.

  pdf12p artemis07 15-09-2011 69 12   Download

 • 1 Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 1/ Lý thuyết - Dung dịch kiềm: NaOH, KOH, LiOH - Khi sục hoặc hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm có thể xảy ra 1 trong 2 phương trình phản ứng sau: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH → NaHCO3 (2 - Phụ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH tham gia phản ứng có thể xảy ra pư (1) hoặc pư (2) hoặc cả 2 pư CO2 dư -

  pdf8p paradise3 12-12-2011 1989 223   Download

 • ION Na+ K+ Ca2+ THUỐC THỬ Ngọn lửa đèn cồn Dùng dd (NH4)2C2O4 (amoni oxalat) Dùng dd Na2CO3 Dùng dd K2CrO4 Ba2+ Dùng dd SO42HIỆN TƯỢNG - PTPƯ Ngọn lửa có màu vàng rất đậm Ngọn lửa màu tím Tạo kết tủa trắng: 2+ Ca + (NH4)2C2O4 → CaC2O4 ↓ + 2NH4+ Tạo kết tủa trắng: Ca + Na2CO3 → CaCO3 + 2Na+ Tạo kết tủa vàng tươi: 2+ Ba + CrO42- → BaCrO4 ↓ 2+ Tạo kết tủa trắng: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ Tạo kết tủa trắng keo rồi tan: Al3+ + 3OH− → Al(OH)3↓ Al(OH)3 + OH− →...

  pdf3p chienhk1 05-08-2012 639 153   Download

 • Ở thể rắn, NaOH rất dễ hút ẩm trong không khí, dung dịch NaOH hấp thụ CO2 trong không khí tạo thành Na2CO3. Bởi vậy không thể pha dung dịch NaOH có nồng độ chính xác định trước theo lượng cân. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

  pdf7p chauanhkhoa19 13-02-2014 1007 49   Download

 • Câu 1 : Cho các dung dịch sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Các dung dịch đều có pH 7 là A. Na2CO3, CH3NH3Cl, CH3COONa, NaOH. B. C6H5ONa, CH3NH2, CH3COONa, Na2S. C. Na2CO3, NH3, CH3COONa, NaNO3. D. Na2CO3, NH4NO3, CH3NH2, Na2S. Câu 3: Nhóm các dung dịch đều có pH

  pdf4p ducthien2010 01-09-2011 164 38   Download

 • Câu 1: Cho các dung dịch sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Các dung dịch đều có pH 7 là A. Na2CO3, CH3NH3Cl, CH3COONa, NaOH. B. C6H5ONa, CH3NH2, CH3COONa, Na2S. C. Na2CO3, NH3, CH3COONa, NaNO3. D. Na2CO3, NH4NO3, CH3NH2, Na2S.

  pdf3p ducthien2010 01-09-2011 126 28   Download

 • BÀI TẬP NHẬN BIẾT Câu 1: Có 3 dung dịch hỗn hợp X (NaHCo3 và Na2CO3); Y (NaHCO3 và Na2SO4); Z (Na2CO3 và Na2SO3). Chỉ dùng thêm 2 dung dịch nào dưới đây để nhận biết được 3 dung dịch trên? A. NaOH và NaCl. C. HCl và NaCl. B. NH3 và NH4. D. HNO3 và Ba(NO3)2. Câu 2: Có thể phân biết amin bậc 1 với amin bậc 2 và 3 bằng A. CuO, to. B. dd Br2. C. dd KMnO4. D. NaNO2, HCl, to. Câu 3: Để phân biệt O2 và O3 có thể dùng A. Que đóm đang cháy. C....

  pdf6p lotus_7 30-01-2012 381 28   Download

 • Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Br2. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, dung dịch NaOH. D. quỳ tím, Cu(OH)2.

  pdf3p hoailinhdangvan 29-12-2009 195 86   Download

 • Cho 100 ml dung dịch HCl 1 M vào 200 ml dung dịch Na2CO3 thu được dung dịch X chứa 3 muối. Cho dung dịch X vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch Na2CO3 ban đầu: A. 0,75 M. B. 0,65 M. C. 0,85 M. D. 0,9 M.

  pdf5p abcdef_41 28-10-2011 508 45   Download

 • 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xẩy ra trong các trường hợp sau: a) Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3. b) Sục khí H2S đến bão hoà vào dung dịch FeCl3 . c) Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2 .

  doc2p tohuutam 16-02-2011 142 17   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) I.

  pdf5p ll18llh 19-06-2013 91 17   Download

 • LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ LUYỆN THI SỐ 01 Câu 1: Acid fomic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây: A. Dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3, Cu, CH3OH. B. Na, dung dịch Na2CO3, C2H5OH, dung dịch Na2SO4. C. Dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3 trong NH3, Mg. D. Dung dịch NH3, dung dịch Na2CO3, Hg, CH3OH. Câu 2: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k); là phản ứng thu nhiệt. Để tăng hiệu suất phản ứng cần A. tiến hành ở nhiệt độ cao, áp...

  pdf4p trungtran1 19-07-2010 58 7   Download

 • Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là: A. 1,68 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 2. Cho các thí nghiệm sau: (1). Cho HCl đặc vào MnO2 đun nóng (2). Cho SiO2 vào dung dịch HF (3). Cho Si vào dung dịch Na2SiO3 (4). Nhiệt phân KNO3 Dãy thí nghiệm đều sinh ra đơn chất khí là: A. 1,2,3,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4 D. 1,2,3 Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 phản ứng được...

  doc3p quynhdao11991 18-04-2013 64 7   Download

 • Dung dịch X có chứa 5 loại ion: Mg , Ba , Ca và 0,1 mol Cl  , 0,2 mol NO3 . Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Thì V cần dùng bằng: A. 300 ml B. 200 ml C. 150 ml D. 250 ml

  pdf6p orionlachocopie 23-03-2011 74 4   Download

 • Câu 1: Dung dịch phenol phản ứng với mấy chất trong số các chất sau đây: Na, dung dịch brom, dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, axit HNO3 /H2SO4 đặc, dung dịch NaHCO3, dung dịch Na2CO3, CH3COOH, HCl. A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Câu 2: Anđehit thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào trong số các chất sau? A. H2/Ni, t0 B. NaOH C. AgNO3/NH3, t0 D. HCN

  pdf5p madsaint 27-06-2013 36 4   Download

 • Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)

  pdf7p truong17934862 18-09-2011 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dung dịch Na2CO3
p_strCode=dungdichna2co3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản