Erythrophleum

Xem 1-3 trên 3 kết quả Erythrophleum
  • Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004. 464-468. Sử dụng các chỉ thị RAPD và ADN lục lạp trong nghiên cứu quan hệ di truyền của một số xuất xứ cây Lim xanh Erythrophleum fordii Oliv.

    pdf5p miumiungon 08-02-2012 50 9   Download

  • Sử dụng các chỉ thị RAPD và ADN lục lạp trong nghiên cứu quan hệ di truyền của một số xuất xứ cây Lim xanh Erythrophleum fordii Oliv. Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Đặt vấn đề Trong số hàng nghìn cây gỗ rừng Việt Nam, có tới hàng trăm loài đang bị đe dọa ở các mức độ khác nhau, một số loài đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng mà nguyên nhân...

    pdf5p miumiungon 08-02-2012 26 7   Download

  • I n its broadest sense the alleviation of pain is one of the most important goals of scientists. Among natural products there is nolie whirh performs this function as surely and as dramatically as does morphine. Unfortunately morphine elicits other reactions, many of them undesirable ones, and it is therefore little wonder that it has been subjected to an investigational scrutiny unequalled in science.

    pdf399p mnemosyne75 02-02-2013 13 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản