Frame relay

Xem 1-20 trên 130 kết quả Frame relay
 • Mô tả công nghệ Frame relay, công nghệ kết nối mạng WAN giữa các văn phòng chi nhánh của công ty vừa và nhỏ.

  pdf0p timgikhongbiet 29-05-2009 343 131   Download

 • GiớI THIệU Quyển sách này là cái nhìn tổng quát về ISDN ( B-ISDN ), cùng với chìa khoá của công nghệ mạng : frame relay ( FR - truyền khung ) và mode truyền không đồng bộ ( ATM ). Sự tiêu chuẩn hoá ISDN và B-ISDN , sự phát triển của FR và ATM đều chịu áp lực của thị tr-ờng phải giảm giá việc truyền tiếng nói , dữ liệu và phải mở rộng dịch vụ mạng để cung cấp khả năng truyền dữ liệu và video tốc độ cao. Trong ch-ơng này chúng ta tranh luận...

  pdf12p thachthaoxanh 28-08-2011 176 90   Download

 • Xuât́ hiêṇ từ năm 1994, Frame Relay đa ̃ va ̀ đang la ̀ môṭ dic̣ h vu ̣ co ́ tôć độ phat́ triên̉ nhanh nhât́ hiêṇ nay. Doanh thu cuả dic̣ h vu ̣ Frame Relay tăng tư ̀ 830 triêụ USD trong năm 1995 lên 3,9 tỷ USD năm 1997. Trong nhưñ g năm trươć đây, dic̣ h vụ Frame Relay đươc̣ coi là môṭ dic̣ h vụ maọ hiêm̉ đôí vơí cać nhà cung câṕ dic̣ h vụ viêñ thông. Tuy nhiên, đêń nay đa ̃ co ́ khoan̉ g 24 nhà cung câṕ dic̣ h vu ̣ viêñ thông ơ...

  doc17p nguyentucuong1990 28-12-2012 197 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'isdn và băng thông rộng với frame relay và atm - phần 2 mạng số đa dịch vụ - chương 9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p thachthaoxanh 28-08-2011 121 40   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo thực hành lab frame relay', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc30p jioruby 03-01-2013 72 14   Download

 • Frame Relay is a virtual-circuit wide-area network that was designed in response to demands for a new type of WAN in the late 1980s and early 1990s.

  ppt38p trada85 22-01-2013 34 7   Download

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 29 - Cấu hình Frame Relay Suninterface trình bày những nội dung về giới thiệu Fame relay, mô tả bài lab và đồ hình, cấu hình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 31 7   Download

 • Upon completing this module, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router Use debug commands to identify events and anomalies in an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router and an operational serial Frame Relay connection...

  ppt22p trinhvang 25-01-2013 37 6   Download

 • Upon completing this lesson, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure a Frame Relay network, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in the Frame Relay PVCs, given a functioning router and an operational Frame Relay network Use debug commands to identify events and anomalies in the Frame Relay PVCs, given a functioning router and an operational Frame Relay network

  ppt17p trinhvang 25-01-2013 30 6   Download

 • This chapter described: The fundamental concepts of Frame Relay technology, including operation, implementation requirements, maps, and Local Management Interface (LMI) operation; how to configure a basic Frame Relay permanent virtual circuit (PVC), including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map;... Inviting you to refer.

  pdf36p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 13 3   Download

 • After studying this chapter you will be able to: Describe the fundamental concepts of Frame Relay technology in terms of Enterprise WAN services including Frame Relay operation, Frame Relay implementation requirements, Frame Relay maps, and LMI operation; configure a basic Frame Relay PVC including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map.

  ppt19p youcanletgo_01 30-12-2015 9 1   Download

 • In this chapter, you will learn to: The fundamental concepts of Frame Relay technology, including operation, implementation requirements, maps, and Local Management Interface (LMI) operation; how to configure a basic Frame Relay permanent virtual circuit (PVC), including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map;... Inviting you to refer.

  pdf116p youcanletgo_01 04-01-2016 14 1   Download

 • After studying this chapter you will be able to: Describe the fundamental concepts of Frame Relay technology in terms of Enterprise WAN services including Frame Relay operation, Frame Relay implementation requirements, Frame Relay maps, and LMI operation; configure a basic Frame Relay PVC including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map.

  ppt27p youcanletgo_02 07-01-2016 16 1   Download

 • Trong giai đoạn cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và viễn thông đang diễn ta hiện nay, có rất nhiều phương thức đã được đưa ra thảo luận và thử nghiệp để xây dựng nền tảng mạng lưới cung cấp các dịch vụ truyền số liệu.

  pdf22p hai-ptit 04-11-2009 389 220   Download

 • Trong phần 1 của cuốn sách , chúng ta đã tìm hiểu công nghệ trợ giúp cho ISDN ; đó là công nghệ của mạng số tích hợp ( IDN ). Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới chính ISDN . Ch-ơng 5 cho ta cái nhìn chung về kiến trúc của mạng ISDN và xác định những chuẩn đ-ợc ISDN xác định, Ch-ơng 6 , chúng ta kiểm tra một cách chi tiết kiến trúc và các giao thức của ISDN . Ch-ơng này bao gồm cả việc xem xét cấu trúc truyền dẫn đ-ợc hợp kênh,...

  pdf19p thachthaoxanh 28-08-2011 190 94   Download

 • Các giao diện và chức năng ISDN Ch-ơng này , chúng ta sẽ xem xét một loạt các vấn đề liên quan đến kiến trúc ISDN khi nhìn từ góc độ ng-ời sử dụng. Về tổng thể, ng-ời sử dụng không cần quan tâm đến chức năng bên trong hay cơ chế của một mạng ISDN. Tuy nhiên, ng-ời sử dụng phảI quan tâm đến bản chất của giao diện và cách thức yêu cầu và cung cấp các dịch vụ. Trong ch-ơng này có sáu vấn đề sẽ đ-ợc xem xét: ? Cấu trúc truyền dẫn: Cách thức các...

  pdf34p thachthaoxanh 28-08-2011 123 54   Download

 • Frame Relay has become the most widely used WAN technology in the world. Large enterprises, governments, ISPs, and small businesses use Frame Relay, primarily because of its price and flexibility. •Moreover, Frame Relay provides greater bandwidth, reliability, and resiliency than private or leased lines. •Frame Relay reduces network costs by using less equipment, less complexity, and an easier implementation.

  pdf57p mrdvad11 12-03-2013 80 50   Download

 • Việc đảm bảo truyền thông tin chính xác, hiệu quả, tốc độ đảm bảo đ-ợc xem là những yêu cầu bắt buộc trong qúa trình truyền số liệu. Mạng chuyển mạch gói là thích hợp nhất cho việc truyền số liệu với kích th-ớc lớn và cho độ tin cậy cao. Mục đích của đề tài là tìm hiều những giao thức đ-ợc sử dụng trong mạng chuyển mạch gói X.25 và Frame Relay để đáp ứng đ-ợc các yêu cầu truyền tin tin cậy, tốc độ đảm bảo,...

  pdf6p nguoivt21 28-07-2010 143 45   Download

 • Abstract: The purpose of this white paper is to present discussion and findings that conclude that Cisco MPLS-based VPNs are as secure as their layer 2 counterparts such as Frame- Relay and ATM. This document details a series of tests were carried out on a Cisco router test bed validating that MPLS based VPNs (MPLS-VPN) provide the same security as Frame-Relay or ATM. ATM and Frame-Relay have a reputation in the industry as being secure foundations for enterprise connectivity. Essential items that make ATM and Frame-Relay a secure network were considered and tested on an MPLS-VPN.

  pdf1p trungha 28-08-2009 160 42   Download

 • Lớp liên kết dữ liệu Đối với truyền thông số thì bên trên lớp vật lý cần phải có một giao thức điều khiển liên kết dữ liệu. CCITT và ITU-T đã định rõ giao thức điều khiển liên kết dữ liệu cho kênh D. Giao thức này còn gọi là LAPD, nó đ-ợc sử dụng cho việc truyền thông giữa các thuê bao và mạng kết nối. Hầu hết các tải kênh D đều sử dụng giao thức này, còn đối với các tải kênh B thì có một vài điểm khác. Với mạng chuyển đổi gói tin thì...

  pdf48p thachthaoxanh 28-08-2011 98 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản