intTypePromotion=3

Ghi nhận vốn chủ sở hữu

Xem 1-20 trên 29 kết quả Ghi nhận vốn chủ sở hữu
 • Bài giảng Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu đưa ra một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc hiểu và giải thích thông tin trên BCTC.

  pdf17p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 57 7   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p doinhugiobay_18 11-03-2016 47 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 25-12-2016 33 2   Download

 • Chương này gồm có các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong kế toán vốn chủ sở hữu, ghi nhận và đánh giá vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn.

  pdf14p estupendo1 03-08-2016 32 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen27 09-05-2017 12 2   Download

 • Mục tiêu chính chương 8 nhằm giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính.

  pdf8p kyniemchieumua_09 14-12-2017 65 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc hiểu và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen12 07-01-2017 25 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tieu_vu10 08-04-2018 14 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn; ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu; đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến vốn chủ sở hữu được trình bày trên báo cáo tài ch...

  pdf34p kimngan29092009 16-10-2018 8 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu với mục tiêu chính là: nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu, nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu;...

  ppt65p convitdola 11-12-2017 35 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu giúp cho người học có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu; đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến vốn chủ sở hữu được trình bày trên báo cáo tài chính.

  pdf33p kimngan29092009 16-10-2018 10 3   Download

 • Sự bất cập của chế độ kế toán hiện hành về ghi nhận vốn góp chủ sở hữu và giải pháp hoàn thiện phương pháp ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu.

  pdf6p angola 26-04-2009 458 115   Download

 • Chương 6 (phần 1) sẽ tìm hiểu các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong kế toán vốn chủ sở hữu, ghi nhận và đánh giá vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn.

  pdf19p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 39 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 Kế toán nguồn vốn nhằm mục tiêu giải thích định nghĩa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, phân tích điều kiện ghi nhận và đánh giá nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, giải thích việc trình bày nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

  pdf24p wide_12 30-07-2014 102 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" trình bày các nội dung: Một số khái niệm, ghi nhận, đánh giá vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

  pdf18p thangnamvoiva25 18-10-2016 25 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 trình bày "Kế toán vốn sở hữu". Chương này sẽ giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu và nắm được cách trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính. Để nắm rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p trieuiu123456 19-09-2018 10 3   Download

 • Chương 6 - Kế toán vốn chủ sở hữu. Chương này gồm có các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong kế toán vốn chủ sở hữu, ghi nhận và đánh giá vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn.

  pdf18p tangtuy19 21-07-2016 22 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, ghi nhận, đánh giá vốn chủ sở hữu; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p bautroibinhyen12 07-01-2017 28 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, ghi nhận, đánh giá vốn chủ sở hữu; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguoibakhong05 05-03-2018 12 1   Download

 • TSCĐ HỮU HÌNH Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình

  ppt56p zenks1 17-08-2011 334 88   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ghi nhận vốn chủ sở hữu
p_strCode=ghinhanvonchusohuu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản