intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị thặng dư

Xem 1-20 trên 1311 kết quả Giá trị thặng dư
 • Luận văn "Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum" nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh...để phát triển du lịch cộng đồng và triển khai mô hình du lịch này tại huyện KonPlong, qua đó đề xuất những giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại điểm du lịch xã KonTum.

  pdf150p unforgottennight05 19-09-2022 5 2   Download

 • Luận văn "Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động (ACB) tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng" nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng; trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng để đề xuất những kiến nghị nhằm vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty.

  pdf92p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại Hội An" là kiểm định thang đo về các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour DLST; xác định các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour DLST của du khách quốc tế ở Hội An; đánh giá mức độ tác động của từng nhóm nhân tố.

  pdf149p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Giá trị dự báo biến cố tim mạch chính và tử vong của sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da nghiên cứu giá trị của sức căng dọc cơ tim (GLS) thất trái trong dự báo biến cố tim mạch chính (MACE) và tử vong trong 6 tháng đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da thì đầu.

  pdf10p vibugatti 29-08-2022 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Hệ thống danh thắng và di tích ở Nghệ An với việc phát triển du lịch" trình bày tổng quan về hệ thống danh thắng và di tích ở Nghệ An, những giá trị tiêu biểu mà những danh thắng và di tích đó đem lại cho sự phát triển du lịch ở Nghệ An; qua đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị đó trong dịch vụ du lịch ở Nghệ An.

  pdf113p unforgottennight01 11-08-2022 3 1   Download

 • Tập 25 bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" gồm tập III bộ "Tư bản" của C.Mác, Lời tựa và phần bổ sung của Ph.Ăng-ghen viết cho tập này. Tập III được Ph.Ăng-ghen biên tập và cho xuất bản vào năm 1894 sau khi Mác mất. Tập 25 được kết cấu thành 2 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về: sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư thành tỷ suất lợi nhuận; sự hình thành tỷ suất lợi nhuận chung (tỷ suất lợi nhuận trung bình) và sự chuyển hóa giá trị của hàng hóa thành giá cả sản xuất;...

  pdf391p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các-đô.

  pdf328p vuhuyennhi 02-08-2022 4 1   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 2 này trình bày các chương VIII-XVIII của bộ "Tư bản" về Ri-các-đô.

  pdf472p vuhuyennhi 02-08-2022 3 1   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 3 này trình bày những nội dung về các nhà kinh tế học sau Ri-các-đô.

  pdf437p vuhuyennhi 02-08-2022 3 1   Download

 • Phần 2 của tập 46 năm trong bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf555p vuhuyennhi 02-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Máy móc tạo ra giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cầu về trình độ giai cấp công nhân và người lao động đòi hỏi ngày càng cao; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về nhận thức phạm trù giá trị thặng dư của Các Mác trong thời đại công nghiệp 4.0 được nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ phần nào khái niệm giá trị thặng dư của Mác trong điều kiện tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Giá trị tiên lượng của sức căng cơ tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da trình bày đánh giá giá trị của sức căng cơ tim bằng siêu âm tim đánh dấu mô 2D (Speckle tracking) trong dự đoán một số biến cố tim mạch chính (MACE) trong vòng 6 tháng ở bệnh nhân Hội chứng vành cấp (HCVC) không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da.

  pdf8p vikolindagrabar 29-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Giá trị của thang điểm CANUKA trong phân tầng nguy cơ bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên không do vỡ giãn tĩnh mạch trình bày đánh giá giá trị của thang điểm CANUKA trong dự đoán bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do vỡ giãn tĩnh mạch có nguy cơ thấp, và trong dự đoán bệnh nhân có nguy cơ cao.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu giá trị dự báo nguy cơ xuất huyết của thang điểm CRUSADE và NCDR CathPCI sau can thiệp động mạch vành qua da được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá khả năng dự báo nguy cơ xuất huyết của thang điểm CRUSADE và NCDR CathPCI trên bệnh nhân được can thiệp động mạch vành qua da.

  pdf5p viangelamerkel 18-07-2022 4 1   Download

 • Cuốn ebook Học thuyết giá trị thặng dư (Tập II) này được biên soạn từ quyển IV của bộ "Tư bản" của C. Mác. Tập II của ebook được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương VIII Ông Rốt-Béc-Tút: Học thuyết mới về địa tô (ngoài đề); chương IX nhận xét về lịch sử phát hiện ra cái gọi là Quy luật của Ri-Các-Đô về địa tô - Những nhận xét bổ sung về Rốt-Béc-Tút (ngoài đề); chương X Học thuyết về giá cả chi phí ở Ri-Các-Đô và A-Đam Xmít (bác bỏ); chương XI Học thuyết của Ri-Các-Đô về địa tô; chương XIII Học thuyết của Ri-Các-Đô về địa tô (phần kết thúc).

  pdf496p runordie4 05-07-2022 8 1   Download

 • Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2 gồm có các chương: Chương XIV Học thuyết của A.Xmít về địa tô; chương XV Học thuyết của Ri-Các-Đô về giá trị thặng dư; chương XVI học thuyết của Ri-Các-Đô về lợi nhuận; chương XVII học thuyết của Ri-Các-Đô về tích lũy: phê phán học thuyết này, giải thích các cuộc khủng hoảng từ hình thái cơ bản của tư bản; chương XVIII những vấn đề khác ở Ri-Các-Đô: Giôn Bác-Tơn.

  pdf424p runordie4 05-07-2022 6 1   Download

 • Tiếp nối tập II, tập III ebook Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư gồm có các chương sau: Chương XIX T.R. Man-Tút; Chương XX sự tan rã của trường phái Ri-Các-Đô; Chương XXI Phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ri-Các-Đô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf453p runordie4 05-07-2022 8 1   Download

 • Ebook Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương XXII Răm-Xây; Chương XXIII Séc-Buy-Li-Ê; Chương XXIV Ri-Sớt Giôn-Xơ; Phụ lục: Thu nhập và những nguồn của nó - Khoa kinh tế chính trị tầm thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf475p runordie4 05-07-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất cơm thập cẩm ăn liền" nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm cơm thập cẩm ăn liền có đầy đủ giá trị dinh dưỡng, gọn nhẹ, dễ sử dụng, không mất thời gian nấu nướng, phù hợp với phong tục và khẩu vị ăn uống của người Việt Nam, đặc biệt phù hợp cho bộ đội trong điều kiện hành quân, huấn luyện và chiến đấu. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện sử dụng, thời gian bảo quản từ 12 tháng trở lên.

  pdf173p bakerboys08 15-07-2022 15 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị thặng dư
p_strCode=giatrithangdu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2