intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp kinh doanh

Xem 1-20 trên 25146 kết quả Giải pháp kinh doanh
 • Bài viết tập trung khai thác các cơ hội và thách thức đối với kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam từ năm 2020 đến nay. Đây sẽ là cơ sở để đưa ra các giải pháp phát huy nguồn lực, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong tương lai.

  pdf7p vijaychest 16-05-2024 5 0   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp phát huy tính tích cực học tập của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đề xuất giải pháp phát huy tính tích cực học tập của sinh viên Ngành Quản trị Kinh doanh.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Ngành Quản trị kinh doanh hiện nay; Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động khai thác và kinh doanh sản phẩm mật ong rừng Sú Vẹt Thái Bình cho thấy cái nhìn toàn diện, cập nhật hơn về nghề nuôi ong mật rừng Sú Vẹt tại Thái Bình hiện nay và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tạo đà tiếp tục phát triển nghề này một cách sâu rộng, có hiệu quả, bền vững trong tương lai, duy trì uy tín và thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

  pdf10p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò số hóa các giao dịch trong ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam" sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2021 nhằm xác định mối quan hệ giữa năng lực ứng dụng nền tảng số trong công nghệ tài chính (Fintech) với hiệu quả kinh doanh của các NHTM.

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển hệ sinh thái Fintech cho Việt Nam" tổng hợp những kiến thức cơ bản về Fintech, xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ở Việt Nam. Từ đó, bài báo đưa ra những khuyến nghị giải pháp để phát triển hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam. Sự ra đời của Fintech đã mở ra những xu hướng và mô hình kinh doanh mới trong ngành tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc17p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Vải thiều được xác định là một trong tám sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là cây trồng đã và đang có vị thế vươn tầm quốc tế, cho hiệu quả kinh tế cao và làm giàu chính đáng cho nhiều xã của huyện Lục Ngạn. Trong nghiên cứu này sẽ làm rõ bốn hoạt động phát triển sản xuất vải thiều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo tiêu chuẩn GAP trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang: Phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP (giải pháp về thị trường; ứng dụng công nghệ khuyến nông; nâng cao hiểu biết và trình độ của hộ; xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng an toàn). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 5 1   Download

 • Nghiên cứu này dự kiến sẽ phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Sun Life, để từ đó xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại thành phố Hà Nội. Bằng phương pháp thu thập khảo sát cùng với chạy kiểm định và hồi quy, tác giả sẽ tìm được mối quan hệ và tác động của các nhân tố tới quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life của khách hàng tại khu vực Hà Nội, và dựa trên kết quả đó, một số giải pháp sẽ được thảo luận để nâng cao quyết định của người tham gia và mua bảo hiểm nhân thọ.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò tạo việc làm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải; từ đó, gợi mở các giải pháp góp phần phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao năng lực tài chính của công ty chứng khoán ở Nhật Bản và Hàn Quốc, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam. Bằng cách sử dụng các phương pháp: phương pháp tổng hợp; phương pháp thống kê, mô tả và so sánh; phương pháp phân tích; phương pháp quy nạp và diễn giải, tác giả đã rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán của Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Đầu tư là là hoạt động tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; là cốt lõi, động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ cho đất nước. Bài viết này, khái quát ý nghĩa và tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của đầu tư trong và ngoài nước đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp ở địa phương là hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và các chủ thể khác tham gia quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của ngân sách nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực như WTO, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết với các tổ chức tài chính như ADB, WB, IMF… đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp thông tin có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và được quốc tế thừa nhận. Đồng thời, đòi hỏi phải tuân thủ theo lộ trình đã thoả thuận có cam kết về minh bạch hoá thông tin kế toán. Mặt khác, thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần chính xác và minh bạch theo thông lệ quốc tế.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế. Chủ trương phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển tri thức và hội nhập quốc tế, đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng bằng những chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động nhập khẩu ở Việt Nam được tạo điều kiện rất thuận lợi, một số doanh nghiệp nhập khẩu lợi dụng sự thông thoáng khi làm thủ tục nhập khẩu để thực hiện các hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế nhập khẩu. Tình trạng gian lận thuế nhập khẩu diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi, điều này không chỉ gây thất thu cho NSNN, mà còn gây mất công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Do vậy cơ quan quản lý thuế cần thực thi các giải pháp để chống gian lận thuế nhập khẩu.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho thấy FDI từ du lịch có vai trò quan trọng với việc phát triển kinh kế của Lào; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như việc tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên một thực tế cho thấy, các hình thức thu hút đầu tư FDI vào du lịch tại Lào hiện nay vẫn chưa đa dạng, phù hợp và còn những bất cập.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này phân tích một số nhóm giải pháp căn bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Tài chính trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tiếp nối và giữ vững truyền thống “trong sạch vững mạnh”, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết phân tích tình hình hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm gợi ý cho các tổ chức, các doanh nghiệp để họ có thể nâng cao giá trị thương hiệu cho các dịch vụ phát triển thương mại XNK hàng hoá đường biển trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết này tác giả tập trung phân tích đặc điểm dịch vụ logistics, đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp này để từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp đảm bảo hệ thống kế toán cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp giúp cho nhà quản trị ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2