intTypePromotion=3

Giáo án Vật lý 10 Bài 17

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giáo án Vật lý 10 Bài 17
  • Thông qua bài soạn giáo án Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song giáo viên giúp học sinh nêu được định nghĩa của vật rắn và giá của lực. Phát biểu được quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy, phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song.

    doc4p trandinhly123 27-03-2014 309 49   Download

  • Mục tiêu 1. Về kiến thức - Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật I và định luật II Newton - Định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng - Viết được công thức của định luật I, định luật II Newton và công thức của trọng lực.

    pdf8p phalinh11 26-07-2011 475 48   Download

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bài I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức. - Biết cấu trúc, đồng phân , danh pháp của một số monoxicloankan. - Biết tính chất vật lý, ứng dụng, điều chế của xicloankan. - Hiểu tính chất hoá học của xicloankan. 2. K ỹ n ăng. -Vi ết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của xicloankan.

    pdf5p orionlachocopie 24-03-2011 11 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Giáo án Vật lý 10 Bài 17
p_strCode=giaoanvatly10bai17

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản