intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao diện chính

Xem 1-20 trên 10132 kết quả Giao diện chính
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý HĐDH Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lí HĐDH Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

  pdf128p bakerboys02 10-05-2022 1 0   Download

 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 54 0   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Trong bài viết này, đứng từ góc độ người dạy, tác giả đề cập đến thực chất của phương pháp blended learning, trao đổi một số kinh nghiệm khi sử dụng blended learning cũng như những ưu, nhược điểm của blended learning, từ đó đưa ra các giải pháp để phát huy tính tích cực của phương pháp này trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Cẩm nang về chuyển đổi số" trình bày về khái niệm chuyển đổi số, quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, công nghệ số, khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số; chuyển đổi số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới căn bản, toàn diện phương thức đánh giá năng lực học sinh" trình bày về đổi mới đánh giá người học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế ở tất cả các cấu phần của hệ thống, trong đó đánh giá năng lực người học được coi là then chốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p atarumoroboshi 05-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 54 1   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát về một số thành tựu cơ bản, cũng như những hạn chế, bất cập trong nghiên cứu khoa học giáo dục của Viện, nguyên nhân của những hạn chế bất cập; về định hướng phát triển khoa học giáo dục, góp phần đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở tham khảo và tiếp cận các mô hình năng lực giao tiếp đã và đang được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới, trong bối cảnh và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình năng lực giao tiếp gồm 4 năng lực thành phần chính đó là: năng lực ngữ pháp, năng lực diễn ngôn, năng lực văn hóa xã hội, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 16 1   Download

 • Trên cơ cở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề tài đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý hoạt động giáo dục GDCT-TT cho HS các trường THPT thành phố Bắc Kạn nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục GDCT-TT cho HS các trường THPT ở thành phố Bắc Kạn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường.

  pdf134p bakerboys02 27-04-2022 6 2   Download

 • Bài viết trình bày một hệ thống phát hiện và nhận diện biển báo giao thông Việt Nam thời gian thực dựa trên kiến trúc MobileNet kết hợp với SSD trên board Jetson Nano. Với đặc tính và cấu hình nổi trội của mô hình, sự kết hợp giữa MobileNet và SSD mang lại độ chính xác cao và thời gian triển khai nhanh chóng trên các hệ thống có hạn chế phần cứng.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 4 0   Download

 • Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm học 2019-2020, bao gồm 32 báo cáo của sinh viên các Khoa Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tâm lý - Giáo dục, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sinh học, Hóa học và Vật lý.

  pdf218p vistephenhawking 26-04-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1 đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi 1 sợi); bài 2 đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi nhiều sợi); bài 3 đấu nối dây cáp và làm đầu cốt; bài 4 lắp đặt bảng điện nổi; bài 5 lắp đặt bảng điện ngầm bài 6 lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản; bài 7 lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt đấu song song, nối tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p cucngoainhan0 08-04-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Lắp đặt mạch đèn compact, lắp đặt mạch đèn huỳnh quang, sửa chữa mạch đèn huỳnh quang, lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân, quấn cuộn chấn lưu đèn cao áp thủy ngân, lắp mạch đèn halogen, lắp mạch đèn trang trí quảng cáo, sửa chữa đèn trang trí quảng cáo, lắp đặt mạch điện đèn cầu thang (điều khiển từ 2 vị trí), lắp đặt mạch đèn tầng hầm, lắp đặt mạch chuông điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p cucngoainhan0 08-04-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Hàn cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm những nội dung chính sau: Bài 1: những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ; bài 2: vận hành máy hàn điện thông dụng quang tay; bài 3: hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p cucngoainhan0 08-04-2022 5 1   Download

 • Bài báo này đề xuất phương pháp xử lý hình ảnh sau khi thu nhận và áp dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA (Principle Component Analysis) để nhận dạng cử chỉ dựa trên các hình ảnh sau khi xử lý đó. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đề xuất đã đạt được tỉ lệ nhận dạng cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) gồm có những nội dung chính sau: Bài 1: Các đại lượng cơ bản; Bài 2: Các linh kiện thụ động; Bài 3: Chất bán dẫn; Bài 4: Diode và mạch ứng dụng; Bài 5: Transistor lưỡng cực; Bài 6: Ứng dụng cơ bản của Transistor ngắn gọn; Bài 7: Transistor trường và linh kiện bán dẫn nhiều mặt ghép; Bài 8: Linh kiện quang điện tử; Bài 9: IC.

  pdf88p cucngoainhan0 08-04-2022 3 1   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp chế tạo cảm biến áp lực hữu cơ dạng mềm dẻo, sử dụng màng mỏng polyurethan. Để phát triển ứng dụng cho cảm biến mới chế tạo, trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày một phương pháp thiết kế mạch giao tiếp với cảm biến sử dụng các linh kiện có sẵn trên thị trường. Mạch giao tiếp cảm biến sử dụng module bluetooth để kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng. Đồng thời nhóm tác giả cũng xây dựng phần mềm ứng dụng hiển thị và lưu thông tin cho điện thoại thông minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Những tiêu chuẩn cơ bản để thành lập bản vẽ kỹ thuật; Chương 2: Hình chiếu vuông góc; Chương 3: Biểu diễn vật thể; Chương 4: Vẽ quy ước các mối ghép thông dụng trong cầu thép; Chương 5: Vẽ kết cấu công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p cucngoainhan0 08-04-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Nền và móng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Khái niệm chung, Chương 2: Móng nông, Chương 3: Móng cọc, Chương 4: Móng cọc đường kính tiết diện lớn, Chương 5: Móng giếng chìm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p cucngoainhan0 08-04-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giao diện chính
p_strCode=giaodienchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2