intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục tểu học

Xem 1-20 trên 81 kết quả Giáo dục tểu học
 • Những vấn đề chung I. Lí do chọn đề tài Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trong của quá trình sư phạm, đặc biệt là ở tiểu học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh tiểu học, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày.

  pdf28p akura123 02-08-2010 4541 732   Download

 • Bác Hồ đã dạy: " Vì lợi ích 10 năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người " Lời dạy của Bác đã nói lên vai trò quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường . Lời dạy của Bác cũng nhắc nhở các thế hệ quản lí giáo dục luôn tìm tòi những biện pháp giáo dục tốt nhất để giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

  pdf19p akura123 02-08-2010 718 264   Download

 • Cơ sở xuất phát và cách đặt vấn đề Bác Hồ đã dạy chúng ta “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Do vậy việc giáo dục đạo đức là mặt trận hàng đầu, của trường phổ thông. Đặc biệt trường tiểu học lại càng quan trọng, vì người xưa đã dạy: Bé không vin cả gãy cành và “Dạy con từ thủa còn thơ”. Việc giáo dục đạo đức ở trường tiểu học, thông qua việc tiết dạy đạo đức là vô cùng cần thiết. Mỗi bài đạo đức ở trường tiểu học, được thực...

  pdf14p akura123 02-08-2010 882 237   Download

 • Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trong của quá trình sư phạm, đặc biệt là ở tiểu học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh tiểu học, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Có thể nói, nhân cách của học sinh tiểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Điều này thể hiện qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình, với thày cô...

  pdf26p akura123 02-08-2010 606 154   Download

 • Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  pdf16p akura123 02-08-2010 920 115   Download

 • Do những đặc điểm về phát triển tư duy của lứa tuổi tiểu học, dạy và học toán ở tiểu học phải là sự giáo dục toán học mang lại tri thức toán học sơ đẳng cần thiết cho cuộc sống và phát triển phù hợp với lửa tuổi tiểu học đồng thời là giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho thực hiện quá trình giáo dục toán học tiếp theo ở phổ thông. Mặt khác, môn toán ở lớp 1 là cơ sở ban đầu cho việc học tập của học sinh trong cả quá trình học tập sau...

  pdf20p akura123 02-08-2010 482 104   Download

 • Thực hiện công văn số 12966/BGDĐT-CNTT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai một số hoạt động về CNTT; văn bản số 3644/SGD&ĐT-KHCN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung, công văn số : 3971 /SGD&ĐT-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2007, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai một số hoạt động về CNTT, công văn số 788-HD-SGD&ĐT ngày 30 tháng...

  pdf8p akura123 02-08-2010 525 80   Download

 • Quan điêm̉ giaó duc̣ la ̀ giuṕ cho môĩ ngươì phat́ triên̉ tiêm̀ năng cuả miǹ h, phat́ triên̉ nhưñ g net́ ca ́ biệt theo triǹ h đô,̣ kha ̉ năng cuả môĩ ngươì . Câu hoỉ thaỏ luâṇ : môṭ đưá tre ̉ châṃ phat́ triên̉ vào lớp trẻ bình thườ ng có đươc̣ không? Or Baṇ co ́ cho con baṇ đi hoc̣ thêm không? Co?́ Không? Vi ̀ sao? *Giaó dục phaỉ giuṕ cho ngươì học hạnh phúc ngay trong quá triǹ h hoc̣ . Haṇ h phuć ngay mơí sinh ra, tuôỉ thơ, thiêú niên. Niêm̀ vui, đo ́ la ̀...

  doc27p dinhco87 21-01-2013 629 64   Download

 • Giáo dục bậc tiểu học là một khoa học giáo dục khó nhất. Nó là nền móng đầu tiên để giúp con người tồn tại và phát triển.

  pdf17p akura123 02-08-2010 4476 912   Download

 • Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cơ sở tiền đề để quyết định sự phồn vinh của đất nước.Giáo dục (GD) cung cấp những hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại cho biết bao thế hệ, giúp cho các em những hiểu biết cơ bản cần thiết về khoa học và cuộc sống.

  pdf20p akura123 02-08-2010 1777 458   Download

 • Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện , rèn luyện thể chất, nâng cao hiểu biết... và đặc biệt nó là một mặt hoạt động không thể thiếu trong hình thành nhân cách cho học sinh . 1. Cơ sở lý luận Đối với học sinh tiểu học ngời ta vẫn nói đến mối quan hệ giữa học và chơi , chơi và học . Vì vậy ngoài học tập nhu...

  pdf12p akura123 02-08-2010 1820 428   Download

 • Chữ viết của học sinh là vấn đề được nhiều người quan tâm, lo lắng. Đối với học sinh lớp 1, việc rèn chữ có một ý nghĩa rất quan trọng. Vì đây là năm đầu tiên các em học viết, thông qua rèn luyện chữ viết để giáo dục nhân cách con người. Nhận thức được điều đó nên tôi đã chú trọng rèn chữ cho học sinh lớp 1. II- Cơ sở lý luận thực tiễn để giải quyết đề tài: Học sinh lớp 1 viết chữ đẹp là kết quả tổng hợp nhiều yếu tố. Trước hết và...

  pdf5p akura123 02-08-2010 2159 383   Download

 • Thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ thông tin (CNTT). Công nghệ thông tin “bùng nổ” đã được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống con người, trong đó có cả lĩnh vực giáo dục. Việc ứng dụng CNTT trong nhà trường như một công cụ lao động "Trí tuệ" giúp Ban giám hiệu nhà trường nâng cao chất lượng quản lí, giúp các thầy cô giáo nâng cao chất lượng dạy học, trang bị cho học sinh kiến thức về CNTT, học sinh sử dụng các thiết bị kĩ thuật số như một công...

  pdf21p akura123 02-08-2010 753 326   Download

 • Bất cứ một ai khi đã chọn nghành nghề cho mình thì đều đã xác định cái đích mình cần đạt đến. Cũng như mọi ngành nghề khác, khi đã chọn nghề dạy học gắn bó với cả cuộc đời mình có nghĩa là người thầy đã sẵn sàng đón nhận bất cứ đối tượng học sinh nào để dạy dỗ các em đó trở thành người có đức có tài. Đối tượng học sinh cấp Tiểu học ở những độ tuổi khác nhau và nhiều dạng khác nhau. Trong đối tượng học sinh nàu có một dạng gọi là...

  pdf8p akura123 02-08-2010 1316 324   Download

 • - Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực...

  pdf14p akura123 02-08-2010 940 316   Download

 • Dựa vào mục tiêu giáo dục đào tạo con người phát triển toán diện trong thời đại mới, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Giáo dục có vai trò quan trọng trong sự phát triển nhân cấch con người. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diến ra như vũ bão trên toàn thế giới. - Xuất phát từ nhu cầu của công cuộc đổi mới nền kinh tế của đất nước cần có những con người có bản lĩnh, có năng lực trong lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm. - Dựa vào yêu cầu...

  pdf26p akura123 02-08-2010 709 254   Download

 • Trong nhà trường, học sinh cần phải tiếp thu những tri thức khoa học một cách có hệ thống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối quan hệ xã hội đa dạng.

  pdf13p akura123 02-08-2010 569 225   Download

 • UNND HUYỆN LƯƠNG SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 33/PGD&ĐT-GDTH V/v hướng dẫn dạy và học môn tin học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học cấp tiểu học.

  pdf5p akura123 02-08-2010 1284 174   Download

 • Đổi mới phương pháp dạy học là điều không thể thiếu để giúp cho việc dạy và học đạt kết quả tốt hơn. Đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với sự phát triển chung của giáo dục thế giới cũng như sự phát triển của công nghệ hiện đại lại là một vấn đề cần được quan tâm hơn. Đã nhiều năm nay, chúng ta cũng đã nhiều lần thay đổi và áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Tất cả các phương pháp đó đều cho ta những kết quả khả quan,...

  pdf15p akura123 02-08-2010 713 161   Download

 • Giáo dục đạo đức là một mặt giáo dục mà xã hội cần phải quan tâm. Trong công cuộc đổi mới hiện nay khi yếu tố con ngời đợc đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và đạo đức của con ngời càng đợc đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực xã hội. Việc nâng cao chất lợng hiệu quả của giờ dạy môn học đạo đức trong trờng Tiểu học là trách nhiệm và là việc làm vô cùng cần thiết của mỗi ngời giáo viên. Với...

  pdf18p akura123 02-08-2010 454 123   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục tểu học
p_strCode=giaoducteuhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2