intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình kĩ thuật xung số

Xem 1-20 trên 43 kết quả Giáo trình kĩ thuật xung số
 • Giáo trình Kỹ thuật xung số với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản; Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic; Trình bày được cấu tao, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf77p namkimcham25 19-07-2022 18 2   Download

 • (NB) Giáo trình kỹ thuật xung - số với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử; Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung; Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản; Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf126p hoatudang09 15-03-2022 31 4   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật xung - số với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử; Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lý dạng xung; Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản; Kí hiệu, nguyên lý hoạt động, bảng sự thật của các cổng logic.

  pdf98p caphesuadathemtieu 02-03-2022 20 2   Download

 • Giáo trình mô đun Kỹ thuật xung số (Nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ trung cấp) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về xung điện và nguyên lý của các mạch dao động tạo xung, trình bày được khái niệm về kỹ thuật số, kí hiệu, nguyên lý, bảng sự thật của các cổng lôgic cơ bản, trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch như: mạch đếm, mạch ghi dịch, mã hóa, giải mã, phân kênh, dồn kênh.

  pdf151p lovebychance09 04-09-2021 13 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật xung số bao gồm những kiến thức cơ bản về các hệ thống số đếm, các cổng logic, mạch mã hóa giải mã, dồn kênh, phân kênh, Flip Flop, họ vi mạch số thông dụng, các khái niệm cơ bản về chuyển đổi số - tương tự và tương tự - số. Cách cấu trúc của tập đề cương đi từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, phần trước tạo tiền đề cho phần sau. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản giáo trình đã cố gắng tiếp cận các vấn đề hiện đại, đồng thời liên hệ với thực tế kĩ thuật.

  pdf143p chuheodethuong25 13-07-2021 40 3   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật số với mục tiêu nhằm giúp các bạn phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các hệ thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử. Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung. Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic. Trình bày được cấu tao, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển.

  doc285p bachtuoc999 02-03-2021 44 6   Download

 • (NB) Giáo trình "Kĩ thuật xung - số" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 gồm 5 chương trình bày về kỹ thuật xung, phần 2 gồm 5 chương trình bày về kỹ thuật số. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử.

  pdf219p muoivuvan 19-02-2016 146 38   Download

 • Thủ công 3. Tiết 23: ĐAN NONG ĐÔI (T1).I. Mục tiêu:. - Học sinh biết cách đan nong đôi.. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.Các nan đan khít nhau. N ẹp.được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên t ấm.đan hài hòa..II. Đồ dùng dạy học:. - Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau.. - Có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.. - Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. Bìa màu (gi ấy th ủ công), bút chì,.kéo thủ công, hồ dán..III.

  doc4p hoangbichhang_kt 04-08-2014 201 10   Download

 • Cơ sở kĩ thuật điện tử số - Giáo trình tinh giản: Phần 2 trình bày về mạch dãy, phát xung và tạo dạng xung, biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 của giáo trình.

  pdf180p hoa_lan91 12-06-2014 243 93   Download

 • Vật mô phỏng lượng tử” kĩ thuật số đầu tiên xây dựng trên các ion bị bẫy vừa được các nhà vật lí ở Áo chế tạo. Hệ trên, do Ben Lanyon cùng đồng nghiệp tại trường Đại học Innsbruck phát triển, gồm một số ion calcium bị bẫy thao tác bằng chuỗi xung laser. Đội nghiên cứu đó sử dụng hệ trờn để mô phỏng sự diễn tiến theo thời gian của một số hệ nhiều hạt. Một vật mô phỏng lượng tử sử dụng một hệ lượng tử để mô phỏng hành trạng của hệ khác, khó truy xuất hơn. Thí dụ, bằng cách...

  doc3p doanthang_1991 24-01-2013 180 103   Download

 • CHƯƠNG 1: CHẤT BÁN DẪN 1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của ngh ành Điện tử Vào năm 1947, tại phòng thí nghiệm của Bell, John Bardeen v à Walter Brattain đã thành công trong việc phát minh Transistor l ưỡng cực BJT(Bipolar Junction Transistor). Đây là một bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu của thời đại bán dẫn. Phát minh này và một chuỗi phát triển của công nghệ vi điện tử đ ã thật sự làm thay đổi cuốc sống loài người. 1948 Transistor đầu tiên ra đời. Đây là một cuộc Cách mạng của ng...

  pdf63p tydang01 30-05-2012 389 91   Download

 • Tuabin h i n c đ u tiên xu t hi n đ ơ ướ ầ ấ ệ ầu thế kỉ XIX .Những người đầu tiên chế tạo ra tuabin hơi nước là Gútav Laval (người Thuỵ Sỹ) va Charles Parsons (Anh). Năm 1883 Laval đã chế tạo ra tuabin xung lực một tầng với những ống phun to dần, công suất của loại tuabin này nhỏ . Tuabin này được chế tạo theo nguyên lý này tức là trong tuabin quá trình bành trương hơi chỉ xảy ra trong dãy cánh tĩnh được gọi là tuabib xung lực....

  ppt48p xuanhuyspk 23-05-2012 259 97   Download

 • Hình 1-1 minh họa quá trình điều chế biên độ một sóng mang với tín hiệu nhị phân 10101101. Nếu nguồn số có M trạng thái hoặc mức, và mỗi một mức đại diện cho một chu kì T, thì dạng sóng đã điều chế tương ứng với trạng thái thứ I là Si(t) đối với diều biên xung (PAM) hoặc theo kiểu khóa dịch pha biên độ (ASK) sẽ là:

  pdf10p iphone7 06-11-2011 71 3   Download

 • Hướng dẫn sử dụng Kit 89 Bài 11 : Điều khiển encoder Mục đích: Hiểu được nguyên lý hoạt động của encoder. Nắm vững kĩ thuật điều khiển encoder bằng ngắt ngoài. Yêu cầu: Xây dựng chương trình đọc số xung encoder và hiển thị giá trị ra led 7 đoạn. 11.1 Nguyên lý điều khiển encoder Encoder là thiết bị cảm biến được dùng phổ biến trong các ứng dụng cần đo khoảng cách, vận tốc hoặc trong các ứng dụng cần độ chính xác cao. Hình dạng thực tế của encoder như sau: Cấu tạo của encoder gồm 1 vòng tròn, trên đó...

  pdf3p hoatuongvihong 31-10-2011 229 84   Download

 • . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü øng lùc phô. Ngoμi ra do cã ®−êng ®μn håi g·y khóc t¹i khíp nªn lμm t¨ng ¶nh h−ëng cña lùc xung kÝch cña ho¹t t¶i nªn kh«ng ¸p dông cho cÇu xe löa vμ cÇu thμnh phè cã tuyÕn ®−êng xe ®iÖn. ChiÒu dμi ®o¹n mót thõa nªn lÊy (0.15-0.40) chiÒu dμi nhÞp mót thõa vμ nªn lÊy sao cho cã thÓ ®iÒu chØnh m«men d−¬ng vμ m«men ©m sao cho cã lîi. §Ó tiÕt kiÖm thÐp, ng−êi ta ph©n cÇu mót thõa thμnh nh÷ng nhÞp kh«ng b»ng nhau....

  pdf10p iphone5 25-10-2011 41 4   Download

 • Nội dung giáo trình gồm 10 chương: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung số, các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng transitor hay khuyếch đại thuật toán, các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch số và mạch định thời 555, mạch so sánh - Bộ số học và logic, các bộ đếm và ứng dụng, thanh ghi và thanh ghi dịch, các mạch biến đổi mã - hệ thống hiển thị, mạch chọn kênh và mạch phân kênh số, các bộ nhớ bán dẫn, ứng dụng kỹ thuật số trong đo lường - điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể của cuốn giáo trình.

  pdf233p entrysky 13-10-2011 879 278   Download

 • . MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS hiểu được sự thay đổi của dáng người ở các tư thế hoạt động. - Biết cách vẽ dáng người và vẽ đúng, vẽ được dáng người ở 1 vài tư thế : đi, đứng, ngồi... - HS thích quan sát, tìm hiểu các hoạt động xung quanh. II. CHUẨN BỊ. 1. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: - Một số tranh ảnh có các dáng hoạt động của con người . - Bài vẽ về đề tài sinh hoạt. - Một số bức kí hoạ ...

  pdf6p abcdef_31 14-09-2011 302 16   Download

 • MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu khái niệm vẽ kí hoạ, cách vẽ kí hoạ 2. Kỹ năng : Hs kí hoạ được một số đồ vật, con vật dáng người, dáng cảch đơn giản. 3. Thái độ: Yêu thích, yêu quý cuộc sống xung quanh. B. PHƯƠNG PHÁP -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập, thực hành C.CHUẨN BỊ: 1.

  pdf7p abcdef_29 11-09-2011 444 13   Download

 • Chương 7 PHẢN ỨNG CHUỖI POLIMERASE(POLIMERASE CHAIN REACTION - PCR) Tóm tắt: Kĩ thuật phản ứng chuỗi dùng enzyme polimerase (Polimerase chain reaction = PCR hay PCR Technology) lần đầu tiên được Mullis và cộng sự mô tả năm 1986 và cũng chính do sự phát minh này mà Mullis đã xứng đáng nhận giải thưởng Nobel về Y học và Sinh lí học năm 1993. Phản ứng chuỗi polimerase (PCR) là kĩ thuật cơ bản và rất quan trọng trong Sinh học phân tử. Phản ứng PCR gồm 3 giai đoạn chính: (1). Biến tính ADN mẫu; (2). Tiếp hợp...

  pdf17p biodoc 30-08-2011 259 112   Download

 • KĨ THUẬT XUNG - SỐ "Kĩ thuật xung - số'' là thuật ngữ bao gồm một lĩnh vực khá rộng và quan trọng của ngành kĩ thuật điện tử - tin học. Ngày nay, trong bước phát triển nhảy vọt của kĩ thuật tự động hóa, nó mang ý nghĩa là khâu then chốt, là công cụ không thể thiếu để giải quyết các nhiệm vụ kĩ thuật cụ thể hướng tới mục đích giảm các chi phí về năng lượng và thời gian cho một quá trình công nghệ hay kĩ thuật, nâng cao độ tin cậy hay hiệu...

  pdf41p thachthaoxanh 26-08-2011 130 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình kĩ thuật xung số
p_strCode=giaotrinhkithuatxungso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2