intTypePromotion=1

Giáo án bài 13: Đan hoa chữ thập đơn - Thủ công 3 - GV.T.T.Chinh

Chia sẻ: Hoàng Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
173
lượt xem
10
download

Giáo án bài 13: Đan hoa chữ thập đơn - Thủ công 3 - GV.T.T.Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ công 3. Tiết 23: ĐAN NONG ĐÔI (T1).I. Mục tiêu:. - Học sinh biết cách đan nong đôi.. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.Các nan đan khít nhau. N ẹp.được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên t ấm.đan hài hòa..II. Đồ dùng dạy học:. - Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau.. - Có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.. - Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. Bìa màu (gi ấy th ủ công), bút chì,.kéo thủ công, hồ dán..III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:.1. Khởi động (ổn định tổ chức)..2. Kiểm tra bài cũ:. Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh..3. Bài mới:.* Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét..Mục tiêu: HS đan đúng quy trình và trình bày sản phẩm đẹp..Cách tiến hành:.+ Giáo viên giới thiệu tấm đan nong đôi và học sinh quan sát (h.1).+ Giáo viên gợi ý để học sinh quan sát và so sánh tấm đan nong m ốt c ủa bài.trước với tấm đan nong đôi.(kích thước các nan đan bằng nhau nhưng cách đan.khác nhau)..+ Giáo viên nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế..* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu..Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét được cáh đan nong đôi..Cách tiến hành:.- Bước 1. Kẻ, cắt các nan..+ Kẻ các đường kẻ dọc, ngang cách đều nhau 1 ô. Đối với tờ gi ấy bìa không có.dòng kẻ cách kẻ như đã làm ở bài 13...+ Cắt các nan dọc..+ Cắr các nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh..+ Cắt nan ngang và nan dọc khác màu (h.3)..- Bước 2. Đan nong đôi..+ Cách đan nong đôi là nhấc 2 nan, đè 2 nan và l ệch nhau 1 nan d ọc (cùng chi ều).giữa 2 hàng nan ngang liền kề.. Cách đan nong đôi (h.4a;4b)..+ Đan nan ngang thứ nhất: đặt các nan dọc giống như đan nong mốt. Nhấc các.nan dọc 2;3;6;7 và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan ngang khít với đường.nối nan dọc..+ Đan nan ngang thứ hai: nhấc các nan dọc 3;4;7;8 và luồn nan ngang th ứ hai.vào. Dồn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất..+ Đan nan ngang thứ ba: ngược với đan nan ngang thứ nhất, nghĩa là nh ấc các.nan dọc 1;4;5;8;9 và luồn nan ngang thứ ba vào. Dồn nan ngang thứ ba khít với.nan ngang thứ hai..+ Đan nan ngang thứ tư: ngược với đan nan ngang th ứ hai, nghĩa là nh ấc các nan.dọc 1;2;5;6;9 và luồn nan ngang thứ tư vào. Dồn nan ngang thứ tư khít với nan.ngang thứ ba..+ Đan nan ngang thứ năm giống nan thứ nhất..+ Đan nan ngang thứ sáu giống nan thứ hai..+ Đan nan ngang thứ bảy giống nan thứ ba..- Bước 3. Dán nẹp xung quanh tấm đan..+ Dùng 4 nan còn lại dán theo 4 cạnh của tấm đan để được tấm đan nong đôi.như tấm đan mẫu..+ Học sinh tập kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi.. 4. Củng cố- Dặn dò.. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.. - Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bi: Đan nong đôi (t.t): chuẩn bị ti ết sau.thực hành... Thủ công. Tiết 24: ĐAN NONG ĐÔI (tiếp 2).I.MỤC TIÊU :.- Biết cách đan nong đôi..- Đan được nong đôi . Dồn được nan nhưng có thể chưa thật khít . Dán đ ược.nẹp xung quanh tấm đan..* Với HS khéo tay :.+ Đan được tấm đan nong đôi . Các nan đan khít nhau . Nẹp được tấm đan chắc.chắn . Phối hợp màu sắc của nan dọc , nan ngang trên tấm đan hài hoà..+ Có thẻ sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản..II. CHUẨN BỊ.1. Giáo viên : Mẫu tấm nan bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được,.các nan dọc và nan ngang khác màu nhau. Tranh quy trình đan nong đôi..2.Học sinh : Bìa màu, thủ công, bút màu, kéo thủ công..III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:.1.Bài cũ: Đan nong đôi (tiết 1).- GV gọi HS trả bài..+ Hãy nêu các bước của quy trình đan nong đôi..- GV nhận xét và đánh giá..- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.2.Bài mới: Đan nong đôi (tiết 2).Hoạt động 1: Hướng dẫn lại cách đan.- Gọi HS nhắc lại quy trình đan nong đôi..- GV nhận xét : gồm 3 bước.. Bước 1 : Kẻ, cắt các nan.. Bước 2 : đan nong đôi, nhấc 2 nan đè 2 nan.Nan ngang trước và nan ngang sau.liền kề lệch nhau 1 nan dọc..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 13: Đan hoa chữ thập đơn - Thủ công 3 - GV.T.T.Chinh

  1. Thủ công 3 Tiết 23: ĐAN NONG ĐÔI (T1) I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.Các nan đan khít nhau. N ẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên t ấm đan hài hòa. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau. - Có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát. - Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. Bìa màu (gi ấy th ủ công), bút chì, kéo thủ công, hồ dán. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Khởi động (ổn định tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. 3. Bài mới: * Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Mục tiêu: HS đan đúng quy trình và trình bày sản phẩm đẹp. Cách tiến hành: + Giáo viên giới thiệu tấm đan nong đôi và học sinh quan sát (h.1) + Giáo viên gợi ý để học sinh quan sát và so sánh tấm đan nong m ốt c ủa bài trước với tấm đan nong đôi.(kích thước các nan đan bằng nhau nhưng cách đan khác nhau). + Giáo viên nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế. * Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét được cáh đan nong đôi. Cách tiến hành: - Bước 1. Kẻ, cắt các nan. + Kẻ các đường kẻ dọc, ngang cách đều nhau 1 ô. Đối với tờ gi ấy bìa không có dòng kẻ cách kẻ như đã làm ở bài 13.
  2. + Cắt các nan dọc. + Cắr các nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh. + Cắt nan ngang và nan dọc khác màu (h.3). - Bước 2. Đan nong đôi. + Cách đan nong đôi là nhấc 2 nan, đè 2 nan và l ệch nhau 1 nan d ọc (cùng chi ều) giữa 2 hàng nan ngang liền kề. Cách đan nong đôi (h.4a;4b). + Đan nan ngang thứ nhất: đặt các nan dọc giống như đan nong mốt. Nhấc các nan dọc 2;3;6;7 và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan ngang khít với đường nối nan dọc. + Đan nan ngang thứ hai: nhấc các nan dọc 3;4;7;8 và luồn nan ngang th ứ hai vào. Dồn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất. + Đan nan ngang thứ ba: ngược với đan nan ngang thứ nhất, nghĩa là nh ấc các nan dọc 1;4;5;8;9 và luồn nan ngang thứ ba vào. Dồn nan ngang thứ ba khít với nan ngang thứ hai. + Đan nan ngang thứ tư: ngược với đan nan ngang th ứ hai, nghĩa là nh ấc các nan dọc 1;2;5;6;9 và luồn nan ngang thứ tư vào. Dồn nan ngang thứ tư khít với nan ngang thứ ba. + Đan nan ngang thứ năm giống nan thứ nhất. + Đan nan ngang thứ sáu giống nan thứ hai. + Đan nan ngang thứ bảy giống nan thứ ba. - Bước 3. Dán nẹp xung quanh tấm đan. + Dùng 4 nan còn lại dán theo 4 cạnh của tấm đan để được tấm đan nong đôi như tấm đan mẫu. + Học sinh tập kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bi: Đan nong đôi (t.t): chuẩn bị ti ết sau thực hành.
  3. Thủ công Tiết 24: ĐAN NONG ĐÔI (tiếp 2) I.MỤC TIÊU : - Biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi . Dồn được nan nhưng có thể chưa thật khít . Dán đ ược nẹp xung quanh tấm đan. * Với HS khéo tay : + Đan được tấm đan nong đôi . Các nan đan khít nhau . Nẹp được tấm đan chắc chắn . Phối hợp màu sắc của nan dọc , nan ngang trên tấm đan hài hoà. + Có thẻ sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên : Mẫu tấm nan bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau. Tranh quy trình đan nong đôi. 2.Học sinh : Bìa màu, thủ công, bút màu, kéo thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Bài cũ: Đan nong đôi (tiết 1) - GV gọi HS trả bài. + Hãy nêu các bước của quy trình đan nong đôi. - GV nhận xét và đánh giá. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2.Bài mới: Đan nong đôi (tiết 2) Hoạt động 1: Hướng dẫn lại cách đan - Gọi HS nhắc lại quy trình đan nong đôi. - GV nhận xét : gồm 3 bước. Bước 1 : Kẻ, cắt các nan. Bước 2 : đan nong đôi, nhấc 2 nan đè 2 nan.Nan ngang trước và nan ngang sau liền kề lệch nhau 1 nan dọc. Bước 3 : dán nẹp xung quanh tấm đan. Hoạt động 1:Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành đan nong đôi. - HS đaan xong đóng nẹp và trình bày vào vở thủ công.
  4. - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.  Hoạt động 3: nhận xét, đánh giá. - Giáo viên tổ chức cách trang trí. - Giáo viên chọn vài tấm đan đẹp nhất khen ngợi học sinh đó. - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh. 3.Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tinh thần, thái độ và kĩ năng thực hành của HS. - Chuẩn bị : Ôn tập Đan nong đôi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2