intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Marketing

Xem 1-20 trên 2227 kết quả Giáo trình Marketing
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Khởi sự kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Triển khai việc tạo lập doanh nghiệp, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới; tài chính cho việc tạo lập doanh nghiệp mới, marketing với doanh nghiệp mới; thiết lập các mối quan hệ trong quá trình kinh doanh; chiến lược phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf433p starandsky10 09-04-2023 7 5   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Marketing cung cấp cho người học các kiến thức 3 chương đầu tiên bao gồm: Bài mở đầu, hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing, nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf74p besfriend01 02-04-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Marketing cung cấp cho người học nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p besfriend01 02-04-2023 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Marketing quốc tế" trình bày các nội dung: Tổng quan về marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu marketing quốc tế, phân đoạn và lựa chọn thị trường, phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p besfriend01 02-04-2023 8 7   Download

 • Phần 1 giáo trình "Marketing du lịch" trình bày các nội dung: Tổng quan về marketing du lịch, môi trường marketing và kế hoạch marketing và kế hoạch marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch; thị trường du lịch nghiên cứu thị trường du lịch của tổ chức du lịch; phân đoạn thin trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch, chiến lược marketing của tổ chức du lịch, chiến lược sản phẩm du lịch của doanh nghiệp du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf254p besfriend01 02-04-2023 14 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Marketing quốc tế" trình bày các nội dung: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế, quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế, quyết định về giá trên thị trường quốc tế, quyết định xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế, marketing xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p besfriend01 02-04-2023 7 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Marketing du lịch" trình bày các nội dung: Chiến lược giá của tổ chức du lịch, chiến lược phân phối của tổ chức du lịch, chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức du lịch, marketing của điểm đến du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p besfriend01 02-04-2023 4 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình " Thương mại điện tử" trình bày các nội dung: Các ứng dụng khác của thương mại điện tử, chính phủ điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p besfriend01 02-04-2023 7 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung: Tổ chức hệ thống thông tin quản trị, kế hoạch hóa và chiến lược; kế hoạch và hoạch định kế hoạch kinh doanh; lãnh đạo, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, tạo động lực lao động, quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf445p starandsky09 12-03-2023 14 11   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Phát triển vùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức 4 chương đầu tiên bao gồm: Tổng quan về phân vùng lãnh thổ, bản chất và nội dung của vùng kinh tế, một số lí thuyết phát triển xét từ góc độ kinh tế lãnh thổ, marketing và liên kết vùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p starandsky09 12-03-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Nghiên cứu marketing" trình bày các nội dung: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing, thiết kế bảng câu hỏi trong nghiên cứu marketing, chọn mẫu trong nghiên cứu marketing, thực hiện việc thu thập dữ liệu tại hiện trường, chuẩn bị xử lý dữ liệu, xử lý dữ liệu - Khái quát chung và phương pháp phân tích thống kê miêu tả,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf226p starandsky09 12-03-2023 6 6   Download

 • Giáo trình Nghiên cứu marketing được biên soạn nhằm giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing, phương pháp xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, cùng cách thức tiến hành công việc nghiên cứu như thu thập và xử lí dữ liệu, trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf170p starandsky09 12-03-2023 6 6   Download

 • Phần 2 cuốn sách giáo trình "Hệ thống thông tin quản lý" trình bày các nội dung: Hệ thống cử lý giao dịch, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thôn tin tài chính, hệ thống thông tin marketing, hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh, hệ thống thôn tin nguồn nhân lực, các hệ thống thôn tin tích hợp trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf336p starandsky09 08-03-2023 8 6   Download

 • "Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường ĐH Tài chính - Marketing" được xây dựng nhằm phổ biến và triển khai tất cả nội dung, quy trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đến toàn thể cán bộ, viên chức và người học của Trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p hongbach205 01-03-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản trị các hoạt động chức năng cơ bản trong kinh doanh khách sạn; marketing và bán trong khách sạn; quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn; phân tích kết quả kinh doanh khách sạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf299p bapxao06 28-02-2023 17 7   Download

 • Giáo trình Marketing căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về Marketing; Thị trường và nghiên cứu thị trường; Hành vi người tiêu dùng và chiến lược Marketing của doanh nghiệp; Chính sách sản phẩm; Chính sách giá cả; Chính sách phân phối;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p baphap06 31-01-2023 7 6   Download

 • Nghiên cứu "Hoạt động chuyển giao quyền đánh giá cho sinh viên trong công tác đào tạo kỹ năng mềm tại UFM: Một số kinh nghiệm và kết quả trong môi trường đào tạo trực tuyến" thử nghiệm một hướng đi khác là chuyển giao quyền đánh giá bài tập quá trình cho sinh viên thay vì là giảng viên đánh giá. Việc thử nghiệm đã được tiến hành với hơn 400 sinh viên thuộc nhiều lớp đào tạo kỹ năng mềm khác nhau trong 2 học kỳ giữa và cuối năm 2021 tại trường Đại học Tài chính – Marketing trong môi trường đào tạo trực tuyến trên Microsoft Teams với công cụ hỗ trợ Padlet.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 27 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của cựu sinh viên Đại học Tài chính – Marketing" thảo luận và đưa ra các giải pháp ban đầu về xây dựng chương trình, tiêu chí đánh giá cho sinh viên đang theo học tại nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 18 2   Download

 • Bài viết "Thay đổi việc đánh giá điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần của sinh viên đối với học phần Kỹ năng tìm việc" làm rõ về thực trạng cũng như một số ý kiến về thay đổi, đổi mới cách thức đánh giá điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần của học phần kỹ năng Tìm việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm tại Trường Đại học Tài chính - Marketing trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiệu suất (Performance assesment) trong quá trình đào tạo kỹ năng quản lý thời gian tại UFM: Từ lý luận đến thực tiễn" chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế công tác đánh giá hiệu suất trong công tác đào tạo kỹ năng Quản lý thời gian tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Marketing
p_strCode=giaotrinhmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2