intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Triết học

Xem 1-20 trên 1805 kết quả Giáo trình Triết học
 • Bài này tác giả trình bày về đổi mới kiểm tra đánh giá trong thời đại số qua 4 nội dung: thời đại số tác động đến giáo dục đại học thế nào?, nội dung Giáo dục 4.0 gồm những nội dung chính gì? và giáo dục đại học đã và đang phát triển để đáp ứng như thế nào?, đổi mới kiểm tra đánh giá thành quả học tập của người học gồm những gì? và phải làm những gì để thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thành quả học tập của người học.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Nhập môn công tác xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - Triết lý và giá trị của công tác xã hội; Vai trò, chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội; Hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

  pdf66p cucngoainhan9 08-04-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu vấn đề tính giáo dục của truyện cổ Phật giáo mang lại những hiệu quả trong việc giảng dạy lý luận văn học ở nhà trường phổ thông, giúp các em học sinh nắm bắt giá trị giáo dục của văn học, từ đó áp dụng vào quá trình nhận thức và học tập của mình. Đồng thời góp phần tác động đến sự hình thành nhân cách của học sinh, hướng các em đến sự tự giáo dục tự hoàn thiện bản thân.

  pdf9p vithales 20-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết đã khảo cứu và trình bày một cách toàn diện, có hệ thống quan niệm của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức, góp phần làm phong phú thêm hiểu biết của chúng ta về vấn đề mà triết gia của Việt Nam hằng trăn trở.

  pdf9p viedison 13-04-2022 2 1   Download

 • Bài viết đưa ra một số kết quả rà soát sơ bộ việc thể hiện triết lý giáo dục và mức độ nhất quán của triết lý giáo dục trong việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh ở một số trường đại học sư phạm trong phạm vi toàn quốc. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý cho việc lựa chọn triết lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hanthienngao 14-04-2022 2 0   Download

 • Luận văn khái quát một số vấn đề lý luận chung về đạo đức và phân tích những nội dung cơ bản về tư tưởng giáo dục trong Giới luật Phật giáo; trình bày thực trạng và những yêu cầu về đạo đức thanh niên ở nước ta hiện nay; phân tích một số ảnh hưởng của Giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf109p badbuddy09 05-04-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Trung cấp) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - Triết lý và giá trị của công tác xã hội; Vai trò, chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội; Hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

  pdf68p cucngoainhan8 14-03-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là trình bày, phân tích có hệ thống tư tưởng, triết lí quyền con người trong Phật giáo; góp phần bổ sung và làm sáng tỏ thêm về lịch sử tư tưởng, triết lí về quyền con người; thể hiện tính phổ biến của quyền con người; để chứng minh rằng các giá trị quyền con người đã và đang tồn tại trong đời sống xã hội, mà cụ thể ở đây là trong đời sống và văn hóa Phật giáo.

  pdf120p badbuddy09 29-03-2022 6 2   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về khoa học trong giáo dục: Sống trong sợ hãi; Người phụ nữ thách thức bạo quyền; Đừng tin vào ngẫu tưởng; Chiếc kính vạn hoa; Bóng mát của một vĩ nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf123p vileonardodavinci 19-03-2022 4 2   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lyotard với tâm thức và hoàn cảnh hậu - hiện đại; Lý tưởng giáo dục Humboldt: Mô hình hay huyền thoại; Kant, nhà giáo dục; Nhân phẩm và nhân quyền: Một trang lịch sử văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p vileonardodavinci 19-03-2022 5 1   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một triết lý giáo dục nhân bản: Dạy và học làm người; Bàn về tự do; Tương lai của khai minh; Tính liên-văn hóa: Một thái độ giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vileonardodavinci 19-03-2022 9 1   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục: Một nhân quyền cơ bản; Một siêu lý thuyết về giáo dục; Hạt nhân khai minh trong các triết thuyết giáo dục; Triết thuyết giáo dục duy tâm; Triết thuyết giáo dục duy thực; Triết thuyết giáo dục duy nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vileonardodavinci 19-03-2022 4 2   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Triết thuyết giáo dục khai minh; Triết thuyết giáo dục duy tâm đức; Triết thuyết giáo dục dụng hành; Triết thuyết giáo dục hiện sinh; Triết thuyết giáo dục của triết học phân tích; Triết thuyết giáo dục hậu hiện đại; Xã hội tri thức và triết thuyết giáo dục tân tự do. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf200p vileonardodavinci 19-03-2022 7 1   Download

 • Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), các cơ sở giáo dục đại học sẽ không còn chỉ là thầy, trò, giảng đường, thư viện, các phòng thí nghiệm… mà sẽ là môi trường sinh thái với 3 đặc trưng cốt lõi xuyên suốt và tác động lên mọi hoạt động của nhà trường đó là số hóa, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bài viết trình bày vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Giải pháp nâng cao ứng dụng của khoa học công nghệ trong giáo dục đại học.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 15 4   Download

 • Bài viết phân tích rõ những đặc điểm của học tập với WebQuest, quy trình thiết kế WebQuest và tiến trình thực hiện WebQuest, từ đó vận dụng phương pháp WebQuest vào dạy học học phần Triết học Mác-Lênin.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 13 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích và luận giải nội dungchủ yếu của tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, luận văn trình bày những tư tưởng cơ bản của Nguyễn Đức Đạt về triết học, chính trị - xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XIX.

  pdf27p tomjerry007 21-12-2021 5 0   Download

 • Trên cơ sở trình bày một số nội dung lý luận về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian tại Đồng bằng Bắc Bộ, khóa luận tập trung khảo sát và phân tích những biểu hiện của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian tại khu vực Thạch Thất – Quốc Oai, biểu hiện qua hai ngôi chùa: Chùa Thầy và Chùa Tây Phương. Từ đó chỉ ra vai trò và xu hướng phát triển của mối quan hệ này.

  pdf70p guitaracoustic05 15-12-2021 10 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế thị trườ ng và giáo dục đào tạo để xác định bước đầu phạm vi hoaṭ đôṇ g của giáo dục đào tạo nhằm khắc phục những lệc lạc không đáng có của ngành trong quá trình phát triển đất nước.

  pdf81p guitaracoustic05 15-12-2021 3 0   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về triết học nói chung, những điều kiện ra đời của triết học Mác - Lênin. Đồng thời, giúp sinh viên nhận thức được thực chất cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện và các giai đoạn hình thành, phát triển triết học Mác - Lênin; vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong thời đại ngày nay.

  pdf220p hieptran2bl 15-12-2021 232 55   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

  ppt147p hieptran2bl 15-12-2021 54 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Triết học
p_strCode=giaotrinhtriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2