Grammar review

Xem 1-20 trên 236 kết quả Grammar review
 • Tài liệu ngữ pháp tiếng anh cực hay, phù hợp cho các bạn có nhu cầu học thêm tiếng anh."Toefl Grammar Review" là một tài liệu học tiếng anh có nội dung tốt, phù hợp cho những người có nhu cầu học thêm tiếng anh.

  doc53p thuyhuong282 06-07-2010 622 450   Download

 • Grammar review. These are review exercises of English grammar. Read the questions carefully, and choose the best word or phrase to complete the sentence. Work as fast as you can. These are review exercises of English grammar. Read the questions carefully, and choose the best word or phrase to complete the sentence. Work as fast as you can.

  doc30p blue_dreams567 25-05-2009 1163 449   Download

 • 200 English grammar exercises: Review documents in English refer to 200 English grammar exercises are plentiful and varied. Hopefully, the document gives you the useful knowledge, strengthen your English grammar better than you are. Please see the document and refer to it.

  doc304p dinhluyen2704 31-08-2010 4404 3551   Download

 • Step-by-step grammar explanations with clear examples *A wealth of varied practice exercises with write-in space on the page *Tests to monitor students' progress *Illustrated with lively cartoons to increase students' understanding *An index and a comprehensive contents list for easy reference *For self-study, homework or use in class.

  pdf182p maithuyhanh 21-09-2009 9035 3138   Download

 • Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

  pdf1p truongbao 24-07-2009 1552 763   Download

 • Grammar Practice for Pre-Intermediate students for short, clear explanations all major areas of English grammar, and provides practical exercises for you do. if you are using the book by yourself, use the Index and the contents list to find the area that you want to study.

  pdf182p yeungoaingu 23-04-2009 1083 674   Download

 • ài liệu ngữ pháp tiếng anh cực hay, phù hợp cho các bạn có nhu cầu học thêm tiếng anh."Toefl Grammar Review" là một tài liệu học tiếng anh có nội dung tốt, phù hợp cho những người có nhu cầu.SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau:...

  pdf116p xuankhuong 09-09-2009 630 347   Download

 • A Book of English Idioms English in Tables An Introduction to the Pronunciation of English Build Up Your English The Complete Plain Words Fowler's Modern English Usage The Linguistic Sciences and Language Teaching The Structure of Technical English A Guide to Correct English Guide to Patterns and Usage in English Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English And English Reader's Dictionary Everyman's English Pronouncing Dictionary English Sentence Structure Better English Pronunciation A Grammar of English Words The Use of English English Grammar ...

  pdf365p chipmoon 25-08-2012 486 308   Download

 • English grammar is the body of rules that describe the structure of expressions in the English language. This includes the structure of words, phrases, clauses and sentences. A text that contains more than one sentence is no longer in the realm of grammar, but is instead is in the realm of discourse.

  pdf588p thanhemail94 13-04-2011 422 295   Download

 • Tài liệu ngữ pháp tiếng anh cực hay, phù hợp cho các bạn có nhu cầu học thêm tiếng anh."Toefl Grammar Review" là một tài liệu học tiếng anh có nội dung tốt, phù hợp cho những người có nhu cầu học...SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau:...

  pdf147p maithuyhanh 28-09-2009 330 240   Download

 • Cuốn sách Ngữ pháp Tiếng Anh - English Grammar Review trình bày các cấu trúc chung của một câu trong Tiếng Anh, ngữ danh từ, cách dùng quán từ xác định "the", ngữ động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, tân ngữ, câu mệnh lênh, câu phủ định,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh, sinh viên và những ai yêu thích, đam mê học Tiếng Anh.

  pdf0p nguyenkimluong 23-04-2014 277 88   Download

 • ENGLISH grammar exercises: Review documents in English refer to 200 English grammar exercises are plentiful and varied. Hopefully, the document gives you the useful knowledge, strengthen your English grammar better than you are.

  pdf129p transang1 23-09-2012 134 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 132 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 12', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 96 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 11', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 80 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 84 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 8', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 80 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 10', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 69 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 7', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 84 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 67 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản