intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạ tầng cơ sở nhân lực

Xem 1-20 trên 239 kết quả Hạ tầng cơ sở nhân lực
 • Chương 2 của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử. Chương này gồm có một số nội dung như: Hạ tầng cơ sở kinh tế-chính trị-xã hội, cơ sở pháp lý về thương mại điện tử, hạ tầng công nghệ, hạ tầng cơ sở nhân lực,... Mời bạn tham khảo.

  pdf29p nganga_00 28-08-2015 337 34   Download

 • TMĐT phải được xây dựng trên một nền tảng cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng về kinh tế, công nghệ, pháp lý và nguồn nhân lực) Cơ sở hạ tầng công nghệ của TMĐT là công nghệ thông tin và truyền thông. TMĐT là một ứng dụng công nghệ web trong các chu trình và các hoạt động kinh doanh trực tuyến. TMĐT là một bộ phận của hệ thống thông tin doanh nghiệp

  pdf32p augi15 07-02-2012 147 22   Download

 • Lý thuyết mới về sự tăng trưởng đã chỉ ra rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh phải dựa vào ba trụ cột cơ bản là: Áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực là then chốt và trong phạm vi của một doanh nghiệp thì thứ tự ưu tiên này vẫn hoàn toàn phù hợp. Có thể nói rằng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao chính là lối ra, là đáp số của bài toán chống nguy cơ...

  pdf29p nhattruong 17-07-2009 809 393   Download

 • Hạ tầng cơ sở công nghệ TMĐT • Nội dung TMĐT nhìn từ phía CNTT Công nghệ Web Thiết kế ứng dụng web Thiết kế ứng dụng TMĐT TMĐT nhìn từ phía CNTT • TMĐT phải được xây dựng trên một nền tảng cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng về kinh tế, công nghệ, pháp lý và nguồn nhân lực) • Cơ sở hạ tầng công nghệ của TMĐT là công nghệ thông tin và truyền thông. • TMĐT là một ứng dụng công nghệ web trong các chu trình và các hoạt động kinh doanh trực tuyến. •...

  pdf5p zues10 11-07-2011 179 29   Download

 • Trong báo cáo thường niên này, WB đã gửi một thông điệp đến chính phủ các nước, rằng hãy đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa tài chính và cơ sở hạ tầng trong việc xây dựng các chính sách kinh tế. Cùng lúc đó, hội nghị các nhà tài trợ cho VN đang diễn ra tại Hà Nội đã đặt vấn đề khuyến khích tư nhân tham gia vào đầu tư hạ tầng cơ sở. Chủ trương này cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía Chính phủ. Cùng lúc...

  pdf30p hamdocsach08 26-12-2010 178 21   Download

 • Tài liệu Chiến lược Cơ sở hạ tầng - Những vấn đề liên ngành: Phần 2 bao gồm những nội dung về hiệu quả (mức độ hiệu quả hiện tại, cải cách doanh nghiệp cơ sở hạ tầng quốc doanh, cạnh tranh, sự tham gia của tư nhân, ...); nghèo (nghèo ở nông thôn, nghèo ở thành thị, thiết kế trợ cấp, khuyến nghị, ưu tiên hóa cải cách, ...).

  pdf55p thuytrang_5 27-06-2015 49 9   Download

 • Lý thuyết mới về sự tăng trưởng đã chỉ ra rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh phải dựa vào ba trụ cột cơ bản là: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực là then chốt và trong phạm vi của một doanh nghiệp thì thứ tự ưu tiên này vẫn hoàn toàn phù hợp.

  pdf30p window1234 10-12-2012 83 8   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 3 Cơ sở và môi trường cho sự phát triển thương mại điện tử nhằm trình bày về hạ tầng cơ sở nhân lực, môi trường khách hàng, môi trường xã hội - pháp luật, hiểm họa và biện pháp phòng chống, bảo vệ an ninh trong thương mại điện tử.

  pdf68p fast_12 25-06-2014 217 7   Download

 • Với những thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, vốn và nhân lực, du lịch TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bài viết phân tích các nguồn lực tạo nên sự phát triển, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch TPHCM.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 217 35   Download

 • Những xu hướng mới trong nhập cư ngoại tỉnh liên quan đến những sự phát triển tăng tốc về đô thị hóa và công nghiệp hóa. Di cư góp phần cải thiện cấu trúc tuổi - giới tính của dân số, thúc đẩy đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhất là ở phần phía tây và tây nam của thành phố, tăng cường nguồn nhân lực và tài chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng làm nóng thêm các vấn đề trong quản lí đô thị.

  pdf12p vihitachi2711 03-05-2019 65 5   Download

 • Nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh. Có thể nói chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để tìm hiểu thêm về các mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực.

  pdf6p ngocdung 19-06-2009 1525 530   Download

 • Khi nói về mục tiêu giáo dục, Bác Hồ đã chỉ rõ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết”. Người nhắc nhở: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Như vậy nguồn nhân lực là vốn quý giá nhất, có vai trò quyết định sự thành công của nền Công nghịêp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Để có nguồn nhân lực có hiệu quả thì vai trò của người thấy giáo trong...

  doc13p abcdeghiklmnouhgfsxv 04-05-2012 479 105   Download

 • Chương 1 cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp cổ phần tư vấn xây dựng, chương 2 thực trạng chất lượng nhân lực và hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòng, chương 3 biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòng là những nội dung chính trong 3 chương của luận văn "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòn...

  doc86p lucha2001 07-09-2015 178 63   Download

 • Nhân lực luôn được xem là yếu tố và động lực tạo nên thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có cơ sở hạ tầng + công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh. Có thể nói, chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Trước nguy cơ tụt hậu về khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hơn bao giờ hết,...

  pdf4p tae_in 22-07-2010 159 54   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng (địa điểm xây dựng; thiết kế, xây dựng) trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực áp dụng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

  pdf3p mattroi_thuytinh 29-07-2010 163 27   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực làm cơ sở lý luận trong quá trình phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý của cán bộ Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội trong thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội trong thời gian tới, tham mưu đề xuất cho UBND Thành phố Hà Nội các phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị công ích trên địa bàn Thành phố.

  pdf140p vuongtuancanh 07-06-2017 100 25   Download

 • Tài liệu PCI 2014 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014 bao gồm những nội dung về điều tra doanh nghiệp dân doanh và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2014; điều tra doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; cảm nhận của doanh nghiệp về hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf164p manutd1907 25-04-2015 118 22   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động nguồn lực tài chính và đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội của chính quyền địa phương (trực thuộc tỉnh); phân tích khả năng ảnh hưởng của các nhân tố đặc trưng của các thành phố cửa khẩu, biên giới nói chung và tại thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói riêng có ảnh hưởng đến huy động nguồn lực tài chính; phân tích đánh giá thực trạng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội và huy động nguồn lực tài chính trên địa bàn thành phố Móng Cái.

  pdf242p change05 10-06-2016 95 20   Download

 • Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại công ty May Hòa Thọ - Đông Hà, trên cơ sở đó giúp công ty đưa ra những chính sách thích hợp trong việc thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả, tăng năng suất lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p bautroibinhyen2 04-11-2016 82 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận của tình hình giữ và tăng thêm nhân lực lượng cao của doanh nghiệp; phân tích tình hình giữ và tăng thêm 3 loại nhân lực chất lượng cao của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An; giải pháp cải thiện tình hình giữ và tăng thêm 3 loại nhân lực chất lượng cao cho phát triển hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An trong 5 năm tới.

  pdf138p vuongtuancanh 07-06-2017 36 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạ tầng cơ sở nhân lực
p_strCode=hatangcosonhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2