Hàm quản lý bộ nhớ

Xem 1-20 trên 49 kết quả Hàm quản lý bộ nhớ
 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 2: C/C++ nâng cao của Trịnh Thành Trung trang bị cho các bạn những kiến thức về mảng, con trỏ, quản lý bộ nhớ, hàm và tham số, đa năng hóa và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 16 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 5: Một số kỹ thuật Java nâng cao giới thiệu tới các bạn về lớp bao, các hàm toán học, các kỹ thuật thao tác với chuỗi, quản lý bộ nhớ trong Java, so sánh đối tượng, truyền tham số cho phương thức.

  pdf47p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 7 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 do Trần Sơn Hải biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về C++ và C; hàm cin/cout/cerr; tham chiếu; chồng hàm; tham số ngầm định trong lời gọi hàm; toán tử quản lý bộ nhớ động; lập trình cấu trúc và một số kiến thức khác.

  ppt25p cocacola_09 26-11-2015 18 1   Download

 • Dãy kí tự có thể được thay đổi nội dung của nó mà không cần đến thư viện chuẩn. Tuy nhiên, thư viện này có nhiều hàm có thể dùng cho cả dãy kí tự có kết thúc 0 và mảng không có kí tự kết thúc kiểu char.

  pdf14p zerono9 25-03-2013 67 18   Download

 • Dãy kí tự có th đ c thay ự ể ượ đổi nội dung của nó mà không cần đến thư viện chuẩn. Tuy nhiên, thư viện này có nhiều hàm có thể dùng cho cả dãy kí tự có kết thúc 0 và mảng không có kí tự kết thúc kiểu char. Trong phần này từ "dãy" được để chỉ dãy kí tự.

  doc14p duy205711 11-01-2013 24 5   Download

 • Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức về tập tin. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm dòng (stream), khái niệm và phân loại tập tin, các thao tác xử lý căn bản, một số hàm quản lý tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt48p tangtuy05 23-03-2016 17 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 do Lý Anh Tuấn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Con trỏ, các biến con trỏ, quản lý bộ nhớ, mảng động, tạo và sử dụng, phép tính con trỏ, lớp, con trỏ, mảng động, con trỏ this, hàm hủy, hàm tạo sao chép.

  pdf50p saobien_09 06-02-2018 3 2   Download

 • Bài giảng trang bị cho người học những hiểu biết về hàm nâng cao. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các tham số của hàm main, hàm có đối số mặc định, hàm trả về tham chiếu, hàm nội tuyến (inline). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt26p tangtuy05 23-03-2016 7 1   Download

 • Chương này tiếp tục cung cấp các kiên thức về hàm nâng cao. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Tham số, khuôn mẫu hàm, nạp chồng hàm, nạp chồng hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt30p tangtuy05 23-03-2016 6 1   Download

 • Khi sử dụng một Unit nào đó bạn cần phải khai báo tên Unit sau từ khoá uses. Các Unit có thể đã được Pascal tạo trước đó hoặc do chính bạn định nghĩa. 1. Unit System: Không phải khai báo sau từ khoá uses, nó là thư viện chứa các hằng, biếnn thủ tục, hàm để xuất, nhập, xử lý dữ liệu, cấp phát, quản lý bộ nhớ.

  doc38p ducthuanktcn 23-12-2010 207 40   Download

 • Như đã biết, tính chất quan trong nhất của một chip bộ nhớ là dung lượng, đặc trưng cho lượng thông tin mà nó có thể tích trữ. Để các máy tính ngày càng “mạnh” hơn, số lượng các chíp bộ nhớ trên mỗi đơn vị diện tích của bộ nhớ (còn gọi là mật độ lưu trữ của bộ nhớ) phải càng tăng. Theo định luật Moore, đại lượng này sẽ tăng theo hàm mũ! Và đã được nghiệm đúng trong hơn 20 năm qua.

  pdf3p nkt_bibo42 05-02-2012 29 7   Download

 • Kết quả khảo sát tại 375 tàu khai thác xa bờ cho thấy mỗi tàu thường có từ 7-12 hầm tàu, trong đó có từ 4 đến 6 hầm cách nhiệt dùng để bảo quản cá. Hầm bảo quản được sử dụng phổ biến có vách cách nhiệt được cấu tạo bao gồm các lớp xốp với bề mặt tiếp xúc với nguyên liệu thủy sản là ván gỗ. Các tàu chủ yếu sử dụng đá cây xay nhỏ để bảo quản sản phẩm. Kết quả phân tích mẫu thu từ tàu cá và nậu vựa không phát hiện urê...

  pdf9p leon_1 05-08-2013 33 3   Download

 • Chương này trình bày về dữ liệu kiểu con trỏ. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Con trỏ cấp 2 (con trỏ đến con trỏ), con trỏ và mảng 2 chiều, mảng con trỏ, con trỏ hàm,...và một số bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt48p tangtuy05 23-03-2016 22 3   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách thức tổ chức, quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Biết quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3. Thái độ Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em...

  pdf7p abcdef_33 17-09-2011 367 58   Download

 • Matlab không chỉ tính toán trên các số cụ thể mà còn có thực hiện tính toán trên ký hiệu Có thể sử dụng một chuỗi biểu thức để biểu diễn hàm.Nếu khi tính tích phân hay nguyên hàm của một lượng quá lớn hay phức tạp, đòi hỏi chiếm bộ nhớ lớn thì nó không thực hiện và trả về kết quả.Song song với việc tạo ra một giao diện .fig là một file .m. Nó chứa các nội dung có liên quan trực tiếp đến giao diện...

  pdf104p tn15693 14-11-2012 120 44   Download

 • STL là thư viện chuẩn của C++, được xây dựng sẵn. Cài đặt các cấu trúc dữ liệu và thuật toán thông dụng. Bao gồm các lớp và hàm khuôn mẫu, cho phép làm việc với dữ liệu tổng quát. Nằm trong một namespace có tên std. Các phần chính: Các lớp dữ liệu cơ bản: string, complex. Xuất nhập (IO). Các lớp chứa (containers): list, vector, deque, stack, map, set,… Duyệt phần tử của các lớp chứa (iterators).

  pdf21p animorphs 16-03-2013 93 27   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách thức tổ chức, quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Biết quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3. Thái độ Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1.

  pdf8p phalinh6 11-07-2011 79 18   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách thức tổ chức, quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3. Thái độ Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1.

  pdf5p phalinh6 11-07-2011 54 10   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách thức tổ chức, quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3. Thái độ Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy...

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 59 9   Download

 • Roger Sanders, Quản lý cao cấp, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn về lập trình DB2 CLI (Call-Level Interface - giao diện mức gọi)/lập trình ODBC và dẫn bạn qua các bước cơ bản được sử dụng để xây dựng một ứng dụng CLI/ODBC. Hướng dẫn này cũng giới thiệu cho bạn quá trình sử dụng để chuyển đổi một hoặc nhiều tệp tin mã nguồn của ngôn ngữ lập trình bậc cao có chứa các lời gọi hàm CLI/ODBC thành một ứng dụng sẵn sàng để chạy. ...

  pdf69p hoa_kimngan 13-09-2011 33 4   Download

Đồng bộ tài khoản