intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hàng không dân dụng quốc tế

Xem 1-20 trên 291 kết quả Hàng không dân dụng quốc tế
 • Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung làm rõ thực trạng tình hình thực hiện pháp luật về đất đai và kiến nghị giải pháp.

  pdf5p kimphuong1126 07-09-2023 1 1   Download

 • Vật liệu hấp thụ CO2 là một sản phẩm đặc thù, có chức năng hấp thụ khí CO2 do con người thải ra trong quá trình hô hấp, được nạp vào các dụng cụ khí tài lặn kín cho mục đích quân sự, lặn khai thác dầu khí, lặn thể thao, cứu hộ cứu nạn trong tầu ngầm, trong hầm mỏ, hô hấp trong điều trị y tế, trong ngành hàng không vũ trụ và nhiều ứng dụng khác. Bài viết nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ khí CO2 sử dụng trong quốc phòng và dân sinh

  pdf8p vineville 08-02-2023 2 1   Download

 • Trên cở sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vấn đề tội phạm và dẫn độ tội phạm xâm phạm đến hoạt động hàng không dân dụng quốc tế trong các Điều ước quốc tế đa phương và những Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ tội phạm, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng những quy định về dẫn độ tội phạm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 17 7   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề an ninh hàng không dân dụng; các quy định pháp luật của một số quốc gia điển hình để từ đó có thể rút ra được một số bài học cho pháp luật Việt Nam. Hơn thế nữa, đề tài còn đi vào nghiên cứu sâu thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam thông qua các vụ việc cụ thể làm sáng tỏ các quy định pháp luật Việt Nam.

  pdf119p badbuddy08 16-03-2022 35 6   Download

 • Từ việc tập hợp, hệ thống các văn bản pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về đảm bảo an toàn bay, luận văn tập trung phân tích, bình luận và đánh giá về pháp luật cũng như thực tiễn của Việt Nam về đảm bảo an toàn bay; để khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật cũng như thực tiễn của Việt Nam trong lĩnh vực này, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và công tác thực thi pháp luật về đảm bảo an toàn bay, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn bay của ngành HKDD Việt Nam.

  pdf158p badbuddy08 16-03-2022 21 4   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng dẫn đến mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, yêu cầu các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về mở rộng thương hiệu, các yếu tố tác động đến sự thành công của chiến lược mở rộng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 21 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là về vận tải hàng không, thực tiễn nhu cầu vận tải hàng không dân dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Từ đó luận văn sẽ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong lĩnh vực vận tải hành khách dân dụng.

  pdf86p tomjerry001 19-10-2021 26 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn nhằm phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu cách nhiệt và vật liệu làm loa phụt trong động cơ đẩy nhiên liệu rắn A72 từ đó khảo sát thăm dò ra các hệ vật liệu tương tự và nghiên cứu cấu trúc, khảo sát tính chất các vật liệu này nhằm ứng dụng trong hàng không, vũ trụ và các ngành kỹ thuật cao phục vụ phát triển kinh tế quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p fishbell 05-07-2021 16 4   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những vấn đề nóng bỏng từ giải trừ vũ khí hạt nhân đến biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt nguồn lực, những dịch bệnh, đói nghèo dai dẳng hàng tỷ người sống dưới đáy đến những cuộc khủng hoảng kinh tế, chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang lan rộng cùng với nạn buôn người, tội phạm xuyên biên giới, không khí thù hận cùng với tiếng bom rơi, đạn nổ vẫn đang gây ra chết chóc ở nhiều nơi. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p wuyuetian 29-06-2021 53 4   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản trị bán lẻ giúp các bạn sinh viên tóm lược và lý giải được vai trò và chức năng của bán lẻ trong hệ thống phân phối; các hình thức và kiểu nhà bán lẻ cũng như các xu hướng bán lẻ; Diễn giải và phân tích được những quyết định quản trị của nhà bán lẻ và chiến lược kinh doanh của nhà bán lẻ. Phân tích và xem xét các căn cứ để xây dựng chiến lược marketing của nhà bán lẻ; Phân tích đánh giá tình huống và đề xuất phương án Marketing phù hợp với tình huống doanh nghiệp bán lẻ.

  pdf18p mucnang222 26-04-2021 36 8   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 6 gồm có: Thiết kế vẻ bề ngoài của cửa hàng; Bài trí không gian cửa hàng; Sắp xếp và trưng bày hàng hoá trong cửa hàng; Sắp đặt và sử dụng các chỉ dẫn, dấu hiệu trong cửa hàng; Các yếu tố môi trường vật chất khác trong cửa hàng bán lẻ.

  pdf13p mucnang222 26-04-2021 41 12   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 là Giới thiệu với người học những vấn đề cơ bản về khách hàng, làm nền tảng cho việc xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với họ. Không có hiểu biết về khách hàng, rất khó xây dựng mối quan hệ và sẽ càng khó hơn để duy trì và phát triển mối quan hệ đó.

  pdf7p mucnang222 26-04-2021 56 10   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2016 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay, sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách, điều kiện và hệ quả của chuyển đổi giới tính trong pháp luật Việt Nam, tiếp nhận pháp luật quốc tế vào pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p vipennsylvania2711 19-11-2020 43 3   Download

 • Trong di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bốn chuẩn mực đạo đức cơ bản là: “Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng”. Không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, vì cả bốn chuẩn mực ấy là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh.

  pdf4p nguyenminhlong19 16-05-2020 100 3   Download

 • Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 doanh thu từ hợp đồng với khách hàng” (IFRS 15) vào tháng 5/2014 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/01/2018. So với chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (VAS14) IFRS 15 có những điểm tương đồng về nguyên tắc ghi nhận doanh thu và có những điểm khác biệt về các bước xác định doanh thu, các hướng dẫn cho các giao dịch không được đề cập trước đó, các thuyết minh về doanh thu trên báo cáo tài chính.

  pdf4p kequaidan3 10-03-2020 430 14   Download

 • Nghiên cứu này trình bày ý nghĩa và sự đóng góp của lĩnh vực vận tải hàng không dân dụng đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế-xã hội một quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu, cụ thể là việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu phát triển.

  pdf5p vimante2711 05-03-2020 63 3   Download

 • Xã hội ngày nay không ngừng phát triển và ngày càng hiện đại về cuộc sống vật chất và tinh thần. Các quốc gia trên thế giới đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại… Nhưng ngoài những khía cạnh đó điều quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu chính là phát triển nền giáo dục quốc gia, bởi đây chính là nhân tố quyết định đến sự hưng thịnh, bền vững của một đất nước, thúc đẩy xã hội không ngừng tiến lên. Chính vì thế mà N.

  doc11p lanzhan 20-01-2020 52 2   Download

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không lặp lại hành động đi ngược luật pháp quốc tế trên Biển Đông; hàng ngàn hộ dân nợ tiền sử dụng đất “mừng hụt”; giải ngân đầu tư công 10 tháng hoàn thành chưa tới 50% kế hoạch; nạn mua bán người qua biên giới diễn biến phức tạp, khó lường...

  pdf20p maphithien 12-12-2019 12 1   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam số 331 với các nội dung: Hội nghị quốc tế về hàng không tại TP Hồ Chí Minh: cơ hội cho hàng không Việt Nam cất cánh; ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương đề nghị kỷ luật 8 quân nhân; thanh tra chính phủ đối thoại với công dân xã Đồng Tâm; thu phí tự động không dừng lùi tới bao giờ; đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường ASEAN trong vấn đề biển Đông...

  pdf20p maphithien 12-12-2019 41 2   Download

 • Những thông tin do kế toán quản trị cung cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp là mối quan tâm hàng đầu đối với nhà quản lý, là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn. Trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam thực sự hội nhập vào thị trường quốc tế. Vì vậy nhiệm vụ của kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo và quản lý, trong đó có công tác quản lý tài chính.

  pdf6p nguathienthan1 27-11-2019 57 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàng không dân dụng quốc tế
p_strCode=hangkhongdandungquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2