intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hàng tồn kho

Xem 1-20 trên 1744 kết quả Hàng tồn kho
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện được các đối tượng kế toán: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí; giải thích được cân bằng kế toán; phân tích được ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cân bằng kế toán.

  pdf48p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty - Chương 4: Quản trị vốn luân chuyển, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái quát về Quản trị vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) trở thành cầu nối rất quan trọng giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư. Chất lượng BCTC phụ thuộc khá lớn vào việc các doanh nghiệp xác định và ghi nhận các ước tính kế toán, trong đó có ước tính giá trị hàng tồn kho (HTK). Nghiên cứu này thực hiện khảo sát và tổng hợp thực tế các DN thực hiện xác định, ghi nhận và trình bày các ước tính giảm giá trị HTK góp phần hoàn thiện hơn kế toán giảm giá trị HTK.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về vốn lưu động; Phân loại vốn lưu động; Hình thức biểu hiện và đặc điểm; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động; Quản trị vốn lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Hạch toán tổng sản phẩm trong nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế; Tổng sản phẩm trong nước; Các mô hình kinh tế; Các chỉ tiêu khác về thu nhập; Giá cả của các chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế: Chương 2 Chuẩn mực kế toán công về tài sản, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm hàng tồn kho; hiểu được tính giá hàng tồn kho; hiểu được các nội dung trình bày trên BCTC liên quan đến hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp 1: Chương 2 Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, cung cấp những kiến thức như Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử phát triển của ngành. Từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tố giác đại lý bảo hiểm tư vấn sai, tác động tiêu cực đến niềm tin của thị trường. Nếu doanh nghiệp không tìm cách khắc phục thì sẽ rất khó tồn tại và phát triển. Bài viết này trình bày thực trạng thị trường Bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2023, nêu ra nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng, từ đó đưa ra một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Giáo trình Tổ chức kế toán: Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau khái quát chung về tổ chức kế toán; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức hệ thống sổ kế toán; tổ chức kế toán tài sản cố định; tổ chức kế toán hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p khanhchi2520 26-04-2024 5 2   Download

 • Giáo trình "Chuẩn mực kế toán" Phần 1 trình bày những nội dung chính như sau: Tổng quan về chuẩn mực kế toán; Các chuẩn mực về báo cáo tài chính; Các chuẩn mực về tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p khanhchi2520 26-04-2024 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán máy: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như kế toán hàng tồn kho, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; kế toán tiền lương, tài sản cố định, giá thành; kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p khanhchi2520 26-04-2024 2 2   Download

 • Biến đổi khí hậu có tác động sâu rộng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế trong đó có hoạt động thương mại quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu được dự báo có thể tác động đến thương mại Việt Nam, rõ nét nhất sẽ tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như xuất khẩu nông sản hàng hóa, thương mại dịch vụ (kho cảng, bến bãi…).

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Quản trị vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động. Phân tích thực trạng huy động, sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 qua đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại để đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động.

  pdf129p khanhchi2510 19-04-2024 3 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là nhằm đưa những kiến thức đã học về tài chính doanh nghiệp nói chung và VLĐ nói riêng ứng dụng vào thực tế, củng cố và nâng cao kiến thức đó để có thể áp dụng vào thực tế công việc sau này. Hơn nữa nội dung của đề tài cũng đề cập mong muốn được đóng góp một số ý kiến nhằm giúp ích cho công tác quản trị và sử dụng VLĐ tại đơn vị thực tập.

  pdf101p khanhchi2510 19-04-2024 4 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Quản lý Logistics" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Quản lý lưu lượng tồn kho trong chuỗi cung ứng; Hệ thống vận tải hàng hóa; Chiến lược logistics; Tư duy logistics; Các bên tham gia logistics; Xu hướng phát triển logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p khanhchi0912 17-04-2024 5 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 5 (số 239) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Những ngộ nhận của nhà đầu tư cá nhân về rủi ro và hệ số beta trong mô hình CAPM; Lý thuyết về tính hợp pháp: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh n...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty CP Xây dựng và thương mại Tân Bình Mạnh" nhằm tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty CP Xây dựng và thương mại Tân Bình Mạnh. Từ đó đánh giá những kết quả đạt được, nêu ra các hạn chế còn tồn tại; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty CP Xây dựng và thương mại Tân Bình Mạnh.

  pdf66p khanhchi0612 11-04-2024 5 2   Download

 • Tài liệu học tập "Hướng dẫn thiết lập hệ thống kế toán doanh nghiệp trên excel" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh trên excel; hướng dẫn sử dụng file kế toán trên excel vào việc học tập và ứng dụng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p khanhchi090625 08-04-2024 6 3   Download

 • Trong những năm qua, quá trình xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng dù đã đạt được một số thành công, song cũng tồn tại nhiều hạn chế và còn đối mặt với không ít thách thức về nguồn lực xử lý nợ, khuôn khổ pháp lý xử lý tài sản bảo đảm, thị trường mua bán nợ chưa phát triển. Bài viết trình bày thực trạng nợ xấu ngân hàng thời gian qua; Nguyên nhân khiến nợ xấu gia tăng; Một số giải pháp đề xuất.

  pdf3p visergey 02-04-2024 3 1   Download

 • Tài liệu học tập "Logistics và quản trị chuỗi cung ứng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Logistics và thuê ngoài dịch vụ logistics; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf181p khanhchi090625 08-04-2024 6 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2