intTypePromotion=3
ADSENSE

Hệ thống tệp Unix

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hệ thống tệp Unix
 • Cấu trúc hệ thống tệp: Biểu diễn bởi một cây phân cấp thư mục và các tệp dữ liệu: Một thư mục dùng để tạo nhóm một tập các tệp dữ liệu; Một thư mục có thể chứa các thư mục con. Một thư mục có thể chứa các thư mục con. Thư mục gốc (/) là điểm vào đầu tiên cho cả cây thư mục.

  pdf36p mrduck191 03-11-2010 96 17   Download

 • Trong bài giảng tuần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung kiến thức về hệ thống tệp của hệ điều hành Unix-Linux như: Khái niệm tệp và thư mục (file/directory), liên kết trong hệ thống tệp Unix, quyền truy cập thư mục và tệp, các lệnh cơ bản thao tác với tệp và thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo/

  pdf6p namthangtinhlang_01 03-11-2015 36 3   Download

 • Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên: • Khái niệm, kiến thức cơ sở về hệ điều hành đa chương trình, đa người dùng, tiêu biểu là hệ điều hành Unix • Các lệnh cơ bản thao tác với hệ điều hành Unix và Linux như thao tác với hệ thống tệp, thao tác với người dùng, hệ thống mạng trong Unix • Các cách làm việc, ngôn ngữ lập trình của hệ điều hành Unix

  pdf13p tinhban269 14-10-2011 122 17   Download

 • Bài giảng tuần 3 của bài giảng Nhập môn Hệ điều hành Unix trình bày một số nội dung: Minh họa một số lệnh cơ bản (Các lệnh liên quan đến tệp, thư mục; định hướng lại vào/ra, cơ chế pipe;...), hệ thống tiến trình của Unix-Linux („ Khái niệm tiến trình, tiến trình cha và con, cây tiến trình; các lệnh liên quan đến điều khiển tiến trình;...). Mời các bạn tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf5p namthangtinhlang_01 03-11-2015 52 2   Download

 • Lí thuyết HĐH Unix/Linux Mục lục A. Tổng quan: Vài nét về Hệ Điều hành B. Unix/Linux Chương I. Tổng quan hệ thống Unix Chương II. Hệ thống tệp (file subsystem) 1. Tổng quan về Hệ thống tệp 2. Gọi Hệ Thống thao tác tệp (System call for FS) Chương III. Tiến Trình (process) 1 Tổng quan về tiến trình 2 Cấu trúc của Tiến trình 3 Kiểm soát tiến trình Chương IV. Chương V. Chương VI. Chương VII Liên lạc giữa các tiến trình Các hệ thống vào ra (I/O subsystem) Đa xử lí (Multiprocessor Systems) Các hệ Unix...

  pdf214p luavitradong 14-05-2010 393 208   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi c gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tệp kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đ Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”. Kết quả là Perl phát triển dần và cũng cùng tỉ lệ như kernel của UNIX. Nó đã phát triển...

  doc7p soncunglin 14-05-2009 201 72   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi cố gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tệp kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đó,Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”. Kết quả là Perl phát triển dần và cũng cùng tỉ lệ như kernel của UNIX. Nó đã phát...

  doc7p soncunglin 14-05-2009 160 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống tệp Unix
p_strCode=hethongtepunix

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản